Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Inspektorat Szkolny w Białej Podlaskiej

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim
- brak danych - [1934, 1940] 1944-1950
- brak danych - 1934 - 1934
1940 - 1940
1944 - 1950
- brak danych - tak
administracja specjalna - oświata polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Inspektorat Szkolny w Białej Podlaskiej dla obwodu szkolnego obejmującego terytorium powiatu bialskiego istniejący w latach 1928-1939 wznowił swoją działalność po wyzwoleniu w lipcu 1944 r. W czerwcu 1950 r. w związku z ustawą o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z 20 marca 1950 r. (Dz. U. Nr 14 poz. 130) Inspektorat został przekształcony w Wydział Oświaty i Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Białej Podlaskiej.
Siedziba Inspektoratu - miasto Biała Podlaska.
Status prawny - administracja szkolna.
Władzę nadrzędną inspektoratów szkolnych na terenie województwa lubelskiego stanowiło Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie. Siedziby organizowanych inspektoratów znajdowały się w miastach powiatowych. Zakres ich działania określał szereg ustaw i rozporządzeń Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z okresu międzywojennego. Na czele Inspektoratu Szkolnego stał inspektor podlegający bezpośrednio kuratorowi okręgu szkolnego. Wewnętrzną organizację inspektoratu, tryb jego urzędowania, zakres działania i kompetencje inspektora ustalało rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 8 marca 1938 r. (Dz. Urz. MWRiOP Nr 3 poz. 58). Inspektor szkolny był organem administracji szkolnej I instancji do spraw organizacji, kierownictwa, nadzoru pedagogicznego i administracyjnego nad szkolnictwem powszechnym i wychowaniem przedszkolnym. W jego kompetencjach leżał ponadto nadzór nad prywatnymi szkołami powszechnymi, prywatnymi zakładami wychowania przedszkolnego oraz opieka nad oświatą pozaszkolną. W skład inspektoratu wchodzili podinspektorzy, inspektor oświaty oraz pracownicy biurowi.
Okólniki i zarządzenia z lat [1934]1944-1950 (sygn. od 1 do 4)Plany pracy i sprawozdania z działalności z lat 1944-1948 (sygn. 5)Wykazy nauczycieli z 1950 roku (sygn. 6)Lista poległych nauczycieli z lat [1940]1944 (sygn. 7)Wykazy sierot z 1945 roku (sygn. 8)Udział pracowników oświatowych w akcji przesiedleńczej z 1945 roku (sygn. 9)Grunty i budynki szkolne z lat 1944-1949 (sygn. od 10 do 13)Zjazdy i konferencje z lat 1945-1950 (sygn. od 14 do 17)Budżet z 1950 roku (sygn. 18)Organizacja i sieć placówek oświatowych i wychowawczych z lat 1945-1950 (sygn. od 19 do 27)Sprawozdawczość szkół i placówek oświatowo-wychowawczych z lat 1946-1950 (sygn. od 28 do 31). - brak danych -

Amount of archival material

31

31

0

0.34

0.34

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.