Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych w Nowym Sączu

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
- brak danych - [1966] 1975 - 1999
- brak danych - 1966 - 1974
1975 - 1999
- brak danych - częściowo
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo polski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
31/444/0/1/1 Akty normatywne własnej jednostki. Zarządzenia Dyrektora 1975-1980 0
31/444/0/1/2 Akty normatywne własnej jednostki. Zarządzenia Dyrektora 1981-1991 0
31/444/0/2/28 Analizy z wykonania planu inwestycyjnego 1976-1980 0
31/444/0/-/122 Aneksy do projektów modernizacji i adaptacji budynków inwentarskich w gospodarstwach indywidualnych. Opracowanie w ramach tematu ,,Modernizacja budynków inwentarskich i towarzyszących w gospodarstwach indywidualnych w zakresie budowlanym i technologicznym na terenie woj. Nowosądeckiego (Zlecenie Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu RLSfk-1186/IV/79 z dnia 23.03.1979r. 1982 0
31/444/0/-/60 Czyny społeczne – Stara Wieś: Protokoły w sprawie przyjęcia do eksploatacji wodociągu wiejskiego. Protokoły z kontroli stanu zaawansowania robót na wodociągu budowanym w ramach terenowego planu czynów społecznych. 1975-1980 0
31/444/0/1/9 Informacje i wnioski 1983-1990 0
31/444/0/-/35 Instrukcja kancelaryjna Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych w Nowym Sączu 1978 0
31/444/0/-/36 Instrukcja obiegu dokumentów, kontroli wewnętrznej, premiowania z lat 1975-1988 1975-1988 0
31/444/0/-/90 Konkurs Łąkarski – Dokumenty organizacyjne. Protokoły z posiedzenia komisji. Lista i potwierdzenie odbioru nagród rzeczowych. Protokoły z podsumowania konkursu. Zestawienia wyników konkursu. Struktura opiekunów zespołów konkursowych. Stan organizacyjny konkursu. Zestawienie uchwał Powiatowych .Podsumowanie konkursu. 1975 0
31/444/0/-/105 Konkurs Łąkarski – Informacje w sprawie konkursu. Konkurs Łąkarski – Sprawozdawczość. Decyzje Prezydenta m. Nowy Sącz, MiG Grybów, MiG Krynica , MiG Mszana Dolna, Gminy Krościenko n/D, Gminy Laskowa i Nowy Targ w sprawie powołania komisji konkursowej. Informacje dotyczące ilości uczestników konkursu. Zgłoszenia do konkursu. Regulamin konkursu. 1987-1988 0
31/444/0/-/101 Konkurs Łąkarski – ocena prac konkursowych . Charakterystyka gospodarstw trzech najlepszych uczestników konkursu: Tomasz Zasiąbło, Hubiak Julian, Aleksander Topolski. Zestawienie wyników uzyskanych w konkursie. 1986 0
31/444/0/-/99 Konkurs Łąkarski –Pisma informacyjne dotyczące organizacji w sprawie konkursu. Zestawienie uczestników konkursu. Zarządzenia Naczelnika Gminy Nowy Targ, Laskowa w sprawie powołania Gminnego Komitetu Konkursu. 1986 0
31/444/0/-/91 Konkurs Łąkarski –plany realizacyjne uczestników konkursu. Organizacja konkursu .Zgłoszenia z gmin organizacji konkursu .Tematyka kontroli gminnych komitetów konkursu Protokoły z posiedzenia konkursu Przydział funduszy na nagrody dla wyróżniających się uczestników konkursu .Regulamin konkursu. Stan organizacyjny konkursu. Karty zgłoszenia do konkursu. Charakterystyka gospodarstwa P.Bubernak Włodzimierz-Czyrna ,Mirek Tadeusz –Nawojowa. Dyplomy za czynny udział w konkursie. Potwierdzenia odbioru bonów rzeczowych 1978-1980 0
31/444/0/-/100 Konkurs Łąkarski-Podsumowanie wyników konkursu. Nagrody rzeczowe. Protokoły z posiedzenia Komitetu Organizacyjnego Konkursu. Charakterystyka gospodarstwa wyróżnionego rolnika w konkursie- Tadeusza Hudamęt- Raba Wyżna. Gospodarstwa uspołecznionego RSP ,,Czorsztynianka”. Potwierdzenie odbioru bonów towarowych upoważniających do pobrania nawozów mineralnych .Listy obecności komisji konkursu na posiedzeniu WKO. Listy nagrodzonych organizatorów konkursu. Zestawienie wyników uzyskanych w konkursie. Wniosek o nadanie orderu –odznaczenia ,,Zasłużony Pracownik Rolnictwa”-P.Czuchta Piotr-Zdynia 1986-1987 0
31/444/0/-/94 Konkurs Łąkarski – Protokoły komisji konkursu. Zadania, zasady i punktacja konkursu. Pisma do Urzędu Wojewódzkiego w sprawie organizacji konkursu. Pisma Wojewódzkiego Komitetu Konkursowego dotyczące konkursu. Lista członków Krajowego Komitetu Organizacyjnego Konkursu. Pisma dotyczące nagród dla uczestników i organizatorów konkursu Lista nagrodzonych organizatorów konkursu. Podsumowanie wyników konkursu. Przydział maszyn rolniczych dla najlepszych uczestników konkursu. Informacje o gospodarstwie biorącym udział w konkursie. Rozliczenie nagród. 1982-1984 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amount of archival material

125

0

0

3.35

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.