Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych w Nowym Sączu

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
- brak danych - [1966] 1975 - 1999
- brak danych - 1966 - 1974
1975 - 1999
- brak danych - częściowo
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo polski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
31/444/0/-/61 Praca Dyplomowa Magisterska – Koncepcja Odprowadzenia i Unieszkodliwienia Ścieków z Gminy Bukowina Tatrzańska. 1987 0
31/444/0/-/62 Konkurs Złota Wiecha – Informator organizacyjny. Protokoły z kontroli konkursu. Regulamin konkursu .Lista nagród .Pisma dotyczące przeprowadzenia eliminacji konkursu na szczeblu Urzędu Gminy. Protokoły z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Konkursu. Kupony-ankiety na nowe budynki inwentarskie. Regulamin organizacyjny na najlepszy budynek i na najlepszą modernizację budynku inwentarskiego. Pisma dotyczące powołania społecznej komisji wojewódzkiej konkursu na terenie gminy N.Sącz. Pisma dotyczące powiadomienia posiedzenia Społecznej Komisji Wojewódzkiej. Informacje o przebiegu konkursu. Protokoły z posiedzenia woj.komisji konkursowej. Lista nagrodzonych w eliminacjach. Lista nagród specjalnych. 1976-1978 0
31/444/0/-/63 Konkurs Złota Wiecha – Opisy techniczne obiektów-owczarnia Czarny Dunajec, budynek inwentarski- Przyszowa, Kamionka Wielka, Trute. Dokumentacja fotograficzna budynek inwentarski m.Trute. Protokoły z posiedzenia komisji do spraw konkursu. Plany zagospodarowania terenu. 1977-1981 0
31/444/0/-/64 Konkurs Złota Wiecha – Przebieg eliminacji Wojewódzkich konkursu. Protokoły z posiedzenia komisji konkursu. Program eliminacji konkursu. Informacje i przebieg eliminacji wojewódzkiej konkursu .Program eliminacji wojewódzkich XIV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu. Preliminarz eliminacji. Informacje o wykonawcach robót i udziale służby terenowej w realizacji obiektu. Uzasadnienie decyzji o wyróżnieniu obiektu. Kalkulacja kosztów uroczystego podsumowania eliminacji wojewódzkich .Regulamin konkursu. 1978 0
31/444/0/-/65 Konkurs Złota Wiecha – Protokoły z posiedzenia Społecznej Komisji Gminnej. Ankiety. Plany zagospodarowania działki pod budowę budynku inwentarskiego. Plan zagospodarowania działki pod wykonanie modernizacji budynku inwentarskiego -bukieciarni -Wysoka, chlewni w Naprawie 1978 0
31/444/0/-/66 Konkurs Złota Wiecha – Limanowa Dokumentacja fotograficzna obory w m. Skrzydlna. Przebieg eliminacji Wojewódzkich. Zarządzenia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia eliminacji konkursu. Projekt techniczny obory w Chyżnem. 1977-1978 0
31/444/0/-/67 Konkurs Złota Wiecha – Program konkursu. - Informacje ogólne o konkursie. Charakterystyka wyróżnionych obiektów i gospodarstw. Protokoły z posiedzenia Społecznej Wojewódzkiej Komisji Konkursu. Lista nagród przyznanych z okazji konkursu. Informacje z przebiegu eliminacji Wojewódzkich. Program uroczystości konkursu. 1979 0
31/444/0/-/68 Konkurs Złota Wiecha – teczki projektowe uczestników konkursu .Budynek inwentarski-Duda Stanisław-Zagorzyn gm.Łącko., Szymczyk Stanisław Bystre, Brodzik Ludwik Krasne Lasocice, Bugajski Teofil Stronie, Buksa Wacław Chabówka, Szkodoń Jan Chyżne, Holiga Jan Orawka .Opis technologiczny do budynku inwentarskiego (obory)-Ryszarda Tumidajewicza w Bartnem oraz budynku inwentarsko-składowego- M.J. Długopolskich w Wróblówce. Dokumentacja fotograficzna chlewni- P.J.Kruczka w Cieniawie 1978-1979 0
31/444/0/-/69 Konkurs Złota Wiecha – teczki uczestników konkursu .Listy uczestników. Opis techniczny + rysunki obora Ćwiklic Franciszek Wola Łużańska, , Mordarski Stanisław Pisarzowa, Kościelna Maria Czarna, Job Augustyn Bobowa, Grybel Ludwik Florynka, Czucha Piotr Zdynia. Dokumentacja fotograficzna budynku chlewni Jan Jurek w Lipnicy Wielkiej.. Protokoły z posiedzenia komisji. 1976-1984 0
31/444/0/-/70 Konkurs Złota Wiecha – teczki projektowe uczestników konkursu. Opisy techniczne obiektów chlewni –Wójcik Anna Krasne Potockie, , Sularz Władysław,Skawa. Obora –Zychowicz Józef Jelna.. Budynek inwentarsko-składowy –Marszałek Jan Krzeczów, Poręba Władysław Mystków, Pytko Józef Rupników, Stach Piotr Brunary, Skuba Urszula Siary. Przechowalnia owoców –Wójciak Stanisław Czarny Potok. Bukieciarnia –Mrówka Michał Łącko, budynek mieszkalny Więcławek Kazimierz Łukowica 1980-1985 0
31/444/0/-/71 Konkurs Złota Wiecha –listy uczestników. Opisy techniczne obiektów-budynek inwentarski Sieczka Krystyna Maruszowa, owczarni specjalistycznej-Bachleda Curuś Stanisław Zakopane-Harenda. Protokoły z posiedzenia komisji. 1975-1980 0
31/444/0/-/72 Konkurs Złota Wiecha – teczki uczestników konkursu. Opis techniczny budynku zgłoszonego do konkursu. Kupony –ankiety na nowe budynki inwentarskie .Projekt architektoniczno-budowlany budynku inwentarskiego-obora Hobler Antoni Mszalnica, Kościelna Maria Czarna, Polański Kazimierz Bastra .Obrzut Franciszek Stara Wieś, Skuba Urszula Siary Owczarnia –Konina. Kurnik –Pustelnik Franciszek Bielanka. Przechowalnia – Wójciak Jan Łukowica Obora – Gołąbek Józef Łużna, Smoleń Zofia Mecina, Przyszowa, Łososina Dolna. Chlewnia – Janina Medes Naprawa, Jagoda Henryk Olszówka, Kosiba Mieczysław Kobylanka, Brunary. Bukieciarnia – Kubacki Franciszek Wysokie. Dokumentacja fotograficzna budynku inwentarskiego w m. Męcina, Mszalnica. Budynek mieszkalny Piwowar Kazimierz Męcina 1978-1986 0
31/444/0/-/73 Konkurs Złota Wiecha – Lista uczestników. Protokoły komisji konkursowej. Listy nagrodzonych uczestników konkursu. Pisma dotyczące powołania komisji Konkursowej. Preliminarz konkursu. Regulamin konkursu. Ankiety rolników typowanych do konkursu. Informacje o budynkach inwentarskich. Pisma dotyczące nagród dla uczestników konkursu. 1981-1982 0
31/444/0/-/74 Konkurs Złota Wiecha – Regulamin konkursu. Program posiedzenia komisji. Protokoły komisji. Organizacja konkursu. Pisma dotyczące nagród dla uczestników konkursu. Ankiety rolników typowanych do konkursu. Preliminarz konkursu. Pisma dotyczące organizacji konkursu. Informacje z przebiegu eliminacji wojewódzkich konkursu. 1979-1982 0
31/444/0/-/75 Konkurs Złota Wiecha – Protokoły z oceny budynków w terenie. Pisma dotyczące organizacji konkursu. Rozliczenie funduszu prewencyjnego PZU. Protokół przekazania prac projektowych. Rachunki ,faktury dotyczące konkursu. Lista rolników biorących udział w konkursie. Wykaz budynków nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie. Preliminarz konkursu. Protokoły z posiedzenia Komisji Konkursu. Decyzje w sprawie powołania Społecznej Gminnej Komisji ds. konkursu. 1983 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amount of archival material

125

0

0

3.35

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.