Archival resources online szukajwarchiwach.pl

C.K. Urząd Kameralny w Nowym Sączu

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
- brak danych - 1786 - 1869
K.k. Cameral Amt in Neu Sandez 1786 - 1869
- brak danych - częściowo
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo polski
niemiecki
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - Dzienniki podawcze - 1826-1869 (sygn. UKNS 1-3, 35);
Księgi: wpisów własności i właścicieli, kontraktów, testamentów, kasowe, kontowe, podatkowa - 1793-1866 (sygn. UK NS 4, 5, 16-34);
Sprawy majątkowe, gospodarcze, finansowe, korespondencja, inwentarze, rachunki, rejestry, preliminarze - 1786-1866 (sygn. UK NS 6-15)
- brak danych -

Amount of archival material

35

0

0

3.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.