Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych w Nowym Sączu

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
- brak danych - [1966] 1975 - 1999
- brak danych - 1966 - 1974
1975 - 1999
- brak danych - częściowo
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo polski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
31/444/0/-/46 Roczne sprawozdania GUS z utrzymania i konserwacji wód i urządzeń melioracyjnych za 1984 r. Zestawienie szczegółowe z aktualizacji wartości urządzeń i budowli melioracyjnych szczegółowych nie objętych ewidencją księgową. w 1984 r. Sprawozdanie ze stanu organizacyjnego i działalności Spółek Wodnych za 1984 r. Zestawienia wartości urządzeń i budowli wprowadzonych do ewidencji księgowej w 1984r. – Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych w Nowym Sączu. 1984-1985 0
31/444/0/-/47 Roczne sprawozdania GUS z utrzymania wód i eksploatacji urządzeń melioracyjnych - Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych w Nowym Sączu za 1985 r. Roczne sprawozdanie ze stanu organizacyjnego i działalności spółek wodnych oraz ich związków za 1985. Zestawienie wartości urządzeń i budowli w 1985 r.. 1985-1986 0
31/444/0/-/48 Roczne sprawozdania z utrzymania wód i eksploatacji urządzeń melioracyjnych - Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych w Nowym Sączu za 1986 r. Roczne sprawozdanie ze stanu organizacyjnego i działalności spółek wodnych oraz ich związków za 1986 r. Zestawienie wartości urządzeń i budowli melioracyjnych za 1986 r. 1986-1987 0
31/444/0/-/49 Plany finansowe - Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych - Nowy Sącz na lata 1986-1993 1986-1993 0
31/444/0/-/50 Plany i sprawozdania roczne z kontroli stanu technicznego i sanitarnego wodociągów za lata 1988-1990 1988-1990 0
31/444/0/-/51 Zestawienia szczegółowe aktualizacji wyceny środków trwałych (nie objętych ewidencją) za 1987 r. Roczne sprawozdania ze stanu organizacyjnego i działalności Spółek Wodnych oraz ich związków za 1987 r.. Protokoły z kontroli problemowej za 1980 i 1981 r. Zalecenia pokontrolne 1980-1988 0
31/444/0/-/52 Sprawozdania, bilanse – Rejonowy Zespół Usług Projektowych – Nowy Targ za lata 1986-1993 . Protokoły spisane na okoliczność przeprowadzenia kontroli kasy oraz druków ścisłego zarachowania. Arkusze spisu z natury-inwentaryzacja roczna za 1986r. Zestawienia należności i zobowiązań do konta za lata 1986-1993 1986-1994 0
31/444/0/-/53 Program ochrony przeciwpowodziowej i przeciwlodowej dróg i mostów lokalnych w powiecie Nowy Sącz. [Organizacja sygnalizacji przeciwpowodziowej w dorzeczu Górnej Wisły.. Skład osobowy komitetu przeciwpowodziowego 1974-1975 0
31/444/0/-/54 Zarządzenia Naczelnika Gminy Nawojowa. Skład osobowy komitetu przeciwpowodziowego. [Grupy operacyjne. Plan ewakuacji. Plan dyżurów. Wykaz środków transportowych Gminnego Komitetu przeciwpowodziowego. Schemat łączności telefonicznej. Regulamin Gminnego Komitetu przeciwpowodziowego]. 1975 0
31/444/0/-/55 Plan operacyjny przeciwpowodziowy. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Komitetu Przeciwpowodziowego w Nowym Targu. za 1974 r. Skład osobowy komitetu na 1975 r. Plan akcji obronnej. Uaktualnienie planów operacyjnych. Plan operacyjny Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego Gminy Gródek. Regulamin Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego. Schemat łączności GKP-w Grybowie. Wykaz drużyn i obiektów ratowniczych na terenie Gminy. Plan ewakuacji gospodarstw zagrożonych powodzią. Skład Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego w Muszynie, Nowym Sączu. Zestawienie materiałów i sprzętu przeciwpowodziowego WZIR na 31.12.1976r. 1975-1976 0
31/444/0/-/56 Plan operacyjny obrony przed powodzią Sadeckiego Zakładu Eksploatacji Kruszywa w Marcinkowicach i podległych wydziałach oraz punktach eksploatacyjnych. 1974 0
31/444/0/-/57 Organizacja sygnalizacji powodziowej na terenie Oddziału IMGW w Krakowie. 1975 0
31/444/0/-/58 Materiały do planu operacyjnego. Powołanie Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego Regulamin Komitetu. Skład osobowy Komitetu. Zarządzenia Naczelnika Urzędu Gminy w sprawie powołania Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego. Skład osobowy Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego w Tyliczu, Dobrej, Ujściu Gorlickim, Łącku ,Szczawnicy, Krościenku, Kamiennej Wielkiej. Schemat łączności z terenu gminy i Woj. Komitetu Przeciwpowodziowego. Plan ewakuacji gospodarstw w czasie powodzi. Plan operacyjny GKP na terenie gminy .Protokoły z posiedzenia Miejsko-Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego. Wykaz sprzętu p.powodziowego. 1975-1976 0
31/444/0/-/59 Plan operacyjny pow. Gorlice. Mapa powiatu. Kompleksowy program ochrony przeciwpowodziowej. Wnioski o odznaczenia za zasługi w walce z powodzią .Zestawienie szczegółowe zadań inwestycyjnych kompleksowego programu ochrony p.powodziowej IMiGW-Kraków, DOPiT-Kraków, CZLP-Przemyśl, WZGK- Rzeszów ,PWRN- Rzeszów, WZDP – Rzeszów, WZGWiM- Rzeszów ,ODGW – Kraków. Zestawienie strat powodziowych w województwie nowosądeckim. 1971-1974 0
31/444/0/-/60 Czyny społeczne – Stara Wieś: Protokoły w sprawie przyjęcia do eksploatacji wodociągu wiejskiego. Protokoły z kontroli stanu zaawansowania robót na wodociągu budowanym w ramach terenowego planu czynów społecznych. 1975-1980 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amount of archival material

125

0

0

3.35

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.