Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starosta Powiatowy w Nowym Sączu

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
- brak danych - [1938] 1939 - 1944 [1945]
Der Kreishauptmann in Neu Sandez 1938 - 1938
1939 - 1944
1945 - 1945
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
niemiecki
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
Powiatowy organ administracji Generalnego Gubernatorstwa istniejący w czasach okupacji niemieckiej w latach 1939-1944 Urząd Spraw Wewnętrznych - 1943 (sygn. 31/9/1-31/9/6)
Urząd Wyżywienia i Rolnictwa - 1939-1944 (sygn. 31/9/7-31/9/14)
Powiatowy Urząd Budowlany - 1940-1945 (sygn. 31/9/15-31/9/22)
Urząd Gospodarki Wodnej - 1942-1943 (sygn. 31/9/23)
Lekarz Powiatowy - 1940-1944 (sygn. 31/9/24-31/9/68)
Dopływy - 1940-1944 (sygn. 31/9/69-31/9/83)
- brak danych -
Show all units in the collection:
Units in series:: 5 Lekarz Powiatowy
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
31/9/0/5/56 Okólniki władz niemieckich, korespondencja z różnymi urzędami gł.zarządami miejskimi, burmistrzami, lekarzami, urzędami parafialnymi powiatu nowosądeckiego, materiały statystyczne w sprawach zdrowia publicznego 1940-1941 0
31/9/0/5/55 Korespondencja w sprawach sanitarnych, głównie w sprawie położnictwa i porodów 1941-1942 0
31/9/0/5/54 Korespondencja Lekarza Powiatowego przy Staroście Powiatowym z władzami policyjnymi. Kwestionariusze dla pierwszego zgłoszenia zawodów leczniczych. Ankiety personalne pracowników służby zdrowia wraz z korespondencją w sprawach personalnych 1940-1944 0
31/9/0/5/53 Kwestionariusze dla pierwszego zgłoszenia zawodów leczniczych. Ankiety personalne pracowników służby zdrowia wraz z korespondencją w sprawach personalnych. Korespondencja w sprawach sanitarnych z Lekarzem Powiatowym 1941-1944 0
31/9/0/5/52 Korespondencja Lekarza Powiatowego w sprawach personelu medycznego z Izbą Zdrowia "Gesuntheitskammer" oraz kwartalne raporty Lekarza Powiatowego 1942-1943 0
31/9/0/5/51 Wykazy personelu medycznego w powiecie Nowy Sącz i korespondencja w sprawach personalnych 1941 0
31/9/0/5/50 Korespondencja w sprawach sanitarnych i personalnych pracowników służby zdrowia 1941-1942 0
31/9/0/5/49 Sprawy nadzoru sanitarnego nad ludnością żydowską, w szczególności sprawozdanie szpitala żydowskiego z ruchu chorych i sytuacji sanitarnej 1940-1942 0
31/9/0/5/48 Sprawozdania szpitala miesięczne z ruchu chorych 1941-1942 0
31/9/0/5/47 Sprawozdania różnych przychodni z terenu powiatu nowosądeckiego roczne i kwartalne - ogłoszenia, okólniki władz zwierzchnich, korespondencja z urzędami w sprawach dotyczących zdrowia oraz kwestionariusze dla pierwszego zgłoszenia, ankiety personalne lekarzy 1939-1941 0
31/9/0/5/46 Sprawozdania kwartalne Poradni Przeciwgruźliczej, Przeciwjaglicznej, Przeciwwenerycznej i Poradni dla Matki i Dziecka w Nowym Sączu i Grybowie 1941-1942 0
31/9/0/5/45 Okólniki, korespondencja dotyczące chorób zakaźnych i sprawozdania lekarskie 1942-1943 0
31/9/0/5/44 Sprawozdania kwartalne Poradni Przeciwgruźliczej, Przeciwjaglicznej, Przeciwwenerycznej i Poradni dla Matki i Dziecka 1941 0
31/9/0/5/43 Doniesienia sanitarne szkół o chorobach i epidemiach 1942 0
31/9/0/5/42 Tygodniowe meldunki lekarza powiatowego w Nowym Sączu i lekarzy powiatowych innych powiatów okręgu krakowskiego o zachorowaniach na choroby zakaźne. Korespondencja w sprawie dzienników położnych i raportów kwartalnych, sprawozdania o odebranych porodach 1942 0
1 2 3 4

Amount of archival material

83

0

0

2.06

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.