Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Nowym Sączu

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
- brak danych - 1989 - 1998 [1999]
- brak danych - 1991 - 1998
1999 - 1999
- brak danych - częściowo
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo polski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
31/445/0/1/1 Akty normatywne własnej jednostki. Zarządzenia Dyrektora 1991-1995 0
31/445/0/1/2 Akty normatywne własnej jednostki. Zarządzenia Dyrektora 1995-1998 [1999] 0
31/445/0/1/3 Organizacja Zarządzenia o powołaniu i działalności jednostki 1991-1998 0
31/445/0/1/4 Organizacja własnej jednostki, regulaminy organizacyjne 1991-1997 0
31/445/0/1/5 Organizacja jednostek podległych 1991-1998 0
31/445/0/1/6 Organizacja własnej jednostki - Regulamin Pracy 1996-1998 0
31/445/0/1/7 Organizacja własnej Jednostki - zasady wynagradzania i premiowania, aneksy z 1989r i 1990r 1989-1990; 1993-1998 0
31/445/0/1/8 Plany pracy i sprawozdania z ich wykonania 1991-1994 0
31/445/0/1/9 Plany pracy i sprawozdania z ich wykonania 1995-1998 0
31/445/0/1/10 Planowanie i sprawozdawczość roczna - własne opracowania 1991-1998 0
31/445/0/1/11 Sprawozdawczość roczna statystyczna z działalności inwestycyjnej, o stanie zatrudnienia, o obiektach noclegowych turystyki 1991-1998 0
31/445/0/1/12 Kontrole zewnętrzne własnej jednostki 1993-1997 0
31/445/0/1/13 Kontrole zewnętrzne własnej jednostki 1991-1998 0
31/445/0/1/18 Sprawy organizacyjne Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Regon z 1993r. Stan prawny i organizacyjny. Informacje dotyczące działalności WZMiUW w 1991 r. Stan zatrudnienia w 1990 r. 1990-1993 0
31/445/0/1/19 Zbiór normatywów władz nadrzędnych z lat 1993-1997. 1993-1997 0
1 2 3 4 5

Amount of archival material

69

0

0

1.50

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.