Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Archiwum Państwowe w Lesznie
- brak danych - [1896] 1919-1939
- brak danych - 1896 - 1919
1919 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Starostwo Powiatowe w Rawiczu rozpoczęło działalność w 1919 r. na mocy rozporządzenia Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej z 16 stycznia 1919 r. (Tygodnik Urzędowy Rady Ludowej nr 1/1919 r. ) o przejęciu administracji przez Polaków. Podstawę prawną dla działalności starostw ustaliła ostatecznie Konstytucja RP z 17 marca 1921 r., a następnie rozporządzenie Prezydenta RP o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej z dnia 19 stycznia 1928 r. Wewnętrzne zasady funkcjonowania starostw oraz tryb ich urzędowania ustaliło rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1930 r. Zasadnicze zmiany organizacyjne związane z działalnością starostw wprowadziło rozporządzenie z 1932 r. o podziale władz na zespolone i niezespolone.
Starostwo stanowiło organ wykonawczy starosty powiatowego. Starosta był w powiecie przedstawicielem rządu i szefem administracji ogólnej. Do zakresu jego działania należały wszystkie sprawy administracji państwowej na obszarze powiatu, o ile nie były zastrzeżone do kompetencji innych organów.
Tom I inwentarza

I. Referat Ogólny - sprawy Urzędu Likwidacyjnego, Urzędu Rozjemczego i Trybunału Rozjemczego, X-lecie Państwa Polskiego, flota morska
II. Referat Organizacyjny - sprawy organizacyjne Starostwa, zmiana granic powiatu, wybory do rad miejskich, wybory sołtysów
III. Referat Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - sprawozdania sytuacyjne, partie polityczne, stowarzyszenia, związki, sprawy narodowościowe, prasa, zgromadzenia, zjazdy, wiece, strajki, klęski elementarne, powodzie, pożary, policja państwowa, wyszynk napoi alkoholowych, pobyt w strefie granicznej, wysiedlanie, optanci, paszporty, sprawy meldunkowe, amunicja, kwesty, widowiska, filmy, drogi publiczne
IV. Referat Administracyjny - opcja, urzędnicy stanu cywilnego, sprawy przemysłu, melioracja, łowiectwo i rybołówstwo, sprawy kościelne, szkolne, kulturalne, postępowanie administracyjne
V. Referat Opieki Społecznej - opieka społeczna, pośrednictwo pracy, ubezpieczenia
VI. Referat Sanitarny - zwalczanie chorób, sprawy sanitarne, personel medyczny, cmentarze
VII. Referat Wojskowy - przepisy, pobór, przegląd koni, ćwiczenia wojskowe, kwaterunek wojskowy, mobilizacja, dezercje
VIII. Referat Rolnictwa i reform Rolnych - sprawy rolne i leśne, osadnictwo, sprawy likwidacyjne, parcelacje, obrót gruntami, uwłaszczenie, organizacje rolnicze, hodowla, uprawy

Tom II inwentarza

Referat Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - sprawozdania sytuacyjne, sprawozdania i meldunki z działalności partii politycznych i organizacji społecznych, nadzór nad drukami, kwesty i zbiorki, zawiadomienia o zawodach sportowych
Referat Administracyjny - okólniki wojewody, sprawy personalne, sprawy obywatelstwa, ewidencja obcokrajowców, policja komunalna, organizacja posterunków policji, areszty, spisy kościołów, nieruchomości ziemskie kościoła, tranzyt kolejowy
Referat Budowlany - skorowidz przedmiotowy, zarząd nieruchomościami państwowymi, projektowanie nowych budynków, remonty budynków państwowych, budynki kościelne, wytwarzanie cegieł, cmentarze wojenne, sprawy policyjno-budowlane, opinie techniczne
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
34/4/0/-/721 Parcelacja majątku Dłoń powiat Rawicz [parcelacja państwowa] 1928-1935 0
34/4/0/-/722 Parcelacja prywatna majętności Dubin 1930-1936 0
34/4/0/-/723 Parcelacja prywatna majętności Golejewko [plany] 1925-1937 0
34/4/0/-/724 Operat parcelacyjny części majętności Kawcze i Zakrzewo 1930-1932 0
34/4/0/-/725 Parcelacja prywatna majętności Kawczyn i Zakrzewo 1929-1938 0
34/4/0/-/726 Operat parcelacyjny majętności Stwolno [Wołyny i Rokiciny, plany] 1936 0
34/4/0/-/727 Komisja przewłaszczeniowa 1919-1933 0
34/4/0/-/728 Przymusowa administracja osady nr 9 w Masłowie 1922-1928 0
34/4/0/-/729 Program urządzenia gospodarstwa leśnego dla lasu miast Miejska Górka na rok 1930-1940 1931 0
34/4/0/-/730 Plan gospodarczy lasu gminy Śląskowo, pow. Rawicz 1932 0
34/4/0/-/731 Wybory do Sejmu i Senatu [m.in. okólniki Wojewody Poznańskiego, ogłoszenia wyborcze, imienne spisy członków straży wyborczej] 1922 0
34/4/0/-/732 [Sprawozdania sytuacyjne Miejskich Urzędów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Bojanowie i Miejskiej Górce] 1932 0
34/4/0/-/733 Wiece i zebrania Narodowej Partii Robotniczej dotyczące wyborów 1922-1926 0
34/4/0/-/734 [Wypadki majowe 1926 r. - telefonogram do Wojska Polskiego z 13.V.1926 r., rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego na obszarze województwa poznańskiego, odezwa Wojewody Poznańskiego do społeczeństwa] 1926 0
34/4/0/-/735 [Przejęcie władzy od Niemców przez Polaków w 1920 r. - m. in. okólniki Wojewody Poznańskiego] 1920-1926 0
1 2 3 4 ... 23 24 25 26 27 ... 47 48 49 50

Amount of archival material

748

748

0

11.03

11.03

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.