Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Miejski w Starym Sączu

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
- brak danych - Dział Ogólnoorganizacyjny - okólniki i zarządzenia władz, zprawy organizacyjne, osobowe, posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej w Starym Sączu, sprawy majątku miejskiego i przedsiębiorstw miejskich - 1945-1950 (sygn. 31/23/1-31/23/22);
Dział Finansowo-Budżetowy - budżet, sprawy podatkowe, sprawy dotacji, ubezpieczenia, korespondencja finansowa - 1945-1949 (sygn. 31/23/23-31/23/30);
Dział Gospodarki Gminnej - sprawy ogólnogospodarcze, drogowe, kultura i sztuka, sprawy sanitarne, opieka społeczna, rolnictwo, targi hodowlane - 1945-1950 (sygn. 31/23/31-31/23/45);
Dział Administracyjny - wybory do Sejmu, komisja weterynaryjna przy MRN, sprawy ludności, sprawy obchodów rocznic i świąt państwowych, Straż Pożarna, sprawozdania sytuacyjne dla Starosty Powiatowego w Nowym Sączu, sprawy budowlane, karno-administracyjne - 1945-1950 (sygn. 31/23/46-31/23/62)
Dopływy (sygn. 31/23/63-68)
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
31/23/0/1/1 [Zarządzenia ogólne przepisy i okólniki Kancelarii Rady Państwa, Ministerstwa Administracji Publicznej, Komisji Planowania Gospodarczego, Urzędu Wojewódzkiego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, oraz Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Sączu] 1945-1950 0
31/23/0/1/2 [Okólniki i zarządzenia Rady i Wydziału Powiatowego w Nowym Sączu] 1945-1949 0
31/23/0/1/3 [Okólniki i zarządzenia Starosty Nowosądeckiego] 1946-1948 0
31/23/0/1/64 Pisma okólne, korespondencja z władzami powiatowymi, umowy w sprawach majątkowych gminy, brudnopisy pism 1946-1949 0
31/23/0/1/68 Pisma okólne, brudnopisy pism, brudnopisy: wykazy członków prezydium MRN w Starym Sączu, miejskich komisji 1946-1948 0
31/23/0/2/4 [Korespondencja w sprawie wyścigu pracy, usprawnienia doręczania pism, dni wolnych oraz tabeli informacyjnej dla stron] 1945-1949 0
31/23/0/2/5 [Sprawozdania Miejskiej Rady Narodowej dla Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Sączu] 1946-1947 0
31/23/0/2/6 [Statuty organizacyjne oraz związana z nimi korespondencja] 1946-1948 0
31/23/0/3/7 [Sprawy osobowe: wykazy członków i pracowników Zarządu Miejskiego, członków Prezydium i Miejskiej Rady Narodowej w Starym Sączu oraz poszczególnych komisji, kwestionariusze personalne oraz związana z tym korespondencja] 1945-1950 0
31/23/0/3/8 [Sprawy osobowe Miejskiej Rady Narodowej w Starym Sączu: wykazy pracowników, premie, zapomogi, diety, zatrudnienie i wynagrodzenie] 1946-1949 0
31/23/0/3/9 [Wnioski odznaczeniowe pracowników miejskich] 1945-1950 0
31/23/0/3/10 [Karty personalne pracowników miejskich] 1947 0
31/23/0/4/11 Wyciągi z protokołów posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej oraz korespondencja w sprawie posiedzeń] 1946-1949 0
31/23/0/4/12 [Komisje miejskie: protokoły z posiedzeń i korespondencja dotycząca Komisji Drogowej, Leśnej, Cmentarnej, Finansowo-Budżetowej, Planowania] 1948-1950 0
31/23/0/4/13 [Regulamin obrad Miejskiej Rady Narodowej w Starym Sączu oraz korespondencja, w sprawie powoływania komisji, szkolenia kadr administracji i przejmowania zakładów CKOS przez związki samorządowe] 1949-1950 0
1 2 3 4 5

Amount of archival material

68

0

0

1.38

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.