Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Lublinie

Archiwum Państwowe w Lublinie
Previous archive Next archive
9090.24 10200.0
- brak danych - 34
15574 931

W skład Archiwum wchodzą:
Oddział I - gromadzenia, przechowywania, ewidencji i opracowywania zasobu archiwalnego;
Oddział II - informacji i udostępniania, w skład którego wchodzi:
Sekcja kwerend,
Czytelnia,
Biblioteka;
Oddział III - nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym;
Oddział IV - zabezpieczania zasobu archiwalnego i informatyzacji, w skład którego wchodzą:
Pracownia digitalizacji i reprografii,
Pracownia konserwacji archiwalnej,
Stanowisko ds. informatyzacji;
Sekcja prac naukowych i wydawniczych oraz popularyzacji
Dział finansowo-księgowy;
Dział administracji i kadr.

W skład Archiwum wchodzą ponadto oddziały zamiejscowe w: Chełmie, Kraśniku i Radzyniu Podlaskim noszące nazwy:
Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie
Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim

Archiwum Państwowe w Lublinie zostało powołane na mocy dekretu Rady Regencyjnej z 31 lipca 1918 r. Rozpoczęło działalność 1 grudnia, gdy z Petersburga przyjechał do Lublina prof. Stanisław Ptaszycki, mianowany jego dyrektorem, a jednocześnie zaangażowany w nowo powstałym Uniwersytecie Lubelskim (późniejszy KUL).
W okresie okupacji hitlerowskiej Archiwum zostało włączone w struktury niemieckie i podlegało Urzędowi Archiwalnemu (Archivamt) przy Urzędzie Okręgu Lubelskiego.
Po zakończeniu okupacji Archiwum wznowiło działalność 27 lipca 1944 r. W latach 1952-1983 funkcjonowało pod nazwą Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
35/23/0 Miejski Zakład Gazowy w Lublinie [1878-1921]1922-2004 0
35/24/0 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Lublinie [1900-1928]1929-1950[1951-1989, 2006] 0
35/25/0 Elektrownia Miejska w Lublinie 1932-1948 0
35/26/0 Targowisko Zwierzęce w Lublinie 1937-1950 0
35/27/0 Akta miasta Bełżyc 1464-1869 3908
35/28/0 Akta miasta Chełma 1553-1811 8250
35/29/0 Akta miasta Czemiernik 1558-1849 4703
35/30/0 Akta miasta Dubienki 1758-1826 2464
35/31/0 Akta miasta Głuska 1817-1869 0
35/32/0 Akta miasta Grabowca 1643-1824 4703
35/33/0 Akta miasta Horodła 1600-1809 5523
35/34/0 Akta miasta Hrubieszowa 1606-1826 9727
35/35/0 Akta miasta Józefowa nad Wisłą 1715-1868 488
35/36/0 Akta miasta Kamionki 1481-1861 3968
35/37/0 Akta miasta Kazimierza Dolnego 1555-1950 23166
1 2 3 4 5 ... 218 219
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.