Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Łosicach

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim
- brak danych - 1960-1975
- brak danych - 1960 - 1975
- brak danych - tak
administracja specjalna - statystyka polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Łosicach działał od 1962 r. na podstawie ustawy z dn. 15 lutego 1962 r. o organizacji statystyki państwowej (Dz. U. Nr 41, poz. 239). Powiatowy Inspektorat Statystyczny uległ likwidacji w wyniku ogłoszenia ustawy z dn. 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa (Dz. U. 1975 r., Nr 17, poz. 92).
Siedziba Powiatowego Inspektoratu Statystycznego w Łosicach - miasto Łosice.
Status prawny - administracja statystyki.
Organizację terenowych organów statystyki państwowej określał regulamin organizacyjny nadany zarządzeniem Nr 80 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 25 czerwca 1962 r. W skład wojewódzkich urzędów statystycznych wchodziły oddziały, inspektoraty badań warunków bytu i referaty. W skład powiatowych inspektoratów wchodziły refaraty. Do zakresu działania terenowych organów statystyki państwowej należało: udzielanie danych i informacji statystycznych urzędom, instytucjom państwowym, organizacjom politycznym i społecznym, opracowanie wydawnictw statystycznych, przeprowadzenie spisów powszechnych, koordynacja oraz nadzór nad organizacją prac sprawozdawczo-statystycznych, kontrola sprawozdawczości statystycznej pod kątem legalności, terminowości, rzetelności i prawidłowości, prowadzenie szkoleń i in.
Zarządzenia z lat 1965-1972 (sygn.: 1)Badania statystyczne z lat 1965-1974 (sygn. od 2 do 8)Spis powszechny z 1970 roku (sygn. od 9 do 10)Spis rolny z lat 1966-1974 (sygn. od 11 do 16)Sprawozdawczość statystyczna z lat 1966-1974 (sygn. od 17 do 67)Informacje statystyczne z lat 1960-1975 (sygn. od 68 do 79). - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
38/11/0/-/1 Państwowa Inspekcja Plonów 1965-1972 0
38/11/0/-/2 Sprawozdania statystyczne z wykonania planu oraz sytuacji gospodarczej powiatu 1965 0
38/11/0/-/3 Sprawozdania statystyczne z wykonania planu oraz sytuacji gospodarczej powiatu 1966 0
38/11/0/-/4 Sprawozdania statystyczne z wykonania planu oraz sytuacji gospodarczej powiatu 1967 0
38/11/0/-/5 Sprawozdania statystyczne z wykonania planu oraz sytuacji gospodarczej powiatu 1968 0
38/11/0/-/6 Sprawozdania statystyczne z wykonania planu oraz sytuacji gospodarczej powiatu 1969 0
38/11/0/-/7 Sprawozdania statystyczne z wykonania planu oraz sytuacji gospodarczej powiatu 1972 0
38/11/0/-/8 Sprawozdania statystyczne z wykonania planu oraz sytuacji gospodarczej powiatu 1973-1974 0
38/11/0/-/9 Badania wyposażenia miejscowości zamieszkalnych w gromadach: Huszlew, Łosice, Sarnaki 1970 0
38/11/0/-/10 Badania wyposażenia miejscowosci zamieszkalnych w gromadach: Kornica Stara, Olszanka 1970 0
38/11/0/-/11 Analiza wyników czerwcowego spisu rolniczego 1972 0
38/11/0/-/12 Roczne sprawozdania o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów, liczby drzew i krzewów owocowych oraz pogłowiu zwierząt gospodarskich 1971-1973 0
38/11/0/-/13 Sprawozdania ze skupu produktów rolnych 1966-1973 0
38/11/0/-/14 Roczny szacunek uboju dokonywanego pod i poza nadzorem weterynaryjnym 1971-1973 0
38/11/0/-/15 Sprawozdania z obrotu maszynami, narzędziami rolniczymi i częściami wymiennymi 1974 0
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

79

79

0

1.50

1.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.