Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowy Urząd Ziemski w Białej Podlaskiej

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim
- brak danych - [1932, 1943] 1944-1948 [1958-1971]
- brak danych - 1932 - 1932
1943 - 1948
1958 - 1971
- brak danych - tak
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Powiatowy Urząd Ziemski w Białej Podlaskiej powołany został w oparciu o dekret Krajowej Rady Narodowej z dn. 15 sierpnia 1944 r. (Dz.U. 1944 r., Nr 2, poz. 4) o organizacji wojewódzkich i powiatowych urzędów ziemskich. W 1947 r. został zespolony z władzami administracji ogólnej, na podstawie dekretu z dn. 12 sierpnia 1946 r. (Dz. U. 1946 r., Nr 43, poz. 248). Po zespoleniu utworzono Referat Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Refarat Weterynarii przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Białej Podlaskiej.
Siedziba - Biała Podlaska.
Status prawny - administracja rolna.
Powiatowy Urząd Ziemski podlegał bezpośrednio Wojewódzkiemu Urzędowi Ziemskiemu w Lublinie. Na czele urzędu stał Powiatowy Komisarz Ziemski. Przy urzędzie działały komisje ziemskie powoływane przez Powiatową Radę Narodową. Posiedzeniom komisji przewodniczył Powiatowy Komisarz Ziemski, członkowie mieli głos doradczy. Okres kadencji trwał trzy lata. Na szczeblu niższym istniały Gminne Komisje Ziemskie, na czele ich stali komisarze. Naczelnym zadaniem Powiatowych Urzędów Ziemskich było przeprowadzenie wszelkich prac związanych z reformą rolną tj. parcelacji majątków, regulowania przydziału na własność gospodarstw poniemieckich, wydawania aktów nadania bądź nabycia ziemi oraz załatwiania wniosków w celu regulacji hipotek gospodarstw powstałych z przebudowy ustroju rolnego.
Dział administracji z lat 1944-1948 (sygn. od 1 do 20): przepisy i zarządzenia własne i władz nadrzędnych, sprawozdania okresowe, statystyka, korespondencja w sprawach finansowychDział funduszu ziemi z lat [1932]1944-1947[1958-1971] (sygn. od 21 do 107): okólniki i zarządzenia w sprawach administracji przejściowej, akta i korespondencja w sprawach parcelacji, rejestry nabywców działek, administracja przejściowa majątków, scalenia, wykazy opłat za scalenia z 1932 r., wykazy gospodarstw poukraińskich, poniemieckich, osadnictwo na Ziemiach OdzyskanychDział urządzeń rolnych z lat [1943]1944-1947 (sygn. od 108 do 135): korespondencja w sprawach produkcji rolnej, statystyka rolna, Ośrodek Kultury Rolnej w Roskoszy, wydzierżawienie terenów rybackichDział techniczno-pomiarowy z lat 1944-1947 (sygn. od 136 do 137): korespondencja w sprawach techniczno-pomiarowych i melioracyjnychDział leśnictwa z lat 1944-1947 (sygn. od 138 do 141): korespondencja w sprawach rolnychKomisje z lat 1946-1947 (sygn. od 142 do 144): okólniki i przepisy w sprawach Komisji ZiemskiejDział samopomocy chłopskiej z lat 1945-1948 (sygn. od 145 do 148): zarządzenia i korespondencja w sprawach Samopomocy ChłopskiejDział statystyki z lat 1946-1947 (sygn. od 149 do150): statystyka w sprawach kancelaryjnych, personalnych i organizacyjnych oraz w sprawach rolnych. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
38/7/0/-/76 Administracja przejściowa majątku Ortel Królewski gm.Kościeniewicze pow. bialskiego 1944-1945 0
38/7/0/-/77 Administracja przejściowa majądku Pokinianka gm. Rokitno pow. bialskiego 1944-1946 0
38/7/0/-/78 Administracja przejściowa majątku Pratulin Zaczopki gm. Bohukały pow. bialskigo 1944-1946 0
38/7/0/-/79 Akta administracji przejściowej majątku Romsnów gm. Janów Podlaski pow. bialskiego 1944-1945 0
38/7/0/-/80 Administracja przejściowa majątku Roskosz gm. Witulin 1944-1949 0
38/7/0/-/81 Administracja przejściowa majątku Styrzyniec gm. Sitnik pow. bialskiego 1944-1945 0
38/7/0/-/82 Administracja przejściowa majątku Terebela gm. Sitniki pow.bialskiego 1944-1947 0
38/7/0/-/83 Akta administracji przejściowej majątku Wilczyn gm. Sidorki 1944-1946 0
38/7/0/-/84 Administracja przejściowa majątku Witulin gm. Witulin pow bialskiego 1944-1949 0
38/7/0/-/85 Akta administracji przejściowej majątku Władysławów gm. Tuczna pow. bialskiego 1944-1946 0
38/7/0/-/86 Administracja przejściowa majątku Wargule gm. Sitniki pow. bialskiego 1944-1946 0
38/7/0/-/87 Administracja przejściowa majątku Woroblin gm. Bohukały pow.bialskiego 1944-1946 0
38/7/0/-/88 Administracja przejściowa majątku Woroniec gm.Swory pow. bialskiego 1944-1947 0
38/7/0/-/89 Administracja przejściowa majątku Wólka Nosowska gm. Zakanale 1944-1945 0
38/7/0/-/90 Administracja przejściowa majątku Wygoda gm. Janów Podlaski pow. bialskiego 1944-1948 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Amount of archival material

150

150

0

0.82

0.82

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.