Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Nowym Sączu

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
- brak danych - [1989] 1991 - 2000
- brak danych - 1989 - 1990
1991 - 2000
- brak danych - częściowo
instytucje nauki i oświaty - kursy i inne polski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
31/538/0/1/1 Podstawy prawne, organizacyjne własnej jednostki m.in. Decyzja nr 43/89 Wojewody Nowosądeckiego z dnia 5 lipca 1989 roku, w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, regulamin, schemat organizacyjny, zarządzenie Kuratora Oświaty i Wychowania [1989-1990], 1991-1993 0
31/538/0/1/2 Organizacja Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego na rok szkolny 1992/1993 1992-1993 0
31/538/0/1/3 Organizacja Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego na rok szkolny 1993/1994 m.in. postanowienie nr 84/93 kuratora oświaty z 6.11.1993 rok w sprawie nadania statutu Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, statut Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, struktura organizacyjna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, rozporządzenie Ministra Edukacji w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli 1992-1993 0
31/538/0/1/4 Organizacja Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego na rok szkolny 1995/1996 m.in. program działania Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, zadania statutowe Pracowni Informatycznej, wykaz nauczycieli doradców 1995-1996 0
31/538/0/1/5 Organizacja Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego na rok szkolny 1996/1997 m.in. główne kierunki działania Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w 1996/1997, plan kontroli pracy nauczycieli konsultantów i doradców, program współpracy z Zespołem Nauczania Początkowego Edukacji Środowiskowej, informator o formach doskonalenia nauczycieli 1996-1997 0
31/538/0/1/6 Organizacja Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego na rok szkolny 1998/1999 m.in. informacje o placówce doskonalenia, plan form doskonalenia dla nauczycieli, wykaz kandydatów na przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji rejonowych do egzaminów z języka polskiego, scenariusz zajęć, listy obecności na szkoleniach 1998-1999 0
31/538/0/1/7 Organizacja Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego na rok szkolny 1999/2000 m.in. program szkoleń dyrektorów, pragramy: Nowa Szkoła, Gimnazjum 2000, kursu liderów wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, edukacja środowiskowa w reformowalnej szkole projekt: jak wspierać radę pedagogiczną we wdrażaniu reformy programowej, listy obecności ze szkoleń, harmonogram szkoleń rad pedagogicznych 1999 0
31/538/0/1/8 Organizacja Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego na rok szkolny 1999/2000 m.in. koncepcja funkcjonowania doradztwa metodycznego w Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Nowym Sączu, uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie nadania statutu Wojewódzkim Ośrodkom Metodycznym, strategia sektorowa "Edukacja, Nauka i Kształcenie Ustawiczne" - charakterystyka i osiągnięcie w okresie 1988-1999 1999 0
31/538/0/1/9 Zbiór aktów normatywnych własnej jednostki (Zarządzenia Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego) 1992-1994 0
31/538/0/1/10 Zbiór aktów normatywnych własnej jednostki (Zarządzenia Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego) 1993 0
31/538/0/1/11 Zbiór aktów normatywnych własnej jednostki (Zarządzenia Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego) 1994 0
31/538/0/1/12 Zbiór aktów normatywnych własnej jednostki (Zarządzenia Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego) 1995 0
31/538/0/1/13 Zbiór aktów normatywnych własnej jednostki (Zarządzenia Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego) 1996 0
31/538/0/1/14 Zbiór aktów normatywnych własnej jednostki (Zarządzenia Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego) 1997 0
31/538/0/1/15 Zbiór aktów normatywnych własnej jednostki (Zarządzenia Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego) 1998 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amount of archival material

130

0

0

2.07

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.