Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Inspektorat Szkolny w Łukowie

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim
- brak danych - [1917-1943] 1944-1950
- brak danych - 1917 - 1950
- brak danych - tak
administracja specjalna - oświata polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Inspektorat Szkolny w Łukowie dla obwodu szkolnego obejmującego terytorium powiatu łukowskiego istniejący w latach 1928-1939 wznowił swoją działalność po wyzwoleniu w lipcu 1944 r. W czerwcu 1950 r. w związku z ustawą o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z 20 marca 1950 r. (Dz. U. Nr 14 poz. 130) Inspektorat został przekształcony w Wydział Oświaty i Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łukowie.
Siedziba Inspektoratu - miasto Łuków.
Status prawny - administracja szkolna.
Władzę nadrzędną inspektoratów szkolnych na terenie województwa lubelskiego stanowiło Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie. Siedziby organizowanych inspektoratów znajdowały się w miastach powiatowych. Zakres ich działania określał szereg ustaw i rozporządzeń Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z okresu międzywojennego. Na czele Inspektoratu Szkolnego stał inspektor podlegający bezpośrednio kuratorowi okręgu szkolnego. Wewnętrzną organizację inspektoratu, tryb jego urzędowania, zakres działania i kompetencje inspektora ustalało rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 8 marca 1938 r. (Dz. Urz. MWRiOP Nr 3 poz. 58). Inspektor szkolny był organem administracji szkolnej I instancji do spraw organizacji, kierownictwa, nadzoru pedagogicznego i administracyjnego nad szkolnictwem powszechnym i wychowaniem przedszkolnym. W jego kompetencjach leżał ponadto nadzór nad prywatnymi szkołami powszechnymi, prywatnymi zakładami wychowania przedszkolnego oraz opieka nad oświatą pozaszkolną. W skład inspektoratu wchodzili podinspektorzy, inspektor oświaty oraz pracownicy biurowi.
Przepisy i okólniki z lat [1920-1921]1944-1949 (sygn. od 1 do 2)Dozory szkolne z lat [1933-1937]1944-1949 (sygn. 3)Wykazy i sprawozdania organizacyjne szkół z lat 1944-1949 (sygn. od 4 do 9)Wykazy nauczycieli z lat [1920-1922]1944-1948 (sygn. od 10 do 18)Projekt Szkoły Podstawowej w Smolance z 1936 roku (sygn. 19)Budżet z lat [1917]1944-1949 (sygn. od 20 do 26)Zatrudnienie i uposażenie nauczycieli z lat [1920,1940-1943]1944-1949 (sygn. od 27 do 37)Organizacja sieci placówek oświatowo-wychowawczych z lat [1933]1944-1950 (sygn. od 38 do 49)Karty kwalifikacyjne nauczycieli z lat [1931-1939]1944-1947 (sygn. od 50 do 56)Dzienniki podawcze z lat [1917-1939] (sygn. od 57 do 78). - brak danych -

Amount of archival material

78

78

0

1.30

1.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.