Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi ziemskie parczewskie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1794-1800
Acta terrestria Parczoviensia 1794 - 1800
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
łaciński
inwentarz drukowany No Archiwum Państwowe w Lublinie. Inwentarz ksiąg dawnych, opr. J. Riabinin, W 1931
inwentarz książkowy Yes spis ksiąg ziemskich parczewskich wykonany podczas skontrum, 5 j.a.
Sąd ziemski parczewski został powołany na mocy konstytucji sejmu grodzieńskiego z 23 XI 1793 r., wprowadzającej nowy podział administracyjny i sądowniczy kraju po II rozbiorze.
Obszarem działania obejmował ziemię parczewską w woj. chełmskim (VL X s. 309-319).
Był organem pierwszej instancji a jego jurysdykcji podlegały wszystkie sprawy szlachty zarówno z dziedziny sądownictwa spornego, jak i niespornego (sprawy dotyczące dóbr ziemskich oraz zobowiązań finansowych).
Kolegium sędziowskie stanowiło 6 sędziów, 6 komorników i pisarz sądowy. Przy sądzie funkcjonowała kancelaria ziemska, którą kierował regent aktowy. Urzędnicy ziemscy byli wybierani na sejmiku chełmskim (VL X, s. 286-295).
Po III rozbiorze władze austriackie zachowały przejściowo na terenie Galicji Zachodniej polskie sądownictwo ziemskie, do czasu ukonstytuowania się nowych sądów szlacheckich. Językiem sądu był język polski, później łacina.
1. Relacje, zapisy [relationes, inscriptione], 1794-1800, 3 j.a.;
2. Regestr ordynaryjny, 1795, 1 j.a.
- brak danych -

Amount of archival material

4

4

0

0.25

0.25

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.