Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim
- brak danych - [1923-1943] 1944-1950
- brak danych - 1923 - 1950
- brak danych - tak
administracja specjalna - skarbowość polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej funkcjonował od 1944. Przez pierwsze lata działał na podstawie przepisów z okresu międzywojennego. Zmiany w strukturze terenowego aparatu skarbowego wprowadził dekret z 27 czerwca 1946 r. (Dz. U. Nr 34, poz. 209). W lipcu 1950 r. na mocy ustawy z 7 marca 1950 r. o przekształceniu urzędu Ministra Skarbu w urząd Ministra Finansów (Dz. U. Nr 10, poz. 101), oraz ustawy z 20 marca 1950 r. o utworzeniu jednolitych organów terenowej władzy państwowej (Dz. U. Nr 14 poz. 130) nastąpiła likwidacja dotychczasowej struktury terenowego aparatu skarbowego. Kompetencje Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej przejął Wydział Finansowy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Białej Podlaskiej.
Siedziba Urzędu Skarbowego - miasto Biała Podlaska.
Status prawny - administracja skarbowości.
Na czele Urzędu Skarbowego stał naczelnik. Do jego kompetencji należało podejmowanie decyzji z zakresu działalności urzędu, planowanie, organizowanie i koordynowanie prac urzędu oraz kontrola wykonania zadań, szkolenie pracowników i współpraca z terenowymi władzami. Na czele każdego działu stał kierownik.Urzędników mianował i zwalniał dyrektor Izby Skarbowej. W zakres działalności Urzędów Skarbowych wchodziło: wymiar podatków bezpośrednich i opłat skarbowych, kontrola i przymusowe ściąganie należności, bezpośredni nadzór nad podatkami i opłatami, czuwanie nad przestrzeganiem ustaw oraz wymiar kar za ich nieprzestrzeganie.
Okólniki z lat [1938-1943]1944-1950 (sygn. od 1 do 6)Sprawy osobowe i gospodarcze pracowników z lat [1939]1944-1949 (sygn. od 7 do 11)Kontrola skarbowa monopoli z lat 1944-1950 (sygn. od 12 do 15)Rejestry wymiarowe i księgi biercze podatku z lat [1923-1933]1944-1948 (sygn. od 16 do 167)Sprawy organizacyjno-inspekcyjne z lat 1946-1949 (sygn. od 168 do 169)Listy rozkładu państwowego podatku gruntowego z lat [1941-1943]1944 (sygn. od 170 do 192)Ewidencja gruntów z lat [1937]1944 (sygn. od 193 do 209). - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 209 0
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
38/10/0/-/29 Rejestr wymiarowy podatku gruntowego gminy Bohukały 1937-1939 0
38/10/0/-/28 Rejestr wymiarowy podatku gruntowego gminy Bohukały 1937 0
38/10/0/-/27 Ewidencja gruntów 1937 0
38/10/0/-/26 Rejestr wymiarowy podatku przemysłowego od obrotu 1936 0
38/10/0/-/25 Rejestr wymiarowy podatku gruntowego 1935-1936 0
38/10/0/-/24 [Rejestry wymiarowe podatku gruntowego, wyciągi z rejestru wymiarowego, tabele dodatku progresywnego do podatku gruntowego dworskiego i włościańskiego, rozkłady podatku gruntowego] 1923-1933 0
38/10/0/-/23 Protokoły przeprowadzenia klasyfikacji gruntów po scaleniu gruntów na skutek indywidualnego opodatkowania 1938-1939 0
38/10/0/-/22 Ewidencja gruntów gminy Janów Podlaski 1937-1938 0
38/10/0/-/21 Klasyfikacja gruntów miasta Terespol 1936 0
38/10/0/-/20 Akcyz i Monopoli Państwowych Rejon Kontroli Skarbowej w Białej Podlaskiej Korespondencja wchodząca i wychodząca 1945 0
38/10/0/-/19 Akcyz i Monopoli Państwowych Rejon Kontroli Skarbowej w Białej Podlaskiej Korespondencja wchodząca i wychodząca 1945 0
38/10/0/-/18 Akcyz i Monopoli Państwowych Rejon Kontroli Skarbowej w Białej Podlaskiej 1945 0
38/10/0/-/17 Akcyz i Monopoli Państwowych Rejon Kontroli Skarbowej 1944 0
38/10/0/-/16 Wykaz zlikwidowanych przedsiębiorstw 1948-1950 0
38/10/0/-/15 Dowody rozchodowe i wypłata uposażenia za 3 miesiące z powodu wojny polsko-niemieckiej i wycofania Urzędu Państw. z Białej Podlaskiej 1938 0
1 2 3 4 ... 5 6 7 8 9 ... 11 12 13 14

Amount of archival material

209

209

0

3.80

3.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.