Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim
- brak danych - [1923-1943] 1944-1950
- brak danych - 1923 - 1950
- brak danych - tak
administracja specjalna - skarbowość polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej funkcjonował od 1944. Przez pierwsze lata działał na podstawie przepisów z okresu międzywojennego. Zmiany w strukturze terenowego aparatu skarbowego wprowadził dekret z 27 czerwca 1946 r. (Dz. U. Nr 34, poz. 209). W lipcu 1950 r. na mocy ustawy z 7 marca 1950 r. o przekształceniu urzędu Ministra Skarbu w urząd Ministra Finansów (Dz. U. Nr 10, poz. 101), oraz ustawy z 20 marca 1950 r. o utworzeniu jednolitych organów terenowej władzy państwowej (Dz. U. Nr 14 poz. 130) nastąpiła likwidacja dotychczasowej struktury terenowego aparatu skarbowego. Kompetencje Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej przejął Wydział Finansowy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Białej Podlaskiej.
Siedziba Urzędu Skarbowego - miasto Biała Podlaska.
Status prawny - administracja skarbowości.
Na czele Urzędu Skarbowego stał naczelnik. Do jego kompetencji należało podejmowanie decyzji z zakresu działalności urzędu, planowanie, organizowanie i koordynowanie prac urzędu oraz kontrola wykonania zadań, szkolenie pracowników i współpraca z terenowymi władzami. Na czele każdego działu stał kierownik.Urzędników mianował i zwalniał dyrektor Izby Skarbowej. W zakres działalności Urzędów Skarbowych wchodziło: wymiar podatków bezpośrednich i opłat skarbowych, kontrola i przymusowe ściąganie należności, bezpośredni nadzór nad podatkami i opłatami, czuwanie nad przestrzeganiem ustaw oraz wymiar kar za ich nieprzestrzeganie.
Okólniki z lat [1938-1943]1944-1950 (sygn. od 1 do 6)Sprawy osobowe i gospodarcze pracowników z lat [1939]1944-1949 (sygn. od 7 do 11)Kontrola skarbowa monopoli z lat 1944-1950 (sygn. od 12 do 15)Rejestry wymiarowe i księgi biercze podatku z lat [1923-1933]1944-1948 (sygn. od 16 do 167)Sprawy organizacyjno-inspekcyjne z lat 1946-1949 (sygn. od 168 do 169)Listy rozkładu państwowego podatku gruntowego z lat [1941-1943]1944 (sygn. od 170 do 192)Ewidencja gruntów z lat [1937]1944 (sygn. od 193 do 209). - brak danych -

Amount of archival material

209

209

0

3.80

3.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.