Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Gminy w Bobowej

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
- brak danych - [1968] 1973 - 1990 [1991]
- brak danych - 1968 - 1972
1973 - 1990
1991 - 1991
- brak danych - częściowo
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
31/534/0/-/1 Spotkania posłów i radnych z wyborcami - plany spotkań posłów i radnych Wojewódzkiej Rady Narodowej i Powiatowej Rady Narodowej w okręgach wyborczych; sprawozdanie z realizacji wniosków i postulatów wyborców, zgłaszanych do realizacji w bieżącej kadencji (część opisowa); wykazy działaczy Frontu Jedności Narodu proponowanych do wyróżnień; zestawienie postulatów i wniosków wyborczych; instrukcja Urzędu Rady Ministrów - "Zestawienie wniosków zgłoszonych przez 1 sekretarzy komitetów gminnych PZPR i naczelników 100 gmin wzorcowych i odpowiedzi na te wnioski aprobowane przez międzyresortowy zespół powołany przez Prezesa Rady Ministrów"; instrukcja Wojewódzkeigo Komitetu Frontu Jedności Narodu w Rzeszowie - "Kierunki działania komitetów Frontu Jedności Narodu w związku z obchodami 30-lecia PRL na terenie województwa rzeszowskiego"; program obchodów święta Odrodzenia Polski - 22 lipca na terenie powiatu gorlickiego; protokoły z posiedzeń Gminnego Komietetu Frontu Jedności Narodu w Bobowej 1973 0
31/534/0/-/2 Spotkania posłów i radnych z wyborcami - pisma Wojewódzkiego Frontu Jedności Narodu dotyczące działalności Komitetów Frontu Jedności Narodu, obchodów jubileuszowych, kampanii wyborczej ławników ludowych i członków kolegiów ds. wykroczeń, spotkania posłów i radnych z wyborcami kampanii wyborczej organów samorządowych, konkurs "Gmina Mistrz Gospodarności" 1975-1976 0
31/534/0/-/3 Spotkania posłów i radnych z wyborcami - pisma Wojewódzkiego Frontu Jedności Narodu dotyczące odznaczeń państwowych, zestawienie wniosków i postulatów przyjętych do realizacji w okresie kampanii wyborczej - marzec 1976 rok, sprawozdania z realizacji ww. postulatów i wniosków, plan dyżurów poselskich na 1976 rok 1976-1977 0
31/534/0/-/4 Rejestr wniosków z kampanii wyborczych 1984-1985, 1988 0
31/534/0/-/5 Wybory sołtysów i podsołtysów - ewidencja - wykazy sołtysów i podsołtysów w Gminie Bobowa kadencji 1978-1981; potwierdzenia Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Bobowej o zatwierdzeniu sołtysów i podsołtysów; protokoły zdowczo-odbiorcze agend sołtysów z poszczególnych wsi; protokoły z wyborczych zebrań wiejskich (kopie); zarządzenie Naczelnika Gminy oraz wytyczne, w sprawie wyborów sołtysów i podsołtysów 1978 0
31/534/0/-/6 Wybory sołtysów i podsołtysów - ewidencja - protokoły z wyborczego zebrania wiejskiego, informacja z przebiegu kampanii wyborczej do organów samorządowych, wykazy sołtysów 1984 0
31/534/0/-/7 Podział administracyjny - korespondencja Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie, a Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach odnośnie zmian nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych 1973 0
31/534/0/-/8 Podział gminy na sołectwa (alfabetyczny spis sołectw woj. nowosadeckiego, wykaz jednostek podziału administracyjnego woj. nowosądeckiego) 1978 0
31/534/0/-/9 Gminna Rada ds. Kultury - protokoły z posiedzeń ww. komisji, listy obecności z posiedzeń, zarządzenie Naczelnika Gminy w sprawie powołania i rozwiązania Rady 1985-1990 0
31/534/0/-/10 Organizacja Urzędu Gminy - korespondencja z Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach (Wydział Prezydialny), zarządzenie Naczelnika Gminy w sprawie dni wolnych od pracy, uchwały Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach 1973 0
31/534/0/-/11 Statuty organizacyjne urzędu własnego - regulamin powoływania i odwoływania wart przeciwpożarowych, zarządzenia Wojewody Nowosądeckiego, protokoły z posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Bobowej, sprawozdania z wykonania budżety gromady Bobowa za I półrocze 1970 roku 1970-1980 0
31/534/0/-/12 Statut Urzędu Gminy z 1989 roku, regulamin wewnętrzny Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu, uchwała Gminnej Rady Narodowej w Bobowej 1988-1990 0
31/534/0/-/13 Regulamin wewnętrzny Urzędu Gminy Bobowa 1990 0
31/534/0/-/14 Koło Pszczelarzy w Bobowej - harmonogram zebrań sprawozdawczo-wyborczych w Kołach Pszczelarzy województwa nowosądeckiego, odezwa Zarządu Związku Pszczelarzy, pisma w sprawie organizowania kursów, pisma Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w sprawie organizowania zebrań i zaleceń w sprawie prowadzenia dokumentacji w Kołach oraz sporządzania planów pracy na 1977 rok, deklaracje członkowskie, sprawozdanie z pracy Koła Pszczelarzy w Bobowej, protokoły zebrań, wykazy członków koła, pismo Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych w Nowym Sączu w sprawie powołnia Komisji Branżowej Związku Pszczelarzy, zawiadomienie o kursie rzeczoznawców chorób pszczół, pismo Wojewódzkiego Zakładu Weterynaryjnego o zagrożeniu chorobami pszczół 1976-1978 0
31/534/0/-/15 Zarządzenia Naczelnika Powiatu w Gorlicach z 1974 roku w sprawie zatwierdzenia korekty planu planowanego budownictwa indywidualnego na lata 1974/1975; plan zespołowej wymiany pokryć w 1974; plan rzeczowy nowego planowego budownictwa indywidualnego wraz z potrzebami materiałowymi i kredytowymi na lata 1973/1974 1973-1974 0
1 2 3 4 ... 10 11 12 13 14 ... 22 23 24 25

Amount of archival material

371

0

0

5.75

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.