Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rada Opieki Społecznej Guberni Łomżyńskiej

Archiwum Państwowe w Białymstoku
- brak danych - 1870-1918
Lomžinskîj Gubernskîj Sovět Obščestvennogo Prizrenîja 1870 - 1918
- brak danych - tak
administracja specjalna - zdrowie i opieka społeczna, dobroczynność polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 325
Rada została powołana w 1870r. podporządkowana była Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Gubernialna rada opieki społecznej była urzędem kolegialnym, na czele którego stał gubernator. W skład rady wchodzili: wicegubernator, naczelnik dyrekcji szkolnej, radca wydziału wojenno – policyjnego, gubernialny inspektor lekarski, zarządzający izbą skarbową, przewodniczący powiatowych rad opieki społecznej, opiekunowie działających w mieście gubernialnym placówek dobroczynnych oraz od 4 do obywateli. Do kompetencji rady należał: nadzór nad funkcjonującymi na terenie guberni zakładami, administrowanie ich majątkiem, zarządzanie placówkami dobroczynnymi na terenie miasta oraz wydawanie decyzji o otwarciu nowych. W 1915r.radę ewakuowano w głąb Rosji do Riazania. Jej ostateczna likwidacja nastąpiła w 1918r. Zarządzenia, organizacja 1870 –1917, sygn.1-6. Okólniki i rozporządzenia władz nadrzędnych w sprawach organizacyjnych Rady, materiały funkcjonowania kancelarii rady oraz likwidacji Urzędów Guberni łomżyńskiej, materiały związane z przekazaniem akt dotyczących szpitala i przytułku w Pułtusku Radzie Społecznej Guberni Warszawskiej.
Protokoły 1870-1915, sygn. 7-49. Protokoły posiedzeń dotyczą najczęściej spraw finansowych zarówno Rady Gubernialnej i Rada Powiatowych, jak i poszczególnych placówek dobroczynnych.
Księgi kancelaryjne 1911-1916, sygn. 50-54. Akta dotyczą spraw osobowych urzędników zatrudnionych w Gubernialnej i powiatowych radach opieki społecznej, księgi kancelaryjne i księgi finansowe dotyczące wydatków na utrzymanie Rady.
Dokumentacja finansowa Rady 1899-1913, sygn. 64-83.
Sprawozdania o stanie placówek dobroczynnych /zbiorcze/ 1912-1915, sygn. 84-90.
Statuty i inne materiały dotyczące placówek dobroczynnych /1897-1898/-1913, sygn. 91-98.
Kapitały placówek dobroczynnych w banku 1886-1917, sygn. 99-126
Darowizny, legaty 1873-1914, sygn. 127-137.
Sprawozdania finansowe szpitali /zbiorcze/ 1912-1914, sygn. 138-140.
Pensjonariusze i pacjenci /zestawienie zbiorcze/ 1878-1915, sygn. 141-145.
Taryfy opłat szpitalnych 1913-1915, sygn. 146-148.
Szpital Św. Ducha w Łomży.
-Budynki posiadłości szpitalne 1881-1914, sygn. 149-163.
-Plany finansowe, dokumenty kasowe. 1912-1915, sygn. 164-176.
-Opłaty za leczenie i inne 1897-1916, sygn. 177-216.
Dom Dziecka w Łomży 1881-1915, sygn. 217-227.
Szpital w Ostrołęce 1908-1916, sygn. 228-237.
Dom Schronienia w Ostrołęce 1902-1916, 238-243.
Szpital w Szczuczynie 1877-1914, sygn. 244-257.
Alumnat w Tykocinie.
-Korespondencja 1913-1915, sygn. 258-260.
-Pensjonariusze 1913-1914, sygn. 261-263.
-Plany i sprawozdania finansowe 1874-1915, sygn. 264-279/-Dowody kasowe 1883-1899, sygn. 280-309.
Pozostałe placówki szpitalne i opiekuńcze 1890-1917, sygn. 310-318/Varia 1903-1916, sygn. 319-324.
Dopływy 1873, sygn. 325. Sprawozdanie przychodów i rozchodów Alumnatu w Tykocinie
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
4/15/0/1/1 Narjad bumag k svedenii i rukovodstvu s 1870 goda 1870-1916 0
4/15/0/1/2 Delo... s bumagami k svedeniju i rukovodstvu 1915-1916 0
4/15/0/1/3 Delo... o porjadke deloproizvodstva po Gubernskim Sovetam Obščestvennogo Prizrenija 1876-1876 0
4/15/0/1/4 Delo... o prisoedinenii plonskogo uezda plockoj gubernii i pultuskogo uezda lomžinskoj gubernii k varšavskoj gubernii 1894-1894 0
4/15/0/1/5 Delo... o likvidacii uǒreždenij lomžinskoj gubernii 1917-1917 0
4/15/0/1/6 Delo... Ob otkrytii Lomžinskogo Gubernskogo otdelenija Romanovskogo Komiteta 1914-1915 0
4/15/0/2/7 Delo... s žurnalnymi postanovlenijami Gubernskogo Soveta za 1870 god 1870-1870 0
4/15/0/2/8 Delo... s žurnalnymi postanovlenijami Gubernskogo Soveta za 1871 god 1871-1871 0
4/15/0/2/9 Delo... s žurnalnymi postanovlenijami Gubernskogo Soveta za 1872 god 1872-1872 0
4/15/0/2/10 Delo... s žurnalnymi postanovlenijami Gubernskogo Soveta za 1873 god 1873-1873 0
4/15/0/2/11 Delo... s žurnalnymi postanovlenijami Gubernskogo Soveta za 1875 god 1875-1875 0
4/15/0/2/12 Žurnalnyja postanovlenija Lomžynskogo Gubernskogo Soveta Obščestvennogo Prizrenija za 1876 god 1876-1876 0
4/15/0/2/13 Delo... s žurnalnymi postanovlenijami Gubernskogo Soveta za 1877 god 1877-1877 0
4/15/0/2/14 Delo... s žurnalnymi postanovlenijami Gubernskogo Soveta za 1878 god 1878-1878 0
4/15/0/2/15 Delo... s žurnalnymi postanovlenijami Gubernskogo Soveta za 1879 god 1879-1879 0
1 2 3 4 ... 9 10 11 12 13 ... 19 20 21 22

Amount of archival material

325

325

0

3.50

3.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.