Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Lublinie

Archiwum Państwowe w Lublinie
Previous archive Next archive
9090.24 10200.0
- brak danych - 34
15574 931

W skład Archiwum wchodzą:
Oddział I - gromadzenia, przechowywania, ewidencji i opracowywania zasobu archiwalnego;
Oddział II - informacji i udostępniania, w skład którego wchodzi:
Sekcja kwerend,
Czytelnia,
Biblioteka;
Oddział III - nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym;
Oddział IV - zabezpieczania zasobu archiwalnego i informatyzacji, w skład którego wchodzą:
Pracownia digitalizacji i reprografii,
Pracownia konserwacji archiwalnej,
Stanowisko ds. informatyzacji;
Sekcja prac naukowych i wydawniczych oraz popularyzacji
Dział finansowo-księgowy;
Dział administracji i kadr.

W skład Archiwum wchodzą ponadto oddziały zamiejscowe w: Chełmie, Kraśniku i Radzyniu Podlaskim noszące nazwy:
Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie
Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim

Archiwum Państwowe w Lublinie zostało powołane na mocy dekretu Rady Regencyjnej z 31 lipca 1918 r. Rozpoczęło działalność 1 grudnia, gdy z Petersburga przyjechał do Lublina prof. Stanisław Ptaszycki, mianowany jego dyrektorem, a jednocześnie zaangażowany w nowo powstałym Uniwersytecie Lubelskim (późniejszy KUL).
W okresie okupacji hitlerowskiej Archiwum zostało włączone w struktury niemieckie i podlegało Urzędowi Archiwalnemu (Archivamt) przy Urzędzie Okręgu Lubelskiego.
Po zakończeniu okupacji Archiwum wznowiło działalność 27 lipca 1944 r. W latach 1952-1983 funkcjonowało pod nazwą Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie.

List of archive's collections

Number Name Dates Number of scans
- Collections not found -
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.