Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Limanowej

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
- brak danych - [1937] 1945-1950 [1951]
- brak danych - 1937 - 1944
1945 - 1950
1951 - 1951
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
indeks osobowy No 31/24/1, 31/24/54, 31/24/55, 31/24/67, 31/24/68
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Limanowej działał na terenie miasta Limanowej w latach 1945-1950. Rada narodowa planowała działalność publiczną i kontrolowały całą działalność organu wykonawczego na podległym terenie, równocześnie rada narodowa była organem stanowiącym samorządu terytorialnego, gdyż nie powołano odrębnych rad samorządowych. Rada narodowa była organem władzy państwowej wyłonionym drogą reprezentacji z różnych ugrupowań politycznych i społecznych. Na czele Miejskiej Rady Narodowej w Limanowej w latach 1945-1950, podobnie jak w innych miastach stało prezydium, na czele z przewodniczącym. Organem wykonawczym był Zarząd Miejski, na czele którego stał burmistrz. Akta Miejskiej Rady Narodowej w Limanowej - protokoły z posiedzeń, komisje MRN, korespondencja, zaświadczenia o zachowywaniu się podczas okupacji 1945-1950 [1951] (sygn. 31/24/1 - 31/24/4)
Akta Zarządu Miejskiego w Limanowej:
Dział Ogólnoorganizacyjny - protokoły z posiedzeń 1949-1950 (sygn. 31/24/5)
Dział Finansowo-budżetowy - budżety, sprawozdania finansowe, księgi budżetowe, księgi rachunkowe, księgi podatkowe [1943-1944] 1945-1950 (sygn. 31/24/6 - 31/24/48)
Dział Gospodarki Gminnej - sprawy lokalowo-mieszkaniowe, drogowe, zdrowia i opieki społecznej, rolnictwa, hodowli i weterynarii, przemysłu i handlu 1945-1950 (sygn. 31/24/49 - 31/24/66)
Dzial Administracyjny - sprawy szkód wojennych, odszkodowań wojennych, zaświadczenia i opinie, skorowidz alfabetyczny do księgi meldunkowej osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu, rejestracja poborowych, sprawy budowlane i odbudowy, aprowizacja ludności [1937] 1945-1948 (sygn. 31/24/67 - 31/24/73)
- brak danych -

Amount of archival material

74

73

0

1.96

1.95

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.