Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowy Urząd Ziemski w Radzyniu Podlaskim

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim
- brak danych - 1944-1947
- brak danych - 1944 - 1947
- brak danych - tak
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Powiatowy Urząd Ziemski w Radzyniu Podlaskim powołany został w oparciu o dekret Krajowej Rady Narodowej z dn. 15 sierpnia 1944 r. (Dz.U. 1944 r., Nr 2, poz. 4) o organizacji wojewódzkich i powiatowych urzędów ziemskich. W 1947 r. został zespolony z władzami administracji ogólnej, na podstawie dekretu z dn. 12 sierpnia 1946 r. (Dz. U. 1946 r., Nr 43, poz. 248). Po zespoleniu utworzono Referat Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Refarat Weterynarii przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Radzyniu Podlaskim.
Siedziba - Radzyń Podlaski.
Status prawny - administracja rolna.
Powiatowy Urząd Ziemski podlegał bezpośrednio Wojewódzkiemu Urzędowi Ziemskiemu w Lublinie. Na czele urzędu stał Powiatowy Komisarz Ziemski. Przy urzędzie działały komisje ziemskie powoływane przez Powiatową Radę Narodową. Posiedzeniom komisji przewodniczył Powiatowy Komisarz Ziemski, członkowie mieli głos doradczy. Okres kadencji trwał trzy lata. Na szczeblu niższym istniały Gminne Komisje Ziemskie, na czele ich stali komisarze. Naczelnym zadaniem Powiatowych Urzędów Ziemskich było przeprowadzenie wszelkich prac związanych z reformą rolną tj. parcelacji majątków, regulowania przydziału na własność gospodarstw poniemieckich, wydawania aktów nadania bądź nabycia ziemi oraz załatwiania wniosków w celu regulacji hipotek gospodarstw powstałych z przebudowy ustroju rolnego.
Dział administracji z lat 1944-1947 (sygn. od 1 do 11) - przepisy, zarządzenia własne oraz władz nadrzędnych, sprawy administracyjne, zjazdy i konferencje, sprawozdania, sprawy personalne, sprawy gospodarczeDział kontroli z lat 1946-1947 (sygn. 12) - zarządzenia i protokoły z kontroliDział prawny z lat 1945-1946 (sygn. od 13 do 14) - sprawy sądoweDział finansowy z lat 1946-1947 (sygn. od 15 do 18) - akta i korespondencja w sprawach finansowychDział urządzeń rolnych z lat 1944-1947 (sygn. od 19 do 41) - urządzenia rolne, akta i korespondencja w sprawach parcelacji gruntów, regulacja hipotek, scalenia, dzierżawy poukraińskie i pobiałoruskie, dzierżawy poniemieckie, zniesienie służebności, przesiedlenia i osadnictwoDział rolny z lat 1944-1947 (sygn. od 42 do 49) - wspólnoty, korespondencja w sprawach rolnych, akcja siewna, produkcja roślinna, maszyny i urządzenia rolniczeDział funduszu ziemi z lat 1946-1947 (sygn. od 50 do 62) - ośrodki kultury rolnej, rachunkowość rolna, resztówki - ewidencja nieruchomości, młyny i stawyDział techniczno-pomiarowy z lat 1944-1947 (sygn. od 63 do 65) - korespondencja techniczno-pomiarowaDział melioracji z 1946 r. (sygn. 66) - przepisy w sprawach melioracjiDział weterynarii z 1946 (sygn. 67) - korespondencja w sprawach weterynaryjnychDział leśnictwa z lat 1945-1947 (sygn. od 68 do 69) - przepisy i korespondencja w sprawach leśnychKomisje ziemskie z lat 1946-1947 (sygn. od 70 do 71) - przepisy i korespondencja w sprawach Komisji ZiemskichDział statystyki z lat 1944-1947 (sygn. od 72 do 82) - sprawozdawczość i statystyka w sprawach organizacyjnych, finansowych, personalnych i rolnych, statystyka przemysłowa, wykazy gospodarstw karłowatych. - brak danych -

Amount of archival material

82

82

0

0.62

0.62

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.