Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Białej Podlaskiej

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim
- brak danych - 1962-1975
- brak danych - 1962 - 1975
- brak danych - tak
administracja specjalna - statystyka polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Białej Podlaskiej działał od 1962 r. na podstawie ustawy z dn. 15 lutego 1962 r. o organizacji statystyki państwowej (Dz. U. 1962 r., Nr 41, poz. 239). Powiatowy Inspektorat Statystyczny uległ likwidacji w wyniku ogłoszenia ustawy z dn. 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. 1975 r., Nr 17, poz. 92).
Siedziba Powiatowego Inspektoratu Statystycznego w Białej Podlaskiej - miasto Biała Podlaska.
Status prawny - administracja statystyki.
Organizację terenowych organów statystyki państwowej określał regulamin organizacyjny nadany zarządzeniem Nr 80 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 25 czerwca 1962 r. W skład wojewódzkich urzędów statystycznych wchodziły oddziały, inspektoraty badań warunków bytu i referaty. W skład powiatowych inspektoratów wchodziły refaraty. Do zakresu działania terenowych organów statystyki państwowej należało: udzielanie danych i informacji statystycznych urzędom, instytucjom państwowym, organizacjom politycznym i społecznym, opracowanie wydawnictw statystycznych, przeprowadzenie spisów powszechnych, koordynacja oraz nadzór nad organizacją prac sprawozdawczo-statystycznych, kontrola sprawozdawczości statystycznej pod kątem legalności, terminowości, rzetelności i prawidłowości, prowadzenie szkoleń i in.
Zarządzenia z lat 1962-1975 (sygn. od 1 do 8)Kontrole i inspekcje z lat 1962-1974 (sygn. od 9 do 20)Wykazy nazw miejscowości z 1973 r. (sygn. 21)Organizacja sprawozdawczości z lat 1962-1974 (sygn. od 22 do 48)Spis powszechny z lat 1962-1974 (sygn. od 49 do 84)Spis rolny z lat 1962-1974 (sygn. od 85 do 188)Sprawozdawczość statystyczna z lat 1962-1975 (sygn. od 189 do 443)Publikacje statystyczne z lat 1963-1973 (sygn. od 444 do 452). - brak danych -

Amount of archival material

452

452

0

5.00

5.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.