Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komitet Gubernialny Łomżyński Opieki nad Trzeźwością Ludową

Archiwum Państwowe w Białymstoku
- brak danych - 1908-1917
Lomžinskîj Gubernskîj Komitet Propečitel'stva po Narodnoj Trezvosti 1908 - 1917
- brak danych - tak
administracja specjalna - zdrowie i opieka społeczna, dobroczynność polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 24
Komitety powstały na mocy ustawy Rady Państwa z dnia 20. IV. 1898 r. Ich powołanie miało na celu zapobieganie szerzącemu się wśród społeczeństwa alkoholizmowi. Komitety organizowały imprezy kulturalno-oświatowe, pogadanki na temat szkodliwości alkoholu, rozprzestrzeniały ulotki o tej tematyce. Komitetowi Gubernialnemu podlegały Komitety Powiatowe, znajdujące się na terenie Guberni Łomżyńskiej. Nadzór nad łomżyńskim komitetem sprawował Zarząd Główny. W skład komitetu wchodzili: gubernator jako przewodniczący oraz tzw. członkowie stali, których było dwunastu, a także dowolna liczba członków zwyczajnych. Łomżyński komitet działał do 1917r Księgi posiedzeń Komitetu Gubernialnego i Komitetów Powiatowych 1912-1913, sygn. 1-3.
Sprawozdanie z działalności Komitetów Powiatowych 1913-1914, sygn. 4-5.
Sprawy finansowe Komitetu Gubernialnego i Komitetów Powiatowych 1911-1916, sygn. 6-18.
Sprawy różne 1908-1917, sygn. 19-22.
Dzienniki pism przychodzących i wychodzących 1908-1914, sygn. 23-24.
- brak danych -

Amount of archival material

24

24

0

0.15

0.15

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.