Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych w Nowym Sączu

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
- brak danych - [1966] 1975 - 1999
- brak danych - 1966 - 1974
1975 - 1999
- brak danych - częściowo
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo polski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
31/444/0/-/76 Konkurs Złota Wiecha – Lista uczestników konkursu. Protokoły komisji. Pisma dotyczące rozliczenia konkursu ze środków funduszu PZU, oraz spraw organizacyjnych konkursu. Rozliczenie konkursu prewencyjnego. Harmonogram uroczystego podsumowania konkursu. Lista zaproszonych gości oraz uczestników konkursu. Informacje dotyczące konkursu. Opis dyplomów konkursu. Wykaz załączonych dokumentów uczestników konkursu. Protokoły z posiedzenia Społecznej Komisji Konkursu. Decyzje i zarządzenia w sprawie powołania społeczno-gminnej komisji ds. konkursu. 1984 0
31/444/0/-/77 Konkurs Złota Wiecha – ankiety uczestników konkursu .Plany realizacyjne zabudowy terenu- Nawojowa. Budynek inwentarzowy, inwentarzowo-składowy. Przechowalnia owoców –Łącko. Budynek mieszkalny parterowy - Łukowica 1985 0
31/444/0/-/78 Konkurs Złota Wiecha – Zgłoszenia uczestników konkursu. Wyniki konkursu. Protokoły komisji. Rozliczenia środków funduszu prewencyjnego PZU. Porządek podsumowania eliminacji Wojewódzkich Konkursu. Preliminarz kosztów konkursu. Lista nagrodzonych rolników oraz projektantów nagrodzonych w eliminacjach Wojewódzkich. Charakterystyka gospodarstw zgłoszonych do konkursu. Decyzje i zarządzenia w sprawie powołania Społecznej Gminnej Komisji ds. konkursu. Kupony –ankiety nowych budynków inwentarskich. Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Gminnej ds. konkursu. 1985 0
31/444/0/-/79 Konkurs Złota Wiecha – Decyzje i Zarządzenia Dyrektora w sprawie konkursu. Regulamin konkursu. Informacje o wynikach Komisji Konkursu. Protokoły z posiedzenia Społecznej Komisji Konkursu. Budynki zgłoszone do konkursu. Opinia Wojewódzkiej Społecznej Komisji Konkursowej. Kryteria oceny obiektów zgłoszonych do konkursu. Rozliczenie środków funduszu prewencyjnego. Opis dyplomów. Listy projektantów, pracowników i rolników gminnych służb budowlanych nagrodzonych w eliminacjach. Pisma dotyczące konkursu. 1986-1987 0
31/444/0/-/80 Konkurs Złota Wiecha – Sprawy organizacyjne. Zorganizowanie konkursu. Wnioski o odznaczenia państwowe. Rozliczenie środków funduszu prewencyjnego konkursu. Pisma dotyczące konkursu. Koszty uczestnictwa laureatów biorących udział w eliminacjach konkursu. Program podsumowania konkursu. Lista uczestników konkursu. Konferencja naukowo-techniczna- architektura wsi-stan i perspektywy. Nagrody i wyróżnienia. Zestawienia kosztów konkursu. Protokoły z posiedzenia komisji Konkursu .Decyzje Wojewody Nowosądeckiego w sprawie przeprowadzenia konkursu. 1986-1988 0
31/444/0/-/81 Konkurs Złota Wiecha – Wykaz budynków nagrodzonych w konkursie Pismo dotyczące konkursu organizowanego przez redakcję ,,Chłopska droga” Nagroda I przyznana za zrealizowanie nowego budynku inwentarskiego- chlewni-Nowa Biała nowej owczarni-Grywałd, obory-Przyszowa kurnika-Bielanka, budynku mieszkalnego –Skomielna .Nagroda II –przyznana za zrealizowanie nowego budynku inwentarskiego -obora-Łostówka, Czarna. Budynek mieszkalny –Męcina, Rdzawka 1986 0
31/444/0/-/82 Konkurs Złota Wiecha –Kryteria oceny obiektów zgłoszonych do konkursu oraz wytyczne sporządzania dokumentacji obiektów zgłoszonych do centralnego sądu konkursowego. Ocena działalności ZUP w Pszczynie. 1985-1989 0
31/444/0/-/83 Konkurs Złota Wiecha – Teczki obiektowe uczestników konkursu. Budynki gospodarcze i mieszkalne. Obiekt Kwiatoń – Skwiertne –część opisowa i kosztorysowa. Powszechna modernizacja wsi Męcina. Charakterystyka wsi Omule- wieś zmodernizowana. Modernizacja zagrody –Wysoczka. Powszechna modernizacja wsi Korczyna, Nowy Żmigród 1985-1986 0
31/444/0/-/84 Konkurs Złota Wiecha – Korespondencja z Wojewódzkim Zarządem Inwestycji Rolniczych. Finał konkursu. 1987 0
31/444/0/-/85 Konkurs Złota Wiecha – listy członków centralnego sądu konkursu i uchwały Centralnego Sądu Konkursu. 1987 0
31/444/0/-/86 Konkurs Złota Wiecha – Przyznanie środków finansowych na fundusze prezentacyjne. Gminne eliminacje. Zarządzenia w sprawie konkursu. Pisma dotyczące budynków nagrodzonych w konkursie. Ankiety w zakresie budownictwa rolniczego i wiejskiego .Dane dotyczące przebiegu konkursu. Opisy dyplomów. Zgłoszenie obiektów do konkursu. Protokoły z posiedzenia komisji konkursu. Opinia Wojewódzkiej Społecznej Komisji Konkursowej. Informacja z przebiegu eliminacji Wojewódzkiej Konkursu. Lista pracowników Rejonowego Zespołu Usług Projektowych nagrodzonych w eliminacjach konkursu. Regulamin konkursu. Decyzje i zarządzenia dyrektora WZIR 1987-1988 0
31/444/0/-/87 Konkurs Złota Wiecha – Organizacja XXIV-konkursu. Udział w konkursie. Powołanie Gminnej komisji do spraw konkursu. Informacje z przebiegu eliminacji Wojewódzkich Konkursu. Zgłoszenie obiektów do konkursu. Protokoły z posiedzenia Społecznej Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. Opinia komisji konkursowej o modernizacji budynków RSP w Łabowej. Eliminacje wojewódzkie .Regulamin konkursu. Lista uczestników i pracowników RZUP nagrodzonych w eliminacjach wojewódzkich. Preliminarz wstępny kosztów wojewódzkich eliminacji konkursu. Informacje dotyczące konkursu-eliminacje krajowe. 1988 0
31/444/0/-/88 Konkurs Złota Wiecha – Informacje o przebiegu eliminacji konkursu. Ankiety.. Rozliczenie finansowe konkursu.”Złota Wiecha 1989”.Dyplomy –wykaz. Listy nagrodzonych rolników. Opis do projektu technicznego budynku inwentarskiego zrealizowanej obory wg projektu typowego WB-3615/2 zaadoptowanego do warunków miejscowych – Spytkowice.+ zdjęcia. Pisma dotyczące konkursu. Karty nowo wzniesionej zabudowy zagrody we wsi Grywałd i owczarni adoptowanej na kurnik brojlernię we wsi Łabowa. Regulamin konkursu. 1989 0
31/444/0/-/89 Konkurs Złota Wiecha – Protokoły z posiedzenia komisji. Zarządzenia Dyrektora w sprawie konkursu. Zgłoszenia obiektów do eliminacji centralnych konkursu. Opinia o budynku mieszkalnym Pana Franciszka Mirka-wojewódzkiej Komisji Konkursowej. Dokumentacja powykonawcza dla celów konkursu. Opis techniczny do budynku mieszkalnego zgłoszonego do udziału w eliminacjach w konkursie. Informacje o podsumowaniu XXVI edycji konkursu. Opinia o siłowni wiatrowej Pana Tadeusza Mruka. Ankiety. Regulamin konkursu. 1990 0
31/444/0/-/90 Konkurs Łąkarski – Dokumenty organizacyjne. Protokoły z posiedzenia komisji. Lista i potwierdzenie odbioru nagród rzeczowych. Protokoły z podsumowania konkursu. Zestawienia wyników konkursu. Struktura opiekunów zespołów konkursowych. Stan organizacyjny konkursu. Zestawienie uchwał Powiatowych .Podsumowanie konkursu. 1975 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amount of archival material

125

0

0

3.35

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.