Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim
- brak danych - [1940-1943] 1944-1950
- brak danych - 1940 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim działało od 1944. Zlikwidowane zostało w czerwcu 1950 r. Całość zagadnień związanych z administracją ogólną, uprawnienia i aparat biurowy przejęło na podstawie ustawy z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. Nr 14 poz. 130) Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Radzyniu Podlaskim.
Siedziba Starostwa - miasto Radzyń Podlaski.
Status prawny - administracja powiatowa.
Urząd Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim był aparatem pomocniczym starosty, organu wykonawczego administracji ogólnej I instancji. Starosta był przedstawicielem rządu i szefem administracji ogólnej na terenie powiatu radzyńskiego w ówczesnych granicach. Podlegały mu sprawy z zakresu spraw wewnętrznych, zdrowia i opieki społecznej, przemysłu, handlu, komunikacji i transportu, kultury i sztuki, odbudowy oraz od 1947 r. rolnictwa. Starosta wchodził z urzędu w skład Powiatowej Rady Narodowej w Radzyniu Podlaskim, której zobowiązany był składać sprawozdania z działalności. W związku z dekretem PKWN z 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 14 poz. 74) starosta pełnił funkcję przewodniczącego samorządowego organu wykonawczego - Wydziału Powiatowego. Tryb powoływania starosty określał dekret PKWN z 21 sierpnia 1944 r. (Dz. U. Nr 2 poz. 8). Powołany był przez Ministra Administracji Publicznej na wniosek Wojewody i po zaopiniowaniu przez Powiatową Radę Narodową. Podlegał służbowo Wojewodzie Lubelskiemu. Organizacja Starostwa Powiatowego była oparta na przepisach z okresu międzywojennego: rozporządzeniu Prezydenta RP z 19 stycznia 1928 o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. Nr 11 poz. 86) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z 30 czerwca 1930 r. o wewnętrznej organizacji starostw i trybie ich urzędowania (Dz. U. Nr 55 poz. 464).
Referat Ogólno-Organizacyjny z lat [1940-1943]1944-1950 - 27 j.a. (sygn. od 1 do 27);
Referat Budżetowo-Gospodarczy z lat 1947-1950 - 7 j.a. (sygn. od 28 do 34);
Referat Społeczno-Polityczny z lat 1944-1950 - 63 j.a. (sygn. od 35 do 97);
Referat Administracyjny z lat 1944-1950 - 96 j.a. (sygn. od 98 do 193);
Referat Opieki Społecznej z lat 1945-1948 - 26 j.a. (sygn. od 194 do 219);
Referat Zdrowia z lat [1941]1944-1950 - 55 j.a. (sygn. od 220 do 274);
Referat Weterynarii z lat 1944-1946 - 13 j.a. (sygn. od 275 do 287);
Referat Drogowy z lat 1945-1950 - 137 j.a. (sygn. od 288 do 424);
Referat Przemysłu i Handlu z lat 1944-1950 - 47 j.a. (sygn. od 425 do 471);
Referat Aprowizacji z lat 1944-1949 - 26 j.a. (sygn. od 472 do 497);
Referat Odbudowy z lat 1945-1949 - 26 j.a. (sygn. od 498 do 523);
Referat Rolnictwa i Reform Rolnych z lat 1946-1950 - 124 j.a. (sygn. od 524 do 647);
Referat Karny z lat 1944-1950 - 70 j.a. (sygn. od 648 do 717);
Referat Wojskowy z lat 1944-1950 - 423 j.a. (sygn. od 718 do 1140);
Referat Pożarnictwa z lat 1944-1950 - 6 j.a. (sygn. od 1141 do 1146);
Powiatowy Inspektorat Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego z lat 1945-1950 - 5 j.a. (sygn. od 1147 do 1151);
Referat Samorządowy z lat 1944-1950 - 23 j.a. (sygn. od 1152 do 1174).
- brak danych -

Amount of archival material

1174

1174

0

7.86

7.86

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.