Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Gubernialny Łomżyński do Spraw Włościańskich

Archiwum Państwowe w Białymstoku
- brak danych - [1850] 1864-1918 [1932-1934]
Lomžinskoe Gubernskoe po Krěst'janskim Dělam Prisutstvîe 1850 - 1850
1864 - 1918
1932 - 1934
- brak danych - tak
administracja specjalna - zdrowie i opieka społeczna, dobroczynność polski
rosyjski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 1
indeks geograficzny No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes 756
Reforma uwłaszczeniowa z 1864r. została przeprowadzona w Królestwie Polskim w oparciu o odpowiednie ukazy. Jeden z nich zapowiadał utworzenie Komisji do Spraw Włościańskich z siedzibą w Suwałkach. W 1867r. w związku z nowym podziałem administracyjnym Królestwa następuje reorganizacja komisji. W miejsce działających czterech utworzono trzy komisje: łomżyńską, suwalską i płocką. Komisja łomżyńska objęła swym zasięgiem powiaty: łomżyński, kolneński, makowski, ostrowski, ostrołęcki, pułtuski, szczuczyński i wysoko- mazowiecki. W 1870r. ukazem z 28 listopada przemianowano komisje włościańskie na gubernialne urzędy do spraw włościańskich. Struktura organizacyjna i kompetencje komisji i urzędów włościańskich nie różniły się. W skład urzędu wchodzili gubernator jako prezes, wicegubernator, jeden członek stały, zarządzający Izbą Skarbową oraz komisarze powiatowi. Organ miał charakter kolegialny. Do jego kompetencji należało: sprawdzanie i poprawianie tabel likwidacyjnych, rozstrzyganie sporów między dziedzicami i chłopami w sprawach serwitutów, ułatwianie naczelnikom wojennym organizowanie samorządu gminnego, wyjaśnianie chłopom postanowień ukazu z 2. III. 1864r. Urząd Gubernialny z siedzibą w Łomży został 12.VII. 1915 ewakuowany do Riazania. Działalność zakończył w 1918r Dokumentacja aktowa: GENERALIA Zarządzenia 1871-1875, sygn.1, Personel, finanse itp. 1913-1918, sygn. 2-11. Wykazy personelu, Protokoły Łomżyńskiej Komisji ds. Włościańskich 1868-1870, sygn.12-22. Protokoły Łomżyńskiego Urzędu Gub. ds. Włościańskich, 1871-1913, sygn. 23-50. Protokoły Specjalnego Łomż. Urz. Gubernialnego ds. Włościańskich 1873-1913 sygn. 51-62. SPECIALIA Akta dotyczą urządzania włościan, rozgraniczenia nadziałów, skargi apelacyjne, tabele likwidacyjne, ułożono je według nazw miejscowości. Większość materiału w tym dziale stanowią tabele likwidacyjne. Powiat Kolno 1868-1914, sygn.63-85. Powiat Łomża 1866-1914, sygn. 86-313. Powiat Ostrołęka 1865-1914/1934, sygn. 314-352. Powiat Ostrów 1864-1914, sygn. 353-537. Powiat Szczuczyn 1865-1913, 1932-1933, sygn. 538-666. Powiat Wysokie Mazowieckie 1866-1914, sygn. 667-669. Dopływy do zespołu /1861/1866-1915/1931/, sygn. 670-678. Tabele likwidacyjne, akta dotyczące urządzenia włościan.
PLANY Układ według powiatów, a następnie alfabetycznie według nazw miejscowości.
Powiat Łomża b.d., sygn. 680-681. Powiat Szczuczyn /1850/1867-1900, sygn. 682-708. Pierworys urządzenia gruntów wsi Ławsk z 1850 roku. Powiat Wysokie Mazowieckie /1859/1867-1914, sygn. 708-754. Pierworys pomiaru folwarku i wsi Kamionka z 1859 roku. W ramach scalania zasobu archiwalnego dopływ przekazany przez Archiwum Państwowe w Warszawie -nab.3638/2017r. 1 j.a-0,02mb.
nr mikrofilmów: 40009-40054, 4659-5289
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Generalia 0 0
1.1 Zarządzenia 1 1871-1875 0
1.2 Personel, finanse 10 1913-1918 2438
1.3 Protokóły i postanowienia 51 1868-1913 21982
2 Specjalia 0 0
2.1 Pow. Kolneński 23 1868-1915 2006
2.2 Pow. Łomżyński 227 1865-1915 4484
2.3 Pow. Ostrołęcki 39 1865-1934 998
2.4 Pow. Ostrowski 185 1801-1950 6168
2.5 Pow. Szczuczyński 129 1865-1913 1114
2.6 Pow. Mazowiecki 3 1866-1914 373
3 Dopływy do zespołu 9 1866-1915 273
4 Plany 0 0
4.1 Powiat Łomża 2 0
4.2 Powiat Szczuczyn 27 1850-1900 0
4.3 Powiat Wysokie Mazowieckie 50 1859-1914 0

Amount of archival material

757

756

0

6.52

6.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.