Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych w Nowym Sączu

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
- brak danych - [1966] 1975 - 1999
- brak danych - 1966 - 1974
1975 - 1999
- brak danych - częściowo
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo polski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
31/444/0/-/106 Konkurs Łąkarski – Sprawy organizacyjne. Rozliczenie konkursu. Protokoły z posiedzenia komisji konkursowej. Rejestr faktur. Przydział nagród. Zestawienie wyników uzyskanych w konkursie. Jednostki uspołecznione-zestawienie. Rolnicy indywidualni . Lista nagrodzonych uczestników. Podsumowanie wyników konkursu. 1987-1988 0
31/444/0/-/107 Konkurs Łąkarski – Protokoły z kontroli stanu organizacyjnego. Protokoły z konkursu. Ocena przebiegu konkursu u losowo wybranego uczestnika. Notatki służbowe. 1987 0
31/444/0/-/108 Konkurs Łąkarski – Protokoły z kontroli organizacji konkursu. Notatki służbowe z kontroli przebiegu konkursu. 1988 0
31/444/0/-/109 Konkurs Łąkarski – Wykaz rolników biorących udział w konkursie. Decyzje w sprawie powołania Miejskiego Komitetu Organizacyjnego Konkursu ,,Zielone złoto- bogactwem rolnika. Decyzje Naczelnika MiG Krynica, MiG Mszana Dolna, Gminy Korzenna, Laskowa, Tymbark, Sękowa w sprawie powołania Gminnego Komitetu Organizacyjnego Konkursu. Załączniki do decyzji. Podsumowanie wyników. Regulamin konkursu. 1988-1989 0
31/444/0/-/110 Konkurs Łąkarski –Protokoły z kontroli stanu organizacyjnego oraz przebiegu konkursu. na terenie gminy Jodłownik , Dobra, Raba Wyżna, Jabłonka, Czarny Dunajec, Chełmiec, Gorlice, Grybów, Stary Sącz, Podegrodzie, Kamionka Wielka, Nawojowa, Łabowa, Bobowa, Korzenna 1989 0
31/444/0/-/111 Konkurs Łąkarski – Sprawy organizacyjne. Decyzje wojewody w sprawie konkursu. Lista uczestników. Pisma dotyczące przydziału funduszy na nagrody dla wyróżniających się uczestników konkursu. Protokoły z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego Konkursu. Listy obecności na posiedzeniu WKOK. Przydział gmin do nadzoru nad organizacją i przebiegiem konkursu. Zestawienie wyników uzyskanych w konkursie. 1989-1990 0
31/444/0/-/112 Konkurs Łąkarski - Protokoły z posiedzenia komisji. Przydział funduszy na nagrody. Przydział gmin do nadzoru nad organizacją i przebiegiem konkursu. Potwierdzenie odbioru nagród pieniężnych. Listy nagrodzonych uczestników konkursu. Rozliczenie środków finansowych otrzymanych na nagrody dla uczestników konkursu. Charakterystyka gospodarstwa uspołecznionego wyróżnionego w konkursie- stacja badawcza w Jaworkach. Lista obecności z posiedzenia WKO. Podsumowanie wyników konkursu. 1988-1989 0
31/444/0/-/113 Sprawozdanie techniczne –Łącko II Etap I-Drenowanie gruntów ornych i sadów obiektu Łącko II –pow. Nowy Sącz 1968 0
31/444/0/-/114 Modernizacja budynków inwentarskich i towarzyszących w gospodarstwach indywidualnych i wielkotowarowych w zakresie budowlanym i technologicznym na terenie woj. nowosądeckiego Etap I część 1. Analiza materiałów statystycznych. Wykorzystanie materiałów budowlanych miejscowych. Kryteria wyboru obiektów do badań szczegółowych 1979 0
31/444/0/-/115 Modernizacja budynków inwentarskich i towarzyszących w gospodarstwach indywidualnych i wielkotowarowych w zakresie budowlanym i technologicznym na terenie woj. nowosądeckiego Etap II- Projekty modernizacji budynków inwentarskich i obiektów towarzyszących. Projekty adaptacji i rozbudowy budynków inwentarskich. 1980 0
31/444/0/-/116 Modernizacja budynków inwentarskich i towarzyszących w gospodarstwach indywidualnych i wielkotowarowych w zakresie budowlanym i technologicznym na terenie woj. nowosądeckiego Etap II część 1- Analiza przydatności użytkowej istniejących zasobów budowlanych dla współczesnych wymagań użytkowych w zakresie produkcji wielokierunkowej i specjalistycznej w oparciu o przeprowadzone badania. 1980-1981 0
31/444/0/-/117 Modernizacja budynków inwentarskich i towarzyszących w gospodarstwach indywidualnych i wielkotowarowych w zakresie budowlanym i technologicznym na terenie woj. nowosądeckiego Etap II część 2- Projekty modernizacji budynków inwentarskich i obiektów towarzyszących. Projekty adaptacji i rozbudowy budynków inwentarskich. 1980 0
31/444/0/-/118 Modernizacja budynków inwentarskich i towarzyszących w gospodarstwach uspołecznionych w zakresie budowlanym i technologicznym na terenie woj. nowosądeckiego Etap III – Projekty adaptacji i modernizacji budynków dla bydła w ZPR WOPR w Hańczowej. 1981-1982 0
31/444/0/-/119 Modernizacja budynków inwentarskich i towarzyszących w gospodarstwach indywidualnych i wielkotowarowych w zakresie budowlanym i technologicznym na terenie woj. nowosądeckiego Etap IV część 1 – Stan i potrzeby poprawy wartości użytkowej budynków inwentarskich w Nowosądeckim w świetle badań. 1982 0
31/444/0/-/120 Modernizacja budynków inwentarskich i towarzyszących w gospodarstwach indywidualnych i wielkotowarowych w zakresie budowlanym i technologicznym na terenie woj. nowosądeckiego Etap IV część 2 1982 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amount of archival material

125

0

0

3.35

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.