Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych w Nowym Sączu

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
- brak danych - [1966] 1975 - 1999
- brak danych - 1966 - 1974
1975 - 1999
- brak danych - częściowo
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo polski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
31/444/0/1/16 Rejestr skarg i wniosków [1966-1974] 1975-1985 0
31/444/0/-/113 Sprawozdanie techniczne –Łącko II Etap I-Drenowanie gruntów ornych i sadów obiektu Łącko II –pow. Nowy Sącz 1968 0
31/444/0/-/59 Plan operacyjny pow. Gorlice. Mapa powiatu. Kompleksowy program ochrony przeciwpowodziowej. Wnioski o odznaczenia za zasługi w walce z powodzią .Zestawienie szczegółowe zadań inwestycyjnych kompleksowego programu ochrony p.powodziowej IMiGW-Kraków, DOPiT-Kraków, CZLP-Przemyśl, WZGK- Rzeszów ,PWRN- Rzeszów, WZDP – Rzeszów, WZGWiM- Rzeszów ,ODGW – Kraków. Zestawienie strat powodziowych w województwie nowosądeckim. 1971-1974 0
31/444/0/-/39 Zarządzenia Wojewody Nowosądeckiego .Zarządzenia Ministra Rolnictwa. Zakres czynności, obowiązków i odpowiedzialności dla instruktora ds. melioracji i łąkarstwa w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych oraz zbiorowego wysiewu nawozów mineralnych. Oświadczenia z ,,Wojewódzkim zestawem projektów budownictwa mieszkalnego i inwentarskiego” .Instrukcja w sprawie trybu obsługi budownictwa ludności na wsi i związanych z tym obowiązków służb budowlanych w gminach oraz w zespołach usług projektowych. Program rozwoju zespołów rolników, specjalizacji i kooperacji w produkcji rolniczej w woj. nowosądeckim. Decyzje Wojewody 1972-1980 0
31/444/0/-/56 Plan operacyjny obrony przed powodzią Sadeckiego Zakładu Eksploatacji Kruszywa w Marcinkowicach i podległych wydziałach oraz punktach eksploatacyjnych. 1974 0
31/444/0/-/53 Program ochrony przeciwpowodziowej i przeciwlodowej dróg i mostów lokalnych w powiecie Nowy Sącz. [Organizacja sygnalizacji przeciwpowodziowej w dorzeczu Górnej Wisły.. Skład osobowy komitetu przeciwpowodziowego 1974-1975 0
31/444/0/-/57 Organizacja sygnalizacji powodziowej na terenie Oddziału IMGW w Krakowie. 1975 0
31/444/0/-/54 Zarządzenia Naczelnika Gminy Nawojowa. Skład osobowy komitetu przeciwpowodziowego. [Grupy operacyjne. Plan ewakuacji. Plan dyżurów. Wykaz środków transportowych Gminnego Komitetu przeciwpowodziowego. Schemat łączności telefonicznej. Regulamin Gminnego Komitetu przeciwpowodziowego]. 1975 0
31/444/0/-/90 Konkurs Łąkarski – Dokumenty organizacyjne. Protokoły z posiedzenia komisji. Lista i potwierdzenie odbioru nagród rzeczowych. Protokoły z podsumowania konkursu. Zestawienia wyników konkursu. Struktura opiekunów zespołów konkursowych. Stan organizacyjny konkursu. Zestawienie uchwał Powiatowych .Podsumowanie konkursu. 1975 0
31/444/0/-/42 Regulamin Organizacyjny Rejonowych Zespołów Usług Projektowych. 1975 0
31/444/0/-/44 Zbiorczy plan Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych. -Plan finansowy na 1975 r. Decyzje Wydziału Finansowego- Urzędu Wojewódzkiego. Finansowe sprawozdania roczne. za 1975 i 1976 r. Decyzje Dyrektora wydziału finansowego w sprawie 1975-1976 0
31/444/0/-/58 Materiały do planu operacyjnego. Powołanie Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego Regulamin Komitetu. Skład osobowy Komitetu. Zarządzenia Naczelnika Urzędu Gminy w sprawie powołania Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego. Skład osobowy Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego w Tyliczu, Dobrej, Ujściu Gorlickim, Łącku ,Szczawnicy, Krościenku, Kamiennej Wielkiej. Schemat łączności z terenu gminy i Woj. Komitetu Przeciwpowodziowego. Plan ewakuacji gospodarstw w czasie powodzi. Plan operacyjny GKP na terenie gminy .Protokoły z posiedzenia Miejsko-Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego. Wykaz sprzętu p.powodziowego. 1975-1976 0
31/444/0/-/55 Plan operacyjny przeciwpowodziowy. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Komitetu Przeciwpowodziowego w Nowym Targu. za 1974 r. Skład osobowy komitetu na 1975 r. Plan akcji obronnej. Uaktualnienie planów operacyjnych. Plan operacyjny Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego Gminy Gródek. Regulamin Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego. Schemat łączności GKP-w Grybowie. Wykaz drużyn i obiektów ratowniczych na terenie Gminy. Plan ewakuacji gospodarstw zagrożonych powodzią. Skład Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego w Muszynie, Nowym Sączu. Zestawienie materiałów i sprzętu przeciwpowodziowego WZIR na 31.12.1976r. 1975-1976 0
31/444/0/1/17 Rejestr skarg i wniosków 1975-1979 0
31/444/0/1/1 Akty normatywne własnej jednostki. Zarządzenia Dyrektora 1975-1980 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amount of archival material

125

0

0

3.35

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.