Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych w Nowym Sączu

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
- brak danych - [1966] 1975 - 1999
- brak danych - 1966 - 1974
1975 - 1999
- brak danych - częściowo
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo polski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
31/444/0/-/35 Instrukcja kancelaryjna Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych w Nowym Sączu 1978 0
31/444/0/-/36 Instrukcja obiegu dokumentów, kontroli wewnętrznej, premiowania z lat 1975-1988 1975-1988 0
31/444/0/-/37 Zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych z 1988r. 1988 0
31/444/0/-/38 Zbiór aktów normatywnych. Zasady i wskaźniki własne. Odpis dotyczący wytycznych w sprawie zasad rozliczenia kwot wynagrodzeń zwolnionych z podatku. Ustalenia i protokoły z narady. Sprawozdania z wykonania zadań premiowych za I i II kwartał 1989 r. Upoważnienia na 1989 rok do nakładania grzywien w drodze mandatów karnych. 1989 0
31/444/0/-/39 Zarządzenia Wojewody Nowosądeckiego .Zarządzenia Ministra Rolnictwa. Zakres czynności, obowiązków i odpowiedzialności dla instruktora ds. melioracji i łąkarstwa w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych oraz zbiorowego wysiewu nawozów mineralnych. Oświadczenia z ,,Wojewódzkim zestawem projektów budownictwa mieszkalnego i inwentarskiego” .Instrukcja w sprawie trybu obsługi budownictwa ludności na wsi i związanych z tym obowiązków służb budowlanych w gminach oraz w zespołach usług projektowych. Program rozwoju zespołów rolników, specjalizacji i kooperacji w produkcji rolniczej w woj. nowosądeckim. Decyzje Wojewody 1972-1980 0
31/444/0/-/40 Zasady i wytyczne władz nadrzędnych.- Zarządzenia Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych. Konserwacja i eksploatacja systemów wodnych i melioracji. Informacja o wynikach kontroli prawidłowości i efektywności działalności spółek wodnych w realizacji zadań statutowych w woj. nowosądeckim. Pisma dotyczące uwag wynikających z wniosków kontroli NIK. 1989-1990 0
31/444/0/-/41 Protokoły z posiedzeń ZSOPI- przy Wojewódzkim Zarządzie Inwestycji Rolniczych za lata 1979-1990Koreferaty do jednostadiowej dokumentacji na budowę zapory na pot.. Rybskim w Szyku. Opinie do dokumentacji technicznej. Listy obecności na posiedzeniu. Koreferat do dokumentacji technicznej, ,Modernizacja drenowania Męcina-Mordarka, 1979-1990 0
31/444/0/-/42 Regulamin Organizacyjny Rejonowych Zespołów Usług Projektowych. 1975 0
31/444/0/-/43 Plan urządzeń konserwacyjnych na 1976 r. Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych-Nowy Sącz, RO- Limanowa .RO- Gorlice. Wykaz urządzeń nie objętych działalnością Spółek Wodnych- pielęgnacja użytków zielonych w 1976 r. 1976 0
31/444/0/-/44 Zbiorczy plan Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych. -Plan finansowy na 1975 r. Decyzje Wydziału Finansowego- Urzędu Wojewódzkiego. Finansowe sprawozdania roczne. za 1975 i 1976 r. Decyzje Dyrektora wydziału finansowego w sprawie 1975-1976 0
31/444/0/-/45 Zbiorczy plan Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych. -Plan finansowy na 1977 r. Decyzje Wydziału Finansowego- Urzędu Wojewódzkiego. Finansowe sprawozdania roczne za 1976 r. Tabela kalkulacyjna funduszu płac na 1977 i 1978 r. Decyzje w sprawie przeniesienia kredytów budżetowych. Zbiorczy projekt budżetu- Rejonowego Zespołu Usług Projektowych na 1978 r. 1976-1978 0
31/444/0/-/46 Roczne sprawozdania GUS z utrzymania i konserwacji wód i urządzeń melioracyjnych za 1984 r. Zestawienie szczegółowe z aktualizacji wartości urządzeń i budowli melioracyjnych szczegółowych nie objętych ewidencją księgową. w 1984 r. Sprawozdanie ze stanu organizacyjnego i działalności Spółek Wodnych za 1984 r. Zestawienia wartości urządzeń i budowli wprowadzonych do ewidencji księgowej w 1984r. – Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych w Nowym Sączu. 1984-1985 0
31/444/0/-/47 Roczne sprawozdania GUS z utrzymania wód i eksploatacji urządzeń melioracyjnych - Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych w Nowym Sączu za 1985 r. Roczne sprawozdanie ze stanu organizacyjnego i działalności spółek wodnych oraz ich związków za 1985. Zestawienie wartości urządzeń i budowli w 1985 r.. 1985-1986 0
31/444/0/-/48 Roczne sprawozdania z utrzymania wód i eksploatacji urządzeń melioracyjnych - Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych w Nowym Sączu za 1986 r. Roczne sprawozdanie ze stanu organizacyjnego i działalności spółek wodnych oraz ich związków za 1986 r. Zestawienie wartości urządzeń i budowli melioracyjnych za 1986 r. 1986-1987 0
31/444/0/-/49 Plany finansowe - Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych - Nowy Sącz na lata 1986-1993 1986-1993 0
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

125

0

0

3.35

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.