Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi podkomorskie - zbiór szczątków zespołów

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1443-1793
- brak danych - 1443 - 1793
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
łaciński
inwentarz drukowany No Archiwum Państwowe w Lublinie. Inwentarz ksiąg dawnych, opr. J. Riabinin, W 1931
inwentarz książkowy Yes spis ksiąg podkomorskich wykonany podczas skontrum
Sądy podkomorskie powoływano od XIV w. do rozstrzygania sporów granicznych i dokonywania działów majątkowych. W 1792 roku kompetencje sądów podkomorskich przejęły nowo powołane sądy ziemiańskie.
Czynności jurysdykcyjne były sprawowane w miejscu sporów, pod przewodnictwem podkomorzego ziemskiego (succamerarius terrestris), przy współudziale komornika granicznego (camerarius granitialis), woźnych sądowych (ministerialis generalis regni) oraz świadków.
Obszarem działania poszczególnych sądów podkomorskich był teren ziemi lub województwa.
1. Księgi podkomorskie lubelskie, 1443-1793, 4 j.a.
2. Księga podkomorska łukowska, 1504-1545, 1 j.a.
3. Księga podkomorska chełmska, 1579-1783, 1 j.a.
nr mikrofilmu: 115298-115302

Amount of archival material

6

6

0

0.31

0.31

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.