Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zbiór dokumentów pergaminowych i papierowych

Archiwum Państwowe w Białymstoku
- brak danych - 1720-1822
- brak danych - 1720 - 1822
- brak danych - tak
zbiory i kolekcje - - polski
łaciński
inwentarz kartkowy Yes 7
Zespół archiwalny utworzony został z archiwaliów przekazanych do zasobu AP w Białymstoku przez Archiwum Państwowe w Poznaniu (1968r.), Archiwum Państwowe w Łomży (1971r.), Archiwum Państwowe w Olsztynie (1998r.) oraz dokumentów wyłonionych z własnego zasobu. Uniwersał Augusta II do szlachty ziemi drohickiej o terminie Sejmu w Warszawie (30 września 1720), Sejmiku Zwyczajnego w Drohiczynie ( 19 sierpnia 1720) i Sejmiku Generalnego w Korczynie ( 16 września 1720), 8.VII.1720r. Warszawa, sygn. 1;
Uniwersał Michała Józefa Sapiehy, wojewody podlaskiego, którym wzywa szlachtę podlaską na popis generalny pod Drohiczynem (11 sierpnia 1733), 30.VII.1733r. Siemiatycze, sygn. 2;
August III potwierdza prawa i wolności miastteczka Wasilkowa w powiecie grodzieńskim, woj. trockim nadane przez Zygmunta Augusta 8 grudnia 1556r. w Grodnie, 26.V.1750r. Warszawa, sygn. 3;
Jan Walenty Węgierski, podkomorzy nadworny J.K.M. dokonuje erekcji cerkwi prawosławnej pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela we wsi Dzięciołowo Szczyty w woj. podlaskim ziemi bielskiej pow. brańskim, 21.XI.1785r. Dzięciołowo, sygn. 4;
Świadectwo ukończenia szkoły w Drohiczynie przez Józefa Wyszomirskiego z pow. Ostrołęka, 29.VI.1821r. Drohiczyn, sygn. 5;
Świadectwo ukończenia Gimnazjum w Białymstoku przez Wojciecha Olędzkiego z Królestwa Polskiego, 30.VI.1822r. Białystok, sygn. 6;
Kopia testamentu Katarzyny Sobol- mieszczanki Bielska (kopia z akt burmistrzowskich miasta Bielska), 31.10.1777r., sygn. 7
- brak danych -
Units in the collection::
Reference code Title Dates Number of scans
4/1/0/-/1 Or. August II, król polski... wydaje uniwersał, którym zawiadamia szlachtę i urzędniów ziemi drohickiej o terminie sejmu na dzień 30 września 1720 r. w Warszawie przewidzianym oraz określa termin sejmiku zwyczajnego w Drohiczynie w na dzień 19 sierpnia i sejmiku generalnego w Korczynie na dzień 16 września tegoż roku, prosząc o wybór posłów 8.VIII.1720 Warszawa 0
4/1/0/-/2 Or. Michał józefhrabia na Czerei, Wysokim i Siemniatyczach Sapieha, wojewoda podlaski... starosta bobrujski,rełowski, piński wydaje uniwersał, którym wzywa szlachtę województwa podlaskiego, ziemi drohickiej na popis generalny pod Drohiczyn na dzień 11 sierpnia 1733 r., jako zwolennik wybrania królem Polaka 30.VII.1733 w Siemiatyczach 0
4/1/0/-/3 Or. August III, król polski... potwierdza prawa i wolności miasteczka Wasilkowa w powiecie grodzieńskim, województwie trockim W.X.L. nadane przez króla Zygmunta Augusta 8 grudnia 1566 r. w Grodnie [prawo miejskie magdeburskie], konfirmowane przez jana Kazimierza 8 sierpnia 1668 r. w Warszawie, Jana III Sobieskiego 26 stycznia 1679r. w Grodnie, Augusta II 18 lipca 1720 r. w Warszawie 26 maja 1750 w Warszawie 0
4/1/0/-/4 Or. Jan Walenty Węgierski, podkomorzy nadworny J. K. M. dokonuje aktu erekcyjnego cerkwi prawosławnej pod wezw. św. Jana Chrzciciela we wsi DzięciołowoSzczyt, należącej do jego dóbr, położonej w województwie podlaskim,ziemi bielskiej,powiecie brańskim 21.XI.1785 w Dzięciołowie 0
4/1/0/-/5 Or. Świadectwo ukończenia Szkoły w Drohiczynie w r.1821 przez Józefa Wyszomirskiego, syna Stanisława =, pochodzącego z powiatu Ostrołęka, pobierającego naukę w klasach od pierwszej do szóstej tejże Szkoły 29.VI.1821 w Drohiczynie 0
4/1/0/-/6 Or. Świadectwo ukończenia Gimnazjum Białostockiego w r.1822 przez Wojciecha Olędzkiego, syna Mateusza, pochodzącego z Królestwa Polskiego, pobierającego naukę w klasach od czwartej do szóstej tegoż Gimnazjum 30.VI.1822 w Białymstoku 0

Amount of archival material

7

0

0

0.02

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.