Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
Previous archive Next archive
1811.56 1870.0
411.29 4
5000 - brak danych -

- brak danych -

Archiwum powstało w 1950 r. jako Oddział Powiatowy w Nowym Sączu Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Krakowie. Następnie na podstawie dekretu z 29.03.1951 r. działało jako Powiatowe Archiwum Państwowe. Od 1958 r. znów działało jako Oddział Terenowy Archiwum Państwowego Miasta Krakowa i Województwa Krakowskiego. Początkowo Archiwum obejmowało zasięgiem działania powiaty: nowosądecki, limanowski, nowotarski i gorlicki, a od 1955 r, po utworzeniu w 1952 r. Powiatowego Archiwum Państwowego w Nowym Targu, jedynie powiaty nowosądecki i limanowski. Po reformie administracyjnej w 1976 r. powstało Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Targu, które zostało zlikwidowane w 1982 r. Wówczas Archiwum znów zostało oddziałem zamiejscowym Archiwum Państwowego w Krakowie i odtąd obejmowało zasięgiem powiaty: nowosądecki, gorlicki i wschodnią część limanowskiego. Po likwidacji oddziału w Nowy Targu w 2010 r. zasób archiwalny został podporządkowany ewidencyjnie Oddziałowi w Nowym Sączu (od 2015 r. zasób nowotarski przyporządkowany został Oddziałowi III ANK). Pierwsza siedziba Oddziału (1950-1975) znajdowała się przy ul. Pijarskiej 3 (obecnie siedziba Sądu Okręgowego w Nowym Sączu). W latach 1976-1991 był to budynek przy ul. Szwedzkiej 2, potem w latach 1991-2003 budynek przy ul. Nawojowskiej 43. W 2003 r. budynek zlikwidowanego Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 56A przejęła Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu i zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Nowego Sącza część pomieszczeń przeznaczono na nową siedzibę Oddziału.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
31/1203/0 vacat - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Prof. Macieja Leona Jakubowskiego przy Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3639 Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Prof. Macieja Leona Jakubowskiego przy Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju 0
31/955/0 vacat - Towarzystwo Opieki nad Młodzieżą Szkół Średnich Prywatna Sanatoryjna Koedukacyjna Szkoła Handlowa im. bł. Władysława z Gielniowa w Zakopanem - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3396 Towarzystwo Opieki nad Młodzieżą Szkół Średnich Prywatna Sanatoryjna Koedukacyjna Szkoła Handlowa im. bł. Władysława z Gielniowa w Zakopanem 0
31/1006/0 vacat - Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej im. dr Jana Bednarskiego pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Nowym Targu - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3447 Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej im. dr Jana Bednarskiego pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Nowym Targu 0
31/1175/0 vacat - Sanatorium dla Dzieci w Rabce Fundacji Instytutu Społecznego przy Polskim Czerwonym Krzyżu w Katowicach Okręg Śląsko-Dąbrowski - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3611 Sanatorium dla Dzieci w Rabce Fundacji Instytutu Społecznego przy Polskim Czerwonym Krzyżu w Katowicach Okręg Śląsko-Dąbrowski 0
31/1246/0 vacat - Komisja Zakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Państwowy Oddział w Zakopanym - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3659 Komisja Zakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Państwowy Oddział w Zakopanym 0
31/683/0 vacat - Akta komisji wyborczych z wyborów do gminnych rad narodowych z terenu działania Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Krakowie przeprowadzonych 9 grudnia 1973 roku - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3133 Akta komisji wyborczych z wyborów do gminnych rad narodowych z terenu działania Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Krakowie przeprowadzonych 9 grudnia 1973 roku 0
31/927/0 vacat - Akta komisji wyborczych z referendum o powszechnym uwłaszczeniu obywateli z terenu działania Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu przeprowadzonych 18 lutego 1996 r. - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3369 Akta komisji wyborczych z referendum o powszechnym uwłaszczeniu obywateli z terenu działania Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu przeprowadzonych 18 lutego 1996 r. 0
31/979/0 vacat - Akta komisji wyborczych z wyborów do samorządu terytorialnego z terenu działania Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu przeprowadzonych 11 października 1998 r. - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3420 Akta komisji wyborczych z wyborów do samorządu terytorialnego z terenu działania Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu przeprowadzonych 11 października 1998 r. 0
31/1031/0 vacat - Akta komisji wyborczych z wyborów do samorządu terytorialnego z terenu działania Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu przeprowadzonych 27 października 2003 r. - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3470 Akta komisji wyborczych z wyborów do samorządu terytorialnego z terenu działania Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu przeprowadzonych 27 października 2003 r. 0
31/1204/0 vacat - Akta komisji wyborczych z Referendum Konstytucyjnego Rzeczpospolitej Polskiej z terenu działania Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu przeprowadzonych 25 maja 1997 r. - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3640 Akta komisji wyborczych z Referendum Konstytucyjnego Rzeczpospolitej Polskiej z terenu działania Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu przeprowadzonych 25 maja 1997 r. 0
31/1214/0 vacat - Akta komisji wyborczych z wyborów do Parlamentu Europejskiego z terenu działania Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Nowym Sączu przeprowadzonych 13 czerwca 2004 r. - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3650 Akta komisji wyborczych z wyborów do Parlamentu Europejskiego z terenu działania Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Nowym Sączu przeprowadzonych 13 czerwca 2004 r. 0
31/849/0 vacat - Akta komisji wyborczych z wyborów do samorządu terytorialnego z terenu działania Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Nowym Sączu przeprowadzonych 19 czerwca 1994 r. - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3295 Akta komisji wyborczych z wyborów do samorządu terytorialnego z terenu działania Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Nowym Sączu przeprowadzonych 19 czerwca 1994 r. 0
31/928/0 vacat - Akta komisji wyborczych z wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z terenu działania Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu przeprowadzonych 5 listopada 1995 r. - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3370 Akta komisji wyborczych z wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z terenu działania Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu przeprowadzonych 5 listopada 1995 r. 0
31/954/0 vacat - Akta komisji wyborczych z wyborów do samorządów terytorialnych z terenu działania Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Nowym Sączu przeprowadzonych 27 maja 1990 r. - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3395 Akta komisji wyborczych z wyborów do samorządów terytorialnych z terenu działania Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Nowym Sączu przeprowadzonych 27 maja 1990 r. 0
31/1015/0 vacat - Akta komisji wyborczych z wyborów uzupełniających do samorządu terytorialnego z terenu działania Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu przeprowadzonych 24 luty 2002 r. - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3454 Akta komisji wyborczych z wyborów uzupełniających do samorządu terytorialnego z terenu działania Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu przeprowadzonych 24 luty 2002 r. 0
1 ... 89 90 91 92
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.