Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
Previous archive Next archive
1811.56 1870.0
411.29 4
5000 - brak danych -

- brak danych -

Archiwum powstało w 1950 r. jako Oddział Powiatowy w Nowym Sączu Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Krakowie. Następnie na podstawie dekretu z 29.03.1951 r. działało jako Powiatowe Archiwum Państwowe. Od 1958 r. znów działało jako Oddział Terenowy Archiwum Państwowego Miasta Krakowa i Województwa Krakowskiego. Początkowo Archiwum obejmowało zasięgiem działania powiaty: nowosądecki, limanowski, nowotarski i gorlicki, a od 1955 r, po utworzeniu w 1952 r. Powiatowego Archiwum Państwowego w Nowym Targu, jedynie powiaty nowosądecki i limanowski. Po reformie administracyjnej w 1976 r. powstało Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Targu, które zostało zlikwidowane w 1982 r. Wówczas Archiwum znów zostało oddziałem zamiejscowym Archiwum Państwowego w Krakowie i odtąd obejmowało zasięgiem powiaty: nowosądecki, gorlicki i wschodnią część limanowskiego. Po likwidacji oddziału w Nowy Targu w 2010 r. zasób archiwalny został podporządkowany ewidencyjnie Oddziałowi w Nowym Sączu (od 2015 r. zasób nowotarski przyporządkowany został Oddziałowi III ANK). Pierwsza siedziba Oddziału (1950-1975) znajdowała się przy ul. Pijarskiej 3 (obecnie siedziba Sądu Okręgowego w Nowym Sączu). W latach 1976-1991 był to budynek przy ul. Szwedzkiej 2, potem w latach 1991-2003 budynek przy ul. Nawojowskiej 43. W 2003 r. budynek zlikwidowanego Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 56A przejęła Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu i zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Nowego Sącza część pomieszczeń przeznaczono na nową siedzibę Oddziału.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
31/1378/0 Zarząd Popradzkiego Parku Krajobrazowego w Starym Sączu 1989-2008 0
31/1377/0 Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Limanowej 1924-1957 0
31/1376/0 Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej Oddział w Nowym Sączu 1987-1994 [1995] 0
31/1375/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Szczyrzycu 1890-1907 [1953] 0
31/1374/0 Szkoła Podstawowa im. Urszuli Kochanowskiej w Nowym Sączu 1909-1999 0
31/1373/0 Szkoła Ludowa Mieszana 4-klasowa w Nowym Sączu 1906-1908 0
31/1372/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Nowym Rybiu 1890-1923 0
31/1371/0 Zarząd Gminny NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych w Gorlicach 1981-1983 0
31/1370/0 Ubezpieczalnia Społeczna w Nowym Sączu 1910-1950 0
31/1369/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Słopnicach 1890-1910 [1975] 0
31/1368/0 Akta komisji wyborczych z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Nowym Sączu przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r. 2011 0
31/1367/0 Przedsiębiorstwo Państwowe Uzdrowisko Wysowa 1959-1998 0
31/1366/0 Stowarzyszenie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Nowym Sączu 1992-2017 0
31/1365/0 Zespół Szkół Medycznych w Nowym Sączu 1960-1988 0
31/1364/0 Akta komisji wyborczych z wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Nowym Sączu przeprowadzonych w dniach 20 czerwca i 4 lipca 2010 r. 2010 0
1 2 3 ... 91 92
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.