Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Lesznie

Archiwum Państwowe w Lesznie
- brak danych - [1882] 1919-1939 [1945-1951]
- brak danych - 1882 - 1919
1919 - 1939
1945 - 1951
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
indeks rzeczowy No - brak danych -
indeks geograficzny No - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Starostwo Powiatowe w Lesznie rozpoczęło działalność w 1919 r. na mocy rozporządzenia Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej z 16 stycznia 1919 r. (Tygodnik Urzędowy Rady Ludowej nr 1/1919 r. ) o przejęciu administracji przez Polaków. Podstawę prawną dla działalności starostw ustaliła ostatecznie Konstytucja RP z 17 marca 1921 r., a następnie rozporządzenie Prezydenta RP o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej z dnia 19 stycznia 1928 r. Wewnętrzne zasady funkcjonowania starostw oraz tryb ich urzędowania ustaliło rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1930 r. Zasadnicze zmiany organizacyjne związane z działalnością starostw wprowadziło rozporządzenie z 1932 r. o podziale władz na zespolone i niezespolone.
Starostwo stanowiło organ wykonawczy starosty powiatowego. Starosta był w powiecie przedstawicielem rządu i szefem administracji ogólnej. Do zakresu jego działania należały wszystkie sprawy administracji państwowej na obszarze powiatu, o ile nie były zastrzeżone do kompetencji innych organów.
I. Referat Ogólny - zarządzenia, akcje społeczne, odznaczenia, zażalenia
II. Referat Organizacyjny - okólniki, plany, zjazdy, inspekcje, sprawy osobowe urzędników, sprawy budżetowe, samorządowe i gminne
III. Referat Bezpieczeństwa - sprawy policyjne, wybory, sprawozdania sytuacyjne, sprawy narodowościowe i wyznaniowe, partie, stowarzyszenia, organizacje, związki, sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, cudzoziemcy, ruch graniczny
IV. Referat Administracyjny - zarządzenia, opcje narodowościowe, obywatelstwo, ewidencja ludności, kultura i oświata, przemysł, cechy rzemieślnicze, statystyka, pożarnictwo, spółki wodne, łowiectwo, rybołówstwo, sprawy majątków niemieckich
V. Referat Wojskowy - okólniki, instrukcje, sprawy poborowych, LOPP, WF i PW
VI. Referat Opieki Społecznej - zakłady opiekuńcze, fundacje, ubodzy, pomoc dzieciom, bezrobocie, pośrednictwo pracy, włóczęgostwo, żebractwo, emigracja, reemigracja
VII. Referat Zdrowia - okólniki, personel lekarski, choroby zakaźne, sprawy sanitarne, komisje lekarskie, ekshumacje, opieka nad matką i dzieckiem, zakłady lecznicze
VIII. Referat Weterynarii - okólniki, personel, nadzór, szczepienia, zarazy, sprawozdania
IX. Referat Ochrony Lasów - ochrona lasów, uprawy leśne, szkodniki, zalesienie, programy gospodarcze, spis lasów
X. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych - zarządzenia, parcelacje majątków, sprawy katastralne, organizacje rolnicze, obrót ziemią, statystyka
mikrofilmy: sygn. 1-90 (OL 1001 - OL 1091), sygn. 91-277, 818-824 (34/2357-34/2550), sygn. 278-343 (34/3201-34/3266)

Amount of archival material

1108

1108

0

13.68

13.68

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.