Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Skarbowy w Radzyniu Podlaskim

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim
- brak danych - [1937, 1943] 1944-1950
- brak danych - 1937 - 1937
1943 - 1950
- brak danych - tak
administracja specjalna - skarbowość polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd Skarbowy w Radzyniu Podlaskim funkcjonował od 1944. Przez pierwsze lata działał na podstawie przepisów z okresu międzywojennego. Zmiany w strukturze terenowego aparatu skarbowego wprowadził dekret z 27 czerwca 1946 r. (Dz. U. Nr 34, poz. 209). W lipcu 1950 r. na mocy ustawy z 7 marca 1950 r. o przekształceniu urzędu Ministra Skarbu w urząd Ministra Finansów (Dz. U. Nr 10, poz. 101), oraz ustawy z 20 marca 1950 r. o utworzeniu jednolitych organów terenowej władzy państwowej (Dz. U. Nr 14 poz. 130) nastąpiła likwidacja dotychczasowej struktury terenowego aparatu skarbowego. Kompetencje Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim przejął Wydział Finansowy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Radzyniu Podlaskim.
Siedziba Urzędu Skarbowego - miasto Radzyń Podlaski.
Status prawny - administracja skarbowości.
Na czele Urzędu Skarbowego stał naczelnik. Do jego kompetencji należało podejmowanie decyzji z zakresu działalności urzędu, planowanie, organizowanie i koordynowanie prac urzędu oraz kontrola wykonania zadań, szkolenie pracowników i współpraca z terenowymi władzami. Na czele każdego działu stał kierownik.Urzędników mianował i zwalniał dyrektor Izby Skarbowej. W zakres działalności Urzędów Skarbowych wchodziło: wymiar podatków bezpośrednich i opłat skarbowych, kontrola i przymusowe ściąganie należności, bezpośredni nadzór nad podatkami i opłatami, czuwanie nad przestrzeganiem ustaw oraz wymiar kar za ich nieprzestrzeganie.
Okólniki i zarządzenia z lat [1937]1944-1950 (sygn. od 1 do 12)Rejestry wymiarowe z lat [1943]1944-1950 (sygn. od 13 do 29)Księgi biercze z lat 1944-1948 (sygn. od 30 do 82)Statystyka z lat 1944-1950 (sygn. od 83 do 97)Sprawy personalne urzędu z 1947 roku (sygn. 98)Podatek dochodowy z lat [1943]1944-1948 (sygn. od 99 do 113)Wykaz ustalonych wkładów oszczędnościowych dla uczestników funduszu B. z 1949 roku (sygn. od 114 do 116)Rejestry spraw karnych z lat 1947-1949 (sygn. od 117 do 121)Akta premiowej pożyczki odbudowy kraju z 1946 roku (sygn. 122). - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 122 0

Amount of archival material

122

122

0

2.75

2.75

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.