Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Archiwum Państwowe w Lesznie
- brak danych - [1896] 1919-1939
- brak danych - 1896 - 1919
1919 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Starostwo Powiatowe w Rawiczu rozpoczęło działalność w 1919 r. na mocy rozporządzenia Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej z 16 stycznia 1919 r. (Tygodnik Urzędowy Rady Ludowej nr 1/1919 r. ) o przejęciu administracji przez Polaków. Podstawę prawną dla działalności starostw ustaliła ostatecznie Konstytucja RP z 17 marca 1921 r., a następnie rozporządzenie Prezydenta RP o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej z dnia 19 stycznia 1928 r. Wewnętrzne zasady funkcjonowania starostw oraz tryb ich urzędowania ustaliło rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1930 r. Zasadnicze zmiany organizacyjne związane z działalnością starostw wprowadziło rozporządzenie z 1932 r. o podziale władz na zespolone i niezespolone.
Starostwo stanowiło organ wykonawczy starosty powiatowego. Starosta był w powiecie przedstawicielem rządu i szefem administracji ogólnej. Do zakresu jego działania należały wszystkie sprawy administracji państwowej na obszarze powiatu, o ile nie były zastrzeżone do kompetencji innych organów.
Tom I inwentarza

I. Referat Ogólny - sprawy Urzędu Likwidacyjnego, Urzędu Rozjemczego i Trybunału Rozjemczego, X-lecie Państwa Polskiego, flota morska
II. Referat Organizacyjny - sprawy organizacyjne Starostwa, zmiana granic powiatu, wybory do rad miejskich, wybory sołtysów
III. Referat Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - sprawozdania sytuacyjne, partie polityczne, stowarzyszenia, związki, sprawy narodowościowe, prasa, zgromadzenia, zjazdy, wiece, strajki, klęski elementarne, powodzie, pożary, policja państwowa, wyszynk napoi alkoholowych, pobyt w strefie granicznej, wysiedlanie, optanci, paszporty, sprawy meldunkowe, amunicja, kwesty, widowiska, filmy, drogi publiczne
IV. Referat Administracyjny - opcja, urzędnicy stanu cywilnego, sprawy przemysłu, melioracja, łowiectwo i rybołówstwo, sprawy kościelne, szkolne, kulturalne, postępowanie administracyjne
V. Referat Opieki Społecznej - opieka społeczna, pośrednictwo pracy, ubezpieczenia
VI. Referat Sanitarny - zwalczanie chorób, sprawy sanitarne, personel medyczny, cmentarze
VII. Referat Wojskowy - przepisy, pobór, przegląd koni, ćwiczenia wojskowe, kwaterunek wojskowy, mobilizacja, dezercje
VIII. Referat Rolnictwa i reform Rolnych - sprawy rolne i leśne, osadnictwo, sprawy likwidacyjne, parcelacje, obrót gruntami, uwłaszczenie, organizacje rolnicze, hodowla, uprawy

Tom II inwentarza

Referat Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - sprawozdania sytuacyjne, sprawozdania i meldunki z działalności partii politycznych i organizacji społecznych, nadzór nad drukami, kwesty i zbiorki, zawiadomienia o zawodach sportowych
Referat Administracyjny - okólniki wojewody, sprawy personalne, sprawy obywatelstwa, ewidencja obcokrajowców, policja komunalna, organizacja posterunków policji, areszty, spisy kościołów, nieruchomości ziemskie kościoła, tranzyt kolejowy
Referat Budowlany - skorowidz przedmiotowy, zarząd nieruchomościami państwowymi, projektowanie nowych budynków, remonty budynków państwowych, budynki kościelne, wytwarzanie cegieł, cmentarze wojenne, sprawy policyjno-budowlane, opinie techniczne
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
34/4/0/-/706 Kościół w Lubiniu /remonty/ 1933-1938 0
34/4/0/-/707 Pozwolenia na przebudowę /kościoła katolickiego w Szkaradowie/ 1901-1906 0
34/4/0/-/708 Sprawy administracyjne i organizacyjne /Referatu Państwowej Służby Budowlanej i Referatu Budowlanego/ 1932-1934 0
34/4/0/-/709 Sprawy administracyjne i organizacyjne /organizacja Referatu Państwowej Służby Budowlanej/ 1936 0
34/4/0/-/710 Sprawy organizacyjne i administracyjne. Periodyczne kontrole [w podległych urzędach, sprawozdania z działalności Referatu Budowlanego] 1936-1937 0
34/4/0/-/711 Sprawy administracyjne i organizacyjne /protokoły zdawczo-odbiorcze w związku z przeniesieniem Referatu Budowlanego/ 1938 0
34/4/0/-/712 Spis komisji istniejących w powiecie rawickim 1925 0
34/4/0/-/713 Sprawy ogólno-policyjne [wydalenia cudzoziemców, uchylanie się od służby wojskowej itp.] 1922-1923 0
34/4/0/-/714 [Kary policyjne] 1921-1922 0
34/4/0/-/715 Nieruchomości niemieckie podlegające likwidacji miasta Bojanowa 1920-1923 0
34/4/0/-/716 Nieruchomości niemieckie podlegające likwidacji miasta Miejska Górka 1920-1923 0
34/4/0/-/717 Nieruchomości niemieckie podlegające likwidacji Komisariatu Obwodowego w Rawiczu 1920-1923 0
34/4/0/-/718 Nieruchomości niemieckie podlegające likwidacji miasta Rawicz 1920-1923 0
34/4/0/-/719 Nieruchomości niemieckie podlegające likwidacji miasta Sarnowy 1920-1923 0
34/4/0/-/720 Prywatna Szkoła Żeńska w Rawiczu 1923-1925 0
1 2 3 4 ... 43 44 45 46 47 48 49 50

Amount of archival material

748

748

0

11.03

11.03

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.