Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starosta Powiatowy w Nowym Sączu

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
- brak danych - [1938] 1939 - 1944 [1945]
Der Kreishauptmann in Neu Sandez 1938 - 1938
1939 - 1944
1945 - 1945
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
niemiecki
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
Powiatowy organ administracji Generalnego Gubernatorstwa istniejący w czasach okupacji niemieckiej w latach 1939-1944 Urząd Spraw Wewnętrznych - 1943 (sygn. 31/9/1-31/9/6)
Urząd Wyżywienia i Rolnictwa - 1939-1944 (sygn. 31/9/7-31/9/14)
Powiatowy Urząd Budowlany - 1940-1945 (sygn. 31/9/15-31/9/22)
Urząd Gospodarki Wodnej - 1942-1943 (sygn. 31/9/23)
Lekarz Powiatowy - 1940-1944 (sygn. 31/9/24-31/9/68)
Dopływy - 1940-1944 (sygn. 31/9/69-31/9/83)
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
31/9/0/1/1 Wykazy wydanych wniosków dla osób pochodzenia niemieckiego i wykazy osób pochodzenia niemieckiego "Deutschstammigen" w obrębie gminy Krynica Wieś i miasta Muszyny 1943 0
31/9/0/1/2 Wnioski o wydanie legitymacji dla osób pochodzenia niemieckiego "Deutschsammige" z Krynicy Zdroju. 1943 0
31/9/0/1/3 Wnioski o wydanie legitymacji dla osób pochodzenia niemieckiego "Deutschsammige" z terenu gminy Krynica - Wieś 1943 0
31/9/0/1/4 Wnioski o wydanie legitymacji dla osób pochodzenia niemieckiego "Deutschsammige" z miasta Muszyny 1943 0
31/9/0/1/5 Wnioski o wydanie legitymacji dla osób pochodzenia niemieckiego "Deutschstammige" z terenu gminy Muszyna, zwrócone z odpowiedzią odmowną 1943 0
31/9/0/1/6 Wnioski o wydanie legitymacji dla osób pochodzenia niemieckiego "Deutschstammige" z terenu gminy Tylicz 1943 0
31/9/0/1/7 "Agronom Powiatowy - Kruslandwirt". Korespondencja w sprawach rolnych np. wypożyczenie koni i zaprzęgów, wyrządzanie szkód przez dzikie zwierzęta 1939-1942 0
31/9/0/1/9 "Agronom Powiatowy - Kruslandwirt". Korespondencja ze spółdzielniami, instytucjami gospodarczymi i przedsiębiorstwami w sprawach rolnych np. zaopatrzenia w nawozy sztuczne 1940-1942 0
31/9/0/2/8 Korespondencja w sprawach rolnych - obowiązkowe dostawy, sprawy produkcji rolnej, przydział nawozów sztucznych. 1942 0
31/9/0/2/10 Akta parcelacji gruntów greckokatolickiego probostwa przy komasacji wsi Bogusza i akta scaleniowe wsi Królowa Ruska [1938] 1939-1944 0
31/9/0/2/11 "Bearbeitungsbogen fur Kreischauptmann". Zatwierdzenie umów notarialnych w sprawach zmiany własności ze Starego Sącza i Grybowa przez Starostę 1941-1943 0
31/9/0/2/12 "Bearbeitungsbogen fur Krautshauptmann". Zatwierdzenie umów notarialnych w sprawach własności z Nowego Sącza, Grybowa i Starego Sącza przez Starostę 1941-1944 0
31/9/0/2/13 "Bearbeitungsbogen fur Kreishauptmann". Zatwierdzenie przez Starostę umów notarialnych z Nowego Sącza, Grybowa i Starego Sącza dotyczących zmian własności nieruchomości 1941-1942 0
31/9/0/2/14 "Bearbeitungsbogen fur den Kreishauptmann" Zatwierdzenie umów notarialnych w sprawie zmiany własności ze Starego Sącza i Nowego Sącza przez Starostę 1942-1943 0
31/9/0/2/16 Korespondencja w sprawach budowlanych zezwoleń na budowę dla gminy Łącko, Łukowica, Mszana Dolna 1941-1943 0
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

83

0

0

2.06

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.