Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
Previous archive Next archive
1811.56 1870.0
411.29 4
5000 - brak danych -

- brak danych -

Archiwum powstało w 1950 r. jako Oddział Powiatowy w Nowym Sączu Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Krakowie. Następnie na podstawie dekretu z 29.03.1951 r. działało jako Powiatowe Archiwum Państwowe. Od 1958 r. znów działało jako Oddział Terenowy Archiwum Państwowego Miasta Krakowa i Województwa Krakowskiego. Początkowo Archiwum obejmowało zasięgiem działania powiaty: nowosądecki, limanowski, nowotarski i gorlicki, a od 1955 r, po utworzeniu w 1952 r. Powiatowego Archiwum Państwowego w Nowym Targu, jedynie powiaty nowosądecki i limanowski. Po reformie administracyjnej w 1976 r. powstało Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Targu, które zostało zlikwidowane w 1982 r. Wówczas Archiwum znów zostało oddziałem zamiejscowym Archiwum Państwowego w Krakowie i odtąd obejmowało zasięgiem powiaty: nowosądecki, gorlicki i wschodnią część limanowskiego. Po likwidacji oddziału w Nowy Targu w 2010 r. zasób archiwalny został podporządkowany ewidencyjnie Oddziałowi w Nowym Sączu (od 2015 r. zasób nowotarski przyporządkowany został Oddziałowi III ANK). Pierwsza siedziba Oddziału (1950-1975) znajdowała się przy ul. Pijarskiej 3 (obecnie siedziba Sądu Okręgowego w Nowym Sączu). W latach 1976-1991 był to budynek przy ul. Szwedzkiej 2, potem w latach 1991-2003 budynek przy ul. Nawojowskiej 43. W 2003 r. budynek zlikwidowanego Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 56A przejęła Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu i zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Nowego Sącza część pomieszczeń przeznaczono na nową siedzibę Oddziału.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
31/1348/0 Nadleśnictwo Państwowe w Nowym Sączu 1947 - 1949 0
31/1347/0 Pałac Młodzieży w Nowym Sączu 1954 - 2007 0
31/1346/0 Sąd Powiatowy w Limanowej 1950 - 1975 0
31/1345/0 Górska Szkoła Rolnicza w Łososinie Górnej 1929 - 1951 0
31/1344/0 C.K. Urząd Powiatowy w Starym Sączu [1798] 1855 - 1867 [1934] 0
31/1343/0 C.K. Urząd Powiatowy w Krynicy [1811] 1855 - 1867 [1881] 0
31/1342/0 Kolegium Odwoławcze Sejmiku Samorządowego Województwa Nowosądeckiego w Nowym Sączu 1991-1995 0
31/1341/0 Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Nowym Sączu 1963 - 1975 0
31/1340/0 vacat - Młodzieżowy Dom Kultury w Nowym Targu - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3690 Młodzieżowy Dom Kultury w Nowym Targu 0
31/1339/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lasocicach 1963 - 1971 0
31/1338/0 Bank Ludowy w Krynicy 1933 - 1934 0
31/1337/0 vacat - Rejonowy Urząd Pracy w Zakopanem - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3689 Rejonowy Urząd Pracy w Zakopanem 0
31/1336/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Grybowie 1950 - 1956 0
31/1335/0 vacat - Państwowy Wyższy Kurs Nauczycielski w Zakopanem - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3688 Państwowy Wyższy Kurs Nauczycielski w Zakopanem 0
31/1334/0 Dominium Brzostek 1819 - 1820 0
1 2 3 4 5 ... 91 92
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.