Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim
- brak danych - [1942] 1944-1950 [1958-1965]
- brak danych - 1942 - 1942
1944 - 1950
1958 - 1965
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej działało od 1944. Zlikwidowane zostało w czerwcu 1950 r. Całość zagadnień związanych z administracją ogólną, uprawnienia i aparat biurowy przejęło na podstawie ustawy z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. Nr 14 poz. 130) Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Białej Podlaskiej.
Siedziba Starostwa - Biała Podlaska.
Status prawny - administracja powiatowa.
Urząd Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej był aparatem pomocniczym starosty, organu wykonawczego administracji ogólnej I instancji. Starosta był przedstawicielem rządu i szefem administracji ogólnej na terenie powiatu bialskiego w ówczesnych granicach. Podlegały mu sprawy z zakresu spraw wewnętrznych, zdrowia i opieki społecznej, przemysłu, handlu, komunikacji i transportu, kultury i sztuki, odbudowy oraz od 1947 r. rolnictwa. Starosta wchodził z urzędu w skład Powiatowej Rady Narodowej w Białej Podlaskiej, której zobowiązany był składać sprawozdania z działalności. W związku z dekretem PKWN z 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 14 poz. 74) starosta pełnił funkcję przewodniczącego samorządowego organu wykonawczego - Wydziału Powiatowego. Tryb powoływania starosty określał dekret PKWN z 21 sierpnia 1944 r. (Dz. U. Nr 2 poz. 8). Powołany był przez Ministra Administracji Publicznej na wniosek Wojewody i po zaopiniowaniu przez Powiatową Radę Narodową. Podlegał służbowo Wojewodzie Lubelskiemu. Organizacja Starostwa Powiatowego była oparta na przepisach z okresu międzywojennego: rozporządzeniu Prezydenta RP z 19 stycznia 1928 o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. Nr 11 poz. 86) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z 30 czerwca 1930 r. o wewnętrznej organizacji starostw i trybie ich urzędowania (Dz. U. Nr 55 poz. 464). Według statutu organizacyjnego wydanego przez Wojewodę Lubelskiego w dniu 25.04.1945 r. Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej podzielono na 16 referatów.
Referat Ogólno-Organizacyjny z lat 1946-195 - 77 j.a.;
Referat Społeczno-Polityczny z lat 1945-1950 - 166 j.a.;
Referat Administracyjny z lat 1945-1950 - 77 j.a.;
Referat Karno-Administracyjny z lat 1944-1946 - 1 j.a.;
Referat Wojskowy z lat 1944-1949 - 78 j.a.;
Referat Opieki Społecznej z lat 1944-1950 - 61 j.a.;
Referat Zdrowia z lat 1945-1949 - 69 j.a.;
Referat Weterynarii z lat 1946-1949 - 7 j.a.;
Referat Przemysł i Handel z lat 1945-1950 - 61 j.a.;
Referat Aprowizacji z lat 1944-1950 - 42 j.a.;
Referat Kultury i Sztuki z lat 1945-1950 - 7 j.a.;
Referat Odbudowy z lat 1944-1949 - 136 j.a.;
Referat Pomiarów z lat 1945-1950 - 74 j.a.;
Powiatowy Inspektorat Przysposobienia Rolniczego z lat 1945-1950 - 90 j.a.;
Referat Samorządowy z lat 1944-1950 - 170 j.a.;
Referat Budżetowy z lat 1944-1950 - 294 j.a.;
Referat Pożarniczy z lat [1942]1944-1950 - 22 j.a.;
Referat Rolnictwa i reform rolnych z lat 1944-1950[1958-1965] - 74 j.a.
- brak danych -

Amount of archival material

1571

1571

0

14.08

14.08

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.