Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starosta Powiatowy w Nowym Sączu

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
- brak danych - [1938] 1939 - 1944 [1945]
Der Kreishauptmann in Neu Sandez 1938 - 1938
1939 - 1944
1945 - 1945
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
niemiecki
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
Powiatowy organ administracji Generalnego Gubernatorstwa istniejący w czasach okupacji niemieckiej w latach 1939-1944 Urząd Spraw Wewnętrznych - 1943 (sygn. 31/9/1-31/9/6)
Urząd Wyżywienia i Rolnictwa - 1939-1944 (sygn. 31/9/7-31/9/14)
Powiatowy Urząd Budowlany - 1940-1945 (sygn. 31/9/15-31/9/22)
Urząd Gospodarki Wodnej - 1942-1943 (sygn. 31/9/23)
Lekarz Powiatowy - 1940-1944 (sygn. 31/9/24-31/9/68)
Dopływy - 1940-1944 (sygn. 31/9/69-31/9/83)
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
31/9/0/2/10 Akta parcelacji gruntów greckokatolickiego probostwa przy komasacji wsi Bogusza i akta scaleniowe wsi Królowa Ruska [1938] 1939-1944 0
31/9/0/5/47 Sprawozdania różnych przychodni z terenu powiatu nowosądeckiego roczne i kwartalne - ogłoszenia, okólniki władz zwierzchnich, korespondencja z urzędami w sprawach dotyczących zdrowia oraz kwestionariusze dla pierwszego zgłoszenia, ankiety personalne lekarzy 1939-1941 0
31/9/0/1/7 "Agronom Powiatowy - Kruslandwirt". Korespondencja w sprawach rolnych np. wypożyczenie koni i zaprzęgów, wyrządzanie szkód przez dzikie zwierzęta 1939-1942 0
31/9/0/5/82 [Korespondencja w sprawach sanitarnych, organizacyjnych i personalnych głównie ze dyrekcją Szpitala w Nowym Sączu] 1939-1944 0
31/9/0/3/71 Sprawy budowlane i melioracyjne 1939-1944 0
31/9/0/5/57 Korespondencja w sprawach sanitarnych - zachorowań, zgonów, służby zdrowia 1940 0
31/9/0/6/76 Rozliczenia finansowe 1940 0
31/9/0/5/64 Korespondencja w sprawach aptek 1940 0
31/9/0/5/56 Okólniki władz niemieckich, korespondencja z różnymi urzędami gł.zarządami miejskimi, burmistrzami, lekarzami, urzędami parafialnymi powiatu nowosądeckiego, materiały statystyczne w sprawach zdrowia publicznego 1940-1941 0
31/9/0/5/28 Kwartalne sprawozdania lekarzy z powiatu Nowy Sącz 1940-1941 0
31/9/0/6/69 Sprawy gospodarcze, likwidacja firmy "Jotika" 1940-1942 0
31/9/0/1/9 "Agronom Powiatowy - Kruslandwirt". Korespondencja ze spółdzielniami, instytucjami gospodarczymi i przedsiębiorstwami w sprawach rolnych np. zaopatrzenia w nawozy sztuczne 1940-1942 0
31/9/0/5/49 Sprawy nadzoru sanitarnego nad ludnością żydowską, w szczególności sprawozdanie szpitala żydowskiego z ruchu chorych i sytuacji sanitarnej 1940-1942 0
31/9/0/6/74 Korespondencja z różnymi władzami niemieckimi (najczęściej w sprawie koszar w Sanoku) 1940-1943 0
31/9/0/5/65 Korespondencja w sprawach aptek 1940-1944 0
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

83

0

0

2.06

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.