Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starosta Powiatowy w Nowym Sączu

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
- brak danych - [1938] 1939 - 1944 [1945]
Der Kreishauptmann in Neu Sandez 1938 - 1938
1939 - 1944
1945 - 1945
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
niemiecki
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
Powiatowy organ administracji Generalnego Gubernatorstwa istniejący w czasach okupacji niemieckiej w latach 1939-1944 Urząd Spraw Wewnętrznych - 1943 (sygn. 31/9/1-31/9/6)
Urząd Wyżywienia i Rolnictwa - 1939-1944 (sygn. 31/9/7-31/9/14)
Powiatowy Urząd Budowlany - 1940-1945 (sygn. 31/9/15-31/9/22)
Urząd Gospodarki Wodnej - 1942-1943 (sygn. 31/9/23)
Lekarz Powiatowy - 1940-1944 (sygn. 31/9/24-31/9/68)
Dopływy - 1940-1944 (sygn. 31/9/69-31/9/83)
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
31/9/0/1/7 "Agronom Powiatowy - Kruslandwirt". Korespondencja w sprawach rolnych np. wypożyczenie koni i zaprzęgów, wyrządzanie szkód przez dzikie zwierzęta 1939-1942 0
31/9/0/1/9 "Agronom Powiatowy - Kruslandwirt". Korespondencja ze spółdzielniami, instytucjami gospodarczymi i przedsiębiorstwami w sprawach rolnych np. zaopatrzenia w nawozy sztuczne 1940-1942 0
31/9/0/2/10 Akta parcelacji gruntów greckokatolickiego probostwa przy komasacji wsi Bogusza i akta scaleniowe wsi Królowa Ruska [1938] 1939-1944 0
31/9/0/2/14 "Bearbeitungsbogen fur den Kreishauptmann" Zatwierdzenie umów notarialnych w sprawie zmiany własności ze Starego Sącza i Nowego Sącza przez Starostę 1942-1943 0
31/9/0/2/12 "Bearbeitungsbogen fur Krautshauptmann". Zatwierdzenie umów notarialnych w sprawach własności z Nowego Sącza, Grybowa i Starego Sącza przez Starostę 1941-1944 0
31/9/0/2/11 "Bearbeitungsbogen fur Kreischauptmann". Zatwierdzenie umów notarialnych w sprawach zmiany własności ze Starego Sącza i Grybowa przez Starostę 1941-1943 0
31/9/0/2/13 "Bearbeitungsbogen fur Kreishauptmann". Zatwierdzenie przez Starostę umów notarialnych z Nowego Sącza, Grybowa i Starego Sącza dotyczących zmian własności nieruchomości 1941-1942 0
31/9/0/5/36 Doniesienia o chorobach - tyfus plamisty 1943 0
31/9/0/5/43 Doniesienia sanitarne szkół o chorobach i epidemiach 1942 0
31/9/0/5/62 Korespondencja i decyzje lekarza powiatowego w sprawie leczenia szpitalnego, doniesienia o chorobach 1943 0
31/9/0/5/39 Korespondencja i meldunki w sprawie zachorowań na choroby weneryczne 1943-1944 0
31/9/0/5/54 Korespondencja Lekarza Powiatowego przy Staroście Powiatowym z władzami policyjnymi. Kwestionariusze dla pierwszego zgłoszenia zawodów leczniczych. Ankiety personalne pracowników służby zdrowia wraz z korespondencją w sprawach personalnych 1940-1944 0
31/9/0/5/52 Korespondencja Lekarza Powiatowego w sprawach personelu medycznego z Izbą Zdrowia "Gesuntheitskammer" oraz kwartalne raporty Lekarza Powiatowego 1942-1943 0
31/9/0/5/72 Korespondencja lekarza powiatowego w sprawie zdrowia 1942-1944 0
31/9/0/3/15 Korespondencja ogólna w sprawach budowlanych, plany, zezwolenia na budowę, materiały budowlane m.in. Krynica, Marcinkowice, Tylicz, Kobyle Gródek 1942-1944 0
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

83

0

0

2.06

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.