Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Białej Podlaskiej

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim
- brak danych - 1962-1975
- brak danych - 1962 - 1975
- brak danych - tak
administracja specjalna - statystyka polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Białej Podlaskiej działał od 1962 r. na podstawie ustawy z dn. 15 lutego 1962 r. o organizacji statystyki państwowej (Dz. U. 1962 r., Nr 41, poz. 239). Powiatowy Inspektorat Statystyczny uległ likwidacji w wyniku ogłoszenia ustawy z dn. 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. 1975 r., Nr 17, poz. 92).
Siedziba Powiatowego Inspektoratu Statystycznego w Białej Podlaskiej - miasto Biała Podlaska.
Status prawny - administracja statystyki.
Organizację terenowych organów statystyki państwowej określał regulamin organizacyjny nadany zarządzeniem Nr 80 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 25 czerwca 1962 r. W skład wojewódzkich urzędów statystycznych wchodziły oddziały, inspektoraty badań warunków bytu i referaty. W skład powiatowych inspektoratów wchodziły refaraty. Do zakresu działania terenowych organów statystyki państwowej należało: udzielanie danych i informacji statystycznych urzędom, instytucjom państwowym, organizacjom politycznym i społecznym, opracowanie wydawnictw statystycznych, przeprowadzenie spisów powszechnych, koordynacja oraz nadzór nad organizacją prac sprawozdawczo-statystycznych, kontrola sprawozdawczości statystycznej pod kątem legalności, terminowości, rzetelności i prawidłowości, prowadzenie szkoleń i in.
Zarządzenia z lat 1962-1975 (sygn. od 1 do 8)Kontrole i inspekcje z lat 1962-1974 (sygn. od 9 do 20)Wykazy nazw miejscowości z 1973 r. (sygn. 21)Organizacja sprawozdawczości z lat 1962-1974 (sygn. od 22 do 48)Spis powszechny z lat 1962-1974 (sygn. od 49 do 84)Spis rolny z lat 1962-1974 (sygn. od 85 do 188)Sprawozdawczość statystyczna z lat 1962-1975 (sygn. od 189 do 443)Publikacje statystyczne z lat 1963-1973 (sygn. od 444 do 452). - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
38/8/0/-/1 Zarządzenia i przepisy [Główny Urząd Statystyczny, Wojewódzki Urząd Statystyczny, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej] 1963-1953 0
38/8/0/-/2 Instrukcje kancelaryjne i spis spraw przekazanych do archiwum i na makulaturę 1968 0
38/8/0/-/3 Podział czynności, plany pracy Powiatowego Inspektoratu Statystycznego i sprawozdania z ich realizacji 1964 0
38/8/0/-/4 Podział czynności, plany pracy PIS i sprawozdania z ich realizacji 1966 0
38/8/0/-/5 Podział czynności, plany pracy PIS i sprawozdania z ich realizacji 1958-1968 0
38/8/0/-/6 Podział czynności, plany pracy PIS i sprawozdania z ich realizacji 1969 0
38/8/0/-/7 Podział czynności, plany pracy PIS i sprawozdania z ich realizacji 1971 0
38/8/0/-/8 Podział czynności, plany pracy PIS i sprawozdania z ich realizacji 1972 0
38/8/0/-/9 Inspekcje GUS, WUS i ocena działalności inspektoratu 1962 0
38/8/0/-/10 Inspekcje GUS, WUS i ocena działalności inspektoratu 1965 0
38/8/0/-/11 Inspekcje GUS, WUS i ocena działalności inspektoratu 1966 0
38/8/0/-/12 Inspekcje GUS, WUS i ocena działalności inspektoratu 1967 0
38/8/0/-/13 Inspekcje GUS, WUS i ocena działalności inspektoratu 1968 0
38/8/0/-/14 Inspekcje GUS, WUS i ocena działalności inspektoratu 1969 0
38/8/0/-/15 Inspekcje GUS, WUS i ocena działalności inspektoratu 1970 0
1 2 3 4 ... 13 14 15 16 17 ... 28 29 30 31

Amount of archival material

452

452

0

5.00

5.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.