Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Bełżycach

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1826-1936
- brak danych - 1826 - 1936
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Z dniem 15 sierpnia 1810 r. na terenach przyłączonej do Księstwa Warszawskiego Lubelszczyzny wprowadzono obowiązek prowadzenia świeckich akt stanu cywilnego w oparciu o uregulowania Kodeksu Cywilnego Napoleona. Mimo świeckiego charakteru rejestracji rolę urzędników stanu cywilnego powierzono duchownym rzymskokatolickim i greckokatolickim. Nowo powstałe gminy, w których dokonywano rejestracji ludności, pod względem terytorialnym były najczęściej tożsame z parafiami i obejmowały ogół ludności zamieszkałej na danym terenie, w tym także ludność wyznania mojżeszowego.
Wprowadzony w życie 1 stycznia 1826 r. Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zmodyfikował zasady rejestracji ludności żydowskiej. Na jego podstawie powołano w miastach odrębne świeckie okręgi bożnicze a wśród nich Bełżycki Okręg Bożniczy. Obowiązki urzędników stanu cywilnego pełnili świeccy urzędnicy magistratu, najczęściej burmistrzowie (od 1869 r. również wójtowie). Okręg bożniczy pokrywały się z obszarem powołanego w 1830 r. Okręgu Dozoru Bożniczego (gminy wyznaniowej). Przy sporządzaniu aktu cywilnego obok zainteresowanych stron i świadków miał obowiązek uczestniczyć rabin, który wcześniej dokonywał obrzędów religijnych związanych z faktem urodzenia, zawarcia związku małżeńskiego, zgonu i ich rejestracji.
Akty stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. załączane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks i wraz z alegatami przekazywano do Sądu Pokoju w Lublinie (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84).
Prawdopodobnie z uwagi na świecki charakter tych akt ludność żydowska nierzadko nie dopełniała terminowo obowiązku rejestracji zdarzeń urodzin, zawarcia związku małżeńskiego czy zgonu.
Do 1867 r. akty stanu cywilnego sporządzano w języku polskim, od roku 1868 po rosyjsku. Wprowadzono również datację aktów wg obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim kalendarza juliańskiego (12-13 dni różnicy w stosunku do kalendarza gregoriańskiego).
Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273).
Siedziba okręgu: Bełżyce (pow. lubelski)
Zakres terytorialny: gm. Bełżyce (Babin, Bełżyce, Czołna, Dylążki, Malinowszczyzna, Jaroszewice, Kierz, Krężnica Okrągła, Majdan Skrzyniecki, Matczyn, Olszówka, Podole, Skrzyniec, Wierzchowiska, Wojcieszyn, Wzgórze, Zalesie, Zastawie, Zosin), gm. Niedrzwica (Borkowizna, Borzechów, Krężnica Jara, Majdan Borzechowski, Majdan Sobieszczański, Majdan Strzeszkowski, Niedrzwica Duża, Niedrzwica Kościelna, Niedrzwica Mała, Radawczyk, Sobieszczany, Strzeszkowice Duże, Strzeszkowice Małe, Tomaszówka, Wola Strzeszkowska), gm. Wojciechów (Chmielnik, Góra, Ignaców, Maszki, Miłocin, Nowy Gaj, Palikije, Sporniak, Stary Gaj, Wojciechów)
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
AKTA CYWILNE
księgi pierwopisowe urodzeń (unikaty) z lat 1827-1915, sygn. 1-2, 112-113, 116, 124, 141 (7 j.a.);
księgi pierwopisowe małżeństw (unikaty) z lat 1826-1828, 1830-1839, 1844-1886, 1890-1915, 1920 - 1936, sygn. 3-6, 142 - 145 (8 j.a.);
księgi pierwopisowe zgonów (unikaty) z lat 1826-1919, sygn. 7-9, 89, 125, 146 (6 j.a.);
księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1826-1851, 1855-1868,1870, 1871, 1873 -1883, 1885-1888, 1891-1893, 1895-1900, 1902-1904, 1908-1909, 1911, 1914 - 1919, sygn. 10-15, 17-19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39-40, 42-43, 45, 47, 49-50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 90-92, 94, 96, 98-101, 103-104, 106, 108, 110, 114, 120, 122, 132- 133, 135 - 136, 139, 147-149, 151, 153-154, 156 - 157, 160, 162, 165, 167 - 168 (76 j.a.);
alegaty z lat 1826-1831, 1834-1843, 1845, 1847-1849, 1852-1870, 1872-1878, 1880, 1882-1884, 1886, 1890-1891, 1893-1904, 1908-1909, 1911-1913; sygn. 13-14, 16, 20, 22-24, 26-28, 30, 32, 34, 36-38, 41, 44, 46, 48, 51-55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81-84, 93, 95, 97, 102, 105, 107, 109, 111, 115, 117-119, 121, 123, 126-131, 134, 137, 140, 150, 152, 155, 158, 159, 161, 163 - 164, 166, 169 - 173 (72 j.a.);
ZoSIA, baza Pradziad; zmikrofilmowane księgi z lat 1826-1864, 1866-1868, nr mikrofilmów: 370373-370416, 391248-391250;
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
35/1611/0/1.1/1 Księga urodzeń 1830-1842 150
35/1611/0/1.1/2 Księga urodzeń 1843-1854 146
35/1611/0/1.1/112 Księga urodzeń 1855-1873 0
35/1611/0/1.1/113 Księga urodzeń 1874-1885 0
35/1611/0/1.1/116 Księga urodzeń 1827-1829 0
35/1611/0/1.1/124 Księga urodzeń 1886-1897 0
35/1611/0/1.1/141 Księga urodzeń 1898-1915 0
35/1611/0/1.2/3 Księga małżeństw 1826-1828 20
35/1611/0/1.2/4 Księga małżeństw 1830-1839 86
35/1611/0/1.2/5 Księga małżeństw 1844-1859 149
35/1611/0/1.2/6 Księga małżeństw 1882-1902 0
35/1611/0/1.2/142 Księga małżeństw 1859-1881 0
35/1611/0/1.2/143 Księga małżeństw 1903-1915 0
35/1611/0/1.2/144 Księga małżeństw 1920-1927 0
35/1611/0/1.2/145 Księga małżeństw 1927-1936 0
35/1611/0/1.2/168 Księga małżeństw 1916-1919 0
35/1611/0/1.3/7 Księga zgonów 1826-1828 29
35/1611/0/1.3/8 Księga zgonów 1829-1843 142
35/1611/0/1.3/9 Księga zgonów 1844-1855 142
35/1611/0/1.3/89 Księga zgonów 1855-1894 0
35/1611/0/1.3/125 Księga zgonów 1894-1915 0
35/1611/0/1.3/146 Księga zgonów 1916-1919 0
35/1611/0/2.1/10 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1826 21
35/1611/0/2.1/11 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1827 39
35/1611/0/2.1/12 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1828 25
35/1611/0/2.1/13 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1829-1830 24
35/1611/0/2.1/14 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1830 27
35/1611/0/2.1/15 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1831 32
35/1611/0/2.1/16 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1831 r. 1831 0
35/1611/0/2.1/17 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1832 30
35/1611/0/2.1/18 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1833 27
35/1611/0/2.1/19 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1834 30
35/1611/0/2.1/20 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1834 r. 1834 0
35/1611/0/2.1/21 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1835 31
35/1611/0/2.1/22 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1835 r. 1835 0
35/1611/0/2.1/23 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1836 38
35/1611/0/2.1/24 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1836 r. 1836 0
35/1611/0/2.1/25 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1837 38
35/1611/0/2.1/26 Alegaty do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1836-1837 1836-1837 0
35/1611/0/2.1/27 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1838 36
35/1611/0/2.1/28 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1838 r. 1838 0
35/1611/0/2.1/29 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1839 41
35/1611/0/2.1/30 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1839 r. 1839 0
35/1611/0/2.1/31 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1840 31
35/1611/0/2.1/32 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1840 r. 1840 0
35/1611/0/2.1/33 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1841 31
35/1611/0/2.1/34 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1841 r. 1841 0
35/1611/0/2.1/35 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1842 37
35/1611/0/2.1/36 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1842 r. 1842 0
35/1611/0/2.1/37 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1843 40
35/1611/0/2.1/38 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1843 r. 1843 0
35/1611/0/2.1/39 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1844 38
35/1611/0/2.1/40 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1845 35
35/1611/0/2.1/41 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1845 r. 1845 0
35/1611/0/2.1/42 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1846 39
35/1611/0/2.1/43 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1847 39
35/1611/0/2.1/44 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1847 r. 1847 0
35/1611/0/2.1/45 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1848 38
35/1611/0/2.1/46 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1848 r. 1848 0
35/1611/0/2.1/47 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1849 32
35/1611/0/2.1/48 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1849 r. 1849 0
35/1611/0/2.1/49 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 33
35/1611/0/2.1/50 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1851 47
35/1611/0/2.1/51 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1852 r. 1852 0
35/1611/0/2.1/52 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1853 r. 1853 0
35/1611/0/2.1/53 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1854 r. 1854 0
35/1611/0/2.1/54 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1855 44
35/1611/0/2.1/55 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1855 r. 1855 0
35/1611/0/2.1/56 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1856 23
35/1611/0/2.1/57 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1856 r. 1856 0
35/1611/0/2.1/58 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1857 27
35/1611/0/2.1/59 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1857 r. 1857 0
35/1611/0/2.1/60 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1858 24
35/1611/0/2.1/61 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1858 r. 1858 0
35/1611/0/2.1/62 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1859 44
35/1611/0/2.1/63 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1859 r. 1859 0
35/1611/0/2.1/64 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1860 31
35/1611/0/2.1/65 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1860 r. 1860 0
35/1611/0/2.1/66 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1861 30
35/1611/0/2.1/67 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1861 r. 1861 0
35/1611/0/2.1/68 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1862 37
35/1611/0/2.1/69 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1862 r. 1862 0
35/1611/0/2.1/70 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1863 32
35/1611/0/2.1/71 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1863 r. 1863 0
35/1611/0/2.1/72 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1864 59
35/1611/0/2.1/73 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1864 r. 1864 0
35/1611/0/2.1/74 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1865 60
35/1611/0/2.1/75 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1865 r. 1865 0
35/1611/0/2.1/76 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1866 50
35/1611/0/2.1/77 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1866 r. 1866 0
35/1611/0/2.1/78 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1867 34
35/1611/0/2.1/79 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1867 r. 1867 0
35/1611/0/2.1/80 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 46
35/1611/0/2.1/81 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1868 r. 1868 0
35/1611/0/2.1/82 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1869 r. 1869 0
35/1611/0/2.1/83 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1870 r. 1870 0
35/1611/0/2.1/84 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1874 r. 1874 0
35/1611/0/2.1/85 Alegaty do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1832 - 1833 1832-1833 0
35/1611/0/2.1/86 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1844 r. 1844 0
35/1611/0/2.1/87 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1846 r. 1846 0
1 2

Amount of archival material

173

173

0

2.54

2.54

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.