Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Nowym Sączu

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
- brak danych - [1969] 1975 - 1998 [2003]
- brak danych - 1969 - 1974
1975 - 1998
1999 - 2003
- brak danych - częściowo
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo polski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Ronych powstało w 1975 r. na bazie Powiatowego Biura Geodezji i Terenów Rolnych. W 1999 r. przyjęło nazwę Małopolskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych. Uleglo likwidacji w 2003 r. - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
31/446/0/1/33 [Akta normatywne, mapy sytuacyjne, mapy ewidencyjne, mapy uzupełniające, plany sytuacyjne, wypisy z rejestru gruntów dotyczące wsi należących do gminy Limanowa] 1975-1989 0
31/446/0/1/34 Sprawozdania z podziału gospodarstw rolnych w gminach: Laskowa, Kamienica, Mszana Dolna i Niedźwiedź, Łukowica, Dobra, Tymbark 1976-1977 0
31/446/0/1/35 Dokumentacja gruntów należących do parafii rzymsko-katolickiej Młyńczyska w Gminie Łukowica. 1985 0
31/446/0/-/1 Zarządzenia Dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji 1986-1998 [1999-2000] 0
31/446/0/-/2 Decyzje Dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji 1990 0
31/446/0/-/3 Zarządzenia Wojewody Nowosądeckiego w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych i przekształcenia Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych z jednostki budżetowej w zakład budżetowy, statut Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych, regulaminy pracy Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych 1988-1998 [1999] 0
31/446/0/-/4 Regulaminy premiowania pracowników, regulaminy rozdiału nagród, regulaminy zakładowej działalności socjalnej i mieszkaniowej 1982-1998 [1999] 0
31/446/0/-/5 Sprawozdania statystyczne dotyczące wykorzystania czasu pracy i czasu nieprzepracowanego za lata 1975-1981 1976-1981 0
31/446/0/-/6 Sprawozdania statystyczne o stanie zatrudnienia w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych, w jednostkach geodezyjnych, z realizacji przepisów o zatrudnieniu absolwentów szkół, z przebiegu podnoszenia kwalifikacji, o warunkach pracy 1975-1997 0
31/446/0/-/7 Materiały dotyczące kontroli: protokoły z kontroli i rewizji przeprowadzanych w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych, protokoły pokontrolne, korespondencja w sprawach kontroli 1978-1998 [1999-2003] 0
31/446/0/-/8 Protokoły przekazania Działu Administracyjno-Gospodarczego Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych 1992 0
31/446/0/-/9 Materiały dotyczące nieruchomości obywateli polskich po słowackiej stronie granicy 1982 0
31/446/0/-/10 Plany finansowe Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych, budżety Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych 1991-1998 [1999-2003] 0
31/446/0/-/11 Preliminarz budżetowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych [1999-2000] 0
31/446/0/-/12 Sprawozdania o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych i działalności inwestycyjnej 1993-1998 [1999-2002] 0
1 2 3

Amount of archival material

35

0

0

0.75

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.