Archival resources online szukajwarchiwach.pl

C.K. Zarząd Kameralny w Muszynie

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
- brak danych - 1790 - 1879
K.k. Muszyner Cameral Vervaltung 1790 - 1879
- brak danych - częściowo
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo polski
łaciński
niemiecki
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - Dziennki podawcze, indeksy (m.in. spraw sądowych) - 1832-1856 (sygn. ZK M 1);
Dokumenty dotyczące spraw: gospodarczych, finansowych, administaracyjnych, majątkowych, kościelnych, sądowych, ideksy spraw sądowych, notarialnych, testamenty, inwentarze - 1790-1895 (sygn. ZK M 2-16, 21-22);
Księgi kasowe, kontowe, wykazy finansowe - 1812-1855 (sygn. ZK M 17-21)
- brak danych -

Amount of archival material

25

0

0

2.23

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.