Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Białej

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1826-1914
- brak danych - 1826 - 1862
1864 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Z dniem 15 sierpnia 1810 r. na terenach przyłączonej do Księstwa Warszawskiego Lubelszczyzny wprowadzono obowiązek prowadzenia świeckich akt stanu cywilnego w oparciu o uregulowania Kodeksu Cywilnego Napoleona. Mimo świeckiego charakteru rejestracji rolę urzędników stanu cywilnego powierzono duchownym rzymskokatolickim i greckokatolickim. Nowo powstałe gminy, w których dokonywano rejestracji ludności, pod względem terytorialnym były najczęściej tożsame z parafiami i obejmowały ogół ludności zamieszkałej na danym terenie, w tym także ludność wyznania mojżeszowego.
Wprowadzony w życie 1 stycznia 1826 r. Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zmodyfikował zasady rejestracji ludności żydowskiej. Na jego podstawie powołano w miastach odrębne świeckie okręgi bożnicze a wśród nich Bialski Okręg Bożniczy. Obowiązki urzędników stanu cywilnego pełnili świeccy urzędnicy magistratu, najczęściej burmistrzowie (od 1869 r. również wójtowie). Okręg bożniczy pokrywały się z obszarem powołanego w 1830 r. Okręgu Dozoru Bożniczego (gminy wyznaniowej). Przy sporządzaniu aktu cywilnego obok zainteresowanych stron i świadków miał obowiązek uczestniczyć rabin, który wcześniej dokonywał obrzędów religijnych związanych z faktem urodzenia, zawarcia związku małżeńskiego, zgonu i ich rejestracji.
Akty stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. załączane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks i wraz z alegatami przekazywano do Sądu Pokoju w Białej (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84).
Prawdopodobnie z uwagi na świecki charakter tych akt ludność żydowska nierzadko nie dopełniała terminowo obowiązku rejestracji zdarzeń urodzin, zawarcia związku małżeńskiego czy zgonu.
Do 1867 r. akty stanu cywilnego sporządzano w języku polskim, od roku 1868 po rosyjsku. Wprowadzono również datację aktów wg obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim kalendarza juliańskiego (12-13 dni różnicy w stosunku do kalendarza gregoriańskiego).
Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273).
Siedziba okręgu: Biała (obecnie Biała Podlaska)
Zakres terytorialny: Biała, Cicibór, Czosnówka, Grabanów, Jagodnica, Jaźwiny, Ortel Książęcy, Porosiuki, Rakowiska, Sidorki, Sielczyk, Sitnik, Sławacinek, Styrzyniec, Terebela, Worgule, Wólka Plebańska
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
AKTA CYWILNE
księgi pierwopisowe urodzeń (unikaty) z lat 1826-1864, sygn. 1-3 (3 j.a.);
księgi pierwopisowe małżeństw (unikaty) z lat 1826-1848, sygn. 4-5 (2 j.a.);
księgi pierwopisowe zgonów (unikaty) z lat 1826-1858, sygn. 6-8 (3 j.a.);
księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1826-1862, 1864-1914, sygn. 9-38, 40-98 (89 j.a.);
alegaty z lat 1834, 1836, 1844, 1855, 1873, 1875, 1878, 1881-1882, 1890, 1892, 1894, 1899, 1901, 1904, 1906, sygn. 17, 19, 27, 39, 56, 58, 61, 64-65, 74, 76, 78, 83, 85, 88, 90 (w tym 1 odrębna j.a.);
ZoSIA; baza PRADZIAD; zmikrofilmowane księgi z lat 1826-1877, nr mikrofilmu: 370845-370862, 392385-392414;
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
35/1612/0/1.11/1 Księga urodzeń 1826-1836 0
35/1612/0/1.11/2 Księga urodzeń 1836-1844 192
35/1612/0/1.11/3 Księga urodzeń 1845-1864 379
35/1612/0/1.12/4 Księga małżeństw 1826-1840 126
35/1612/0/1.12/5 Księga małżeństw 1841-1848 100
35/1612/0/1.13/6 Księga zgonów 1826-1834 129
35/1612/0/1.13/7 Księga zgonów 1835-1846 185
35/1612/0/1.13/8 Księga zgonów 1846-1858 244
35/1612/0/2.21/9 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1826 47
35/1612/0/2.21/10 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1827 78
35/1612/0/2.21/11 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1828 66
35/1612/0/2.21/12 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1829 58
35/1612/0/2.21/13 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1830 67
35/1612/0/2.21/14 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1831 57
35/1612/0/2.21/15 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1832 56
35/1612/0/2.21/16 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1833 50
35/1612/0/2.21/17 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1834 48
35/1612/0/2.21/18 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1835 53
35/1612/0/2.21/19 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1836 55
35/1612/0/2.21/20 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1837 0
35/1612/0/2.21/21 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1838 0
35/1612/0/2.21/22 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1839 0
35/1612/0/2.21/23 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1840 0
35/1612/0/2.21/24 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1841 0
35/1612/0/2.21/25 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1842 0
35/1612/0/2.21/26 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1843 0
35/1612/0/2.21/27 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1844 0
35/1612/0/2.21/28 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1845 128
35/1612/0/2.21/29 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1846 0
35/1612/0/2.21/30 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1847 0
35/1612/0/2.21/31 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1848 125
35/1612/0/2.21/32 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1849 84
35/1612/0/2.21/33 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 101
35/1612/0/2.21/34 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1851 92
35/1612/0/2.21/35 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1852 103
35/1612/0/2.21/36 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1853 78
35/1612/0/2.21/37 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1854 102
35/1612/0/2.21/38 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1855 159
35/1612/0/2.21/39 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1855 r. 1855 0
35/1612/0/2.21/40 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1856 65
35/1612/0/2.21/41 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1857 70
35/1612/0/2.21/42 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1858 63
35/1612/0/2.21/43 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1859 106
35/1612/0/2.21/44 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1860 119
35/1612/0/2.21/45 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1861 120
35/1612/0/2.21/46 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1862 156
35/1612/0/2.21/47 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1864 125
35/1612/0/2.21/48 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1865 149
35/1612/0/2.21/49 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1866 65
35/1612/0/2.21/50 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1867 143
35/1612/0/2.21/51 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 142
35/1612/0/2.21/52 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 96
35/1612/0/2.21/53 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1870 121
35/1612/0/2.21/54 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1871 174
35/1612/0/2.21/55 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1872 141
35/1612/0/2.21/56 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1873 203
35/1612/0/2.21/57 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1874 133
35/1612/0/2.21/58 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1875 134
35/1612/0/2.21/59 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1876 194
35/1612/0/2.21/60 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1877 155
35/1612/0/2.21/61 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1878 59
35/1612/0/2.21/62 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1879 62
35/1612/0/2.21/63 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1880 60
35/1612/0/2.21/64 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1881 87
35/1612/0/2.21/65 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1882 81
35/1612/0/2.21/66 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1883 61
35/1612/0/2.21/67 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1884 65
35/1612/0/2.21/68 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1885 60
35/1612/0/2.21/69 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1886 59
35/1612/0/2.21/70 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1887 56
35/1612/0/2.21/71 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1888 97
35/1612/0/2.21/72 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów, t. 1 1889 97
35/1612/0/2.21/73 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów, t. 2 1889 43
35/1612/0/2.21/74 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1890 122
35/1612/0/2.21/75 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1891 143
35/1612/0/2.21/76 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1892 152
35/1612/0/2.21/77 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1893 140
35/1612/0/2.21/78 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów, t. 2 1894 62
35/1612/0/2.21/79 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1895 141
35/1612/0/2.21/80 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1896 121
35/1612/0/2.21/81 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1897 111
35/1612/0/2.21/82 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1898 114
35/1612/0/2.21/83 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1899 106
35/1612/0/2.21/84 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1900 93
35/1612/0/2.21/85 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1901 112
35/1612/0/2.21/86 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1902 104
35/1612/0/2.21/87 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1903 110
35/1612/0/2.21/88 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 136
35/1612/0/2.21/89 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1905 98
35/1612/0/2.21/90 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1906 96
35/1612/0/2.21/91 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1907 88
35/1612/0/2.21/92 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1909 91
35/1612/0/2.21/93 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1908 75
35/1612/0/2.21/94 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1910 93
35/1612/0/2.21/95 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1911 0
35/1612/0/2.21/96 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1912 0
35/1612/0/2.21/97 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1913 0
35/1612/0/2.21/98 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1914 0

Amount of archival material

98

98

0

1.95

1.95

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.