Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Kamera Wojny i Domen w Białymstoku

Archiwum Państwowe w Białymstoku
- brak danych - 1796-1807
Kriegs und Domänen Kammer zu Bialystok 1796 - 1807
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne polski
łaciński
niemiecki
hebrajski
rosyjski
francuski
inwentarz książkowy Yes 3845
18 maja 1796r. w Królewcu ukazało się „Obwieszczenie, względem terażnieyszey Administracyi Districtow między Granicą Prus Wschodnich i Zachodnich, Wisłą, Narwią, Bugiem i Niemnem leżących”, podpisane przez ministra Friedricha Leopolda Schrőttera. Powołało do życia Komisję Organizacyjną Kamery Wojny i Domen, która usytuowana została w Białymstoku. Obszar działania Komisji Organizacyjnej Kamery w Białymstoku obejmował cyrkuły: wierzbołowski, pułtuski, białostocki, łomżyński. Organem administracyjnym na tym szczeblu była dyrekcja cyrkułu. Cyrkuły podzielono na dystrykty, które utworzono w: Białymstoku, Bielsku, Dąbrowie, Goniądzu, Sokółce, Tykocinie, Ciechanowcu, Drohiczynie, Ostrowie, Ostrołęce, Wąsoszu, Zambrowie, Wiżnie, Ciechanowie, Makowie, Nasielsku, Płońsku, Przasnyszu, Wyszkowie, Hołynce, Kalwarii, Mariampolu, Serejach, Wiłkowyszkach, Wigrach. Dystrykty podporządkowane były Komisjom Policji. Najniższy szczebel podziału administracyjnego kraju tworzyły gromady. Komisja Organizacyjna Kamery posiadała następujące referaty: komisję do spraw policyjnych, komisję do spraw podatkowych, komisję do spraw administracji domenami, komisję do spraw wyznaniowych, komisję do spraw wojskowych. Szefowie poszczególnych referatów określani jako komisarze podlegali prezydium, które nadzorowało prace Komisji Organizacyjnej Kamery. 3 marca 1797r., na mocy dekretu królewskiego, wprowadzono w Nowych Prusach Wschodnich „Regulament dyspartamentu czynności pomiędzy dykasteryami kraiowemi Nowo- Wschodnich Pruss. Na mocy dokumentu Komisję Organizacyjną Kamery przekształcono w Kamerę Wojny i Domen Departamentu Białostockiego. Obszar kompetencyjny nowo utworzonego urzędu objął siedem zasadniczych kwestii: sprawy Juris Majestatici, sprawy wojskowe, sprawy podatkowe, sprawy administracyjne domen, sprawy policyjne, sprawy prawa administracyjnego, sprawy szkolnictwa i kultów wyznaniowych. Struktura rzeczowo-kadrowa Kamery nie różniła się od tej, według której działała Komisja Organizacyjna Kamery. W urzędzie działały referaty: policji, podatkowy, domenalny, wyznaniowy, wojskowy. Kamerze podporządkowano bezpośrednio urzędy landrackie czyli administrację szczebla dystryktowego. Utworzony departament białostocki objął 10 dystryktów landrackich z siedzibami w Łomży, Goniądzu, Drohiczynie, Surażu, Bielsku, Białymstoku, Dąbrowie, Wigrach, Kalwarii, Mariampolu. Na czele tych urzędów stał landrat. Był on instancją zwierzchnią na szczeblu dystryktu w sprawach wojskowości, policji oraz podatków publicznych kierowanych do kasy dystryktu. Kolejnym szczeblem administracji wykonawczej w Nowych Prusach Wschodnich były magistraty, wójtostwa i dozory szlacheckie. Samodzielną strukturę tworzyły urzędy domenalne i leśne. Organizacja i zakres kompetencyjny białostockiego urzędu kameralnego przetrwały do końca istnienia zaboru pruskiego. Likwidacja prowincji zakończyła działalność Kamery Wojny i Domen Departamentu Białostockiego. Akta registratury generalnej [1766] 1796-1807 [1809], sygn. 1-741; Akta registratury wojskowej 1799-1800, sygn. 742; Akta registratury kreisowej (powiatowej) 1796-1807 [1809], sygn. 743-808;
Akta registratury leśnej 1798-1806, sygn. 809-824;
Akta registratury domenalnej [1788] 1796-1807 [1809], sygn. 825-2110;
Akta registratury miejskiej [1523] 1796-1807 [1809], sygn. 2111-3844;
Akta registratury varia 1796-1807, sygn. 3845.
Inwentarz książkowy z 1917r., Inwentarz książkowy ze wstępem z WAP w Olsztynie, Inwentarz kartkowy sporządzony w AGAD-zie
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Generalia 741 1766-1812 0
2 Militär Registratur 1 1799-1800 0
3 Kreis Registratur 6 1796-1807 0
3.1 Białystok 14 1796-1808 0
3.2 Bielsk 12 1798-1807 0
3.3 Dąbrowa 15 1797-1807 0
3.4 Drohiczyn 9 1796-1808 0
3.5 Łomża 4 1796-1807 0
3.6 Nowydwór 1 1798-1808 0
3.7 Suraż 3 1799-1805 0
3.8 Wigry 1 1805-1805 0
3.9 Wierzbołowo 1 1796-1797 0
3.11 Nowinka 0 0
4 Registratura leśna 0 0
4.1 Nowinka 16 1798-1806 0
5 Ämter Registratur 0 0
5.1 Bielsk 54 1796-1809 0
5.2 Brańsk 33 1796-1808 0
5.3 Chodorówka 82 1796-1808 0
5.4 Czerlonen 3 1796-1808 0
5.5 Dubnica 45 1795-1808 0
5.6 Fasty 44 1796-1808 0
5.7 Goniądz 26 1796-1807 0
5.8 Grodzisk 90 1795-1808 0
5.9 Harasimowicze 3 1796-1799 0
5.10 Janowo 154 1795-1808 0
5.11 Kalno 83 1794-1808 0
5.12 Kamionka 3 1796-1801 0
5.13 Klewianka 1 1797-1797 0
5.14 Kleiniki 137 1796-1808 0
5.15 Knyszyn 53 1797-1808 0
5.16 Kuplisk 2 1796-1799 0
5.17 Kuźnica 4 1796-1803 0
5.18 Łabno 19 1796-1808 0
5.19 Mielnik 38 1797-1808 0
5.20 Nowawola 137 1789-1808 0
5.21 Nowydwór 3 1796-1807 0
5.22 Mały Płock 1 1802-1802 0
5.23 Połomin 1 1799-1799 0
5.24 Proleyki 3 1797-1801 0
5.25 Słójka 34 1796-1806 0
5.26 Sokółka 83 1795-1808 0
5.27 Stołowacz 79 1796-1809 0
5.28 Suraż 69 1788-1808 0
5.29 Wizna 2 1806-1806 0
6 Städtische Registratur 82 1796-1808 0
6.1 Białystok 610 1796-1808 0
6.2 Bielsk 102 1773-1808 0
6.3 Brańsk 42 1796-1808 0
6.4 Boćki 26 1796-1808 0
6.5 Choroszcz 13 1796-1806 0
6.6 Ciechanowiec 35 1796-1808 0
6.7 Dąbrowa 40 1796-1808 0
6.8 Drohiczyn 52 1796-1808 0
6.9 Goniądz 34 1782-1808 0
6.10 Gródek 8 1797-1806 0
6.11 Grodzisk 3 1798-1807 0
6.12 Janowo 28 1796-1808 0
6.13 Jasionówka 11 1797-1809 0
6.14 Kleszczele 45 1523-1808 0
6.15 Knyszyn 59 1794-1808 0
6.16 Korycin 17 1796-1809 0
6.17 Kuźnica 27 1796-1808 0
6.18 Mielnik 26 1620-1808 0
6.19 Narew 25 1796-1808 0
6.20 Niemirów 22 1797-1808 0
6.21 Nowy Dwór 23 1796-1808 0
6.22 Odelsk 28 1796-1808 0
6.23 Orla 20 1796-1808 0
6.24 Rudka 3 1796-1802 0
6.25 Siemiatycze 78 1796-1808 0
6.26 Sokółka 98 1796-1808 0
6.27 Suchowola 47 1796-1808 0
6.28 Suraż 42 1796-1808 0
6.29 Sidra 22 1796-1807 0
6.30 Tykocin 1 1801-1801 0
6.31 Wasilków 31 1796-1808 0
6.32 Zabłudów 34 1796-1808 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
4/2/0/1/1 Ein Bruchstück des alten Repertoriums [Fragmenty repertoriów akt kameralnych] 1807-1807 0
4/2/0/1/2 Sammlung von Patente Edicte und Verordnung pro 1796 [Zbiór patentów, edyktów i zarządzeń] 1796-1796 0
4/2/0/1/3 Sammlung von Patente, Edicte und Verordnungen [Zbiór patentów, edyktów i zarządzeń] 1797-1797 0
4/2/0/1/4 Sammlung von Patente, Edicte und Verordnungen [Zbiór patentów, edyktów i zarządzeń] 1797-1797 0
4/2/0/1/5 Sammlung von Patente, Edicte und Verordnungen [Zbiór patentów, edyktów i zarządzeń] 1799-1799 0
4/2/0/1/6 Chronologische Sammlung. [Chronologiczny zbiór wydanych zarządzeń] 1800-1801 0
4/2/0/1/7 Ad statum legendi. [Zbiór patentów, edyktów i zarządzeń] 1801-1801 0
4/2/0/1/8 Chronol[ogische] Sammlung [Chronologiczny zbiór wydanych zarządzeń] 1766-1796, 1803 0
4/2/0/1/9 Chronologische Sammlung Chronologiczny zbiór wydanych zarządzeń 1802-1803 0
4/2/0/1/10 Cirkulair - Sammlung Zbiór cyrkularzy 1805-1805 0
4/2/0/1/11 Acta Generalia wegen der Wiedersetzlichkeit der Untertanen und des Gesindes [Akta dotyczące poddanych i służby] 1796-1805 0
4/2/0/1/12 Neue Regulierung der Untertanen-Verhältnisse [Nowe uregulowania stosunków poddańczych] 1798-1806 0
4/2/0/1/13 Acta die Ausmittelung alles dessen, vorin eigentlich die Erb-Untertänigkeit und glebae adscriptis der Einsassen hiesiger Provinz betreffend. [Opis stanu prawnego stosunków społecznych w prowincji Nowe Prusy Wschodnie a szczególnie poddaństwa i przywiazania do ziemi] 1800-1804 0
4/2/0/1/14 Acta betreffend der Verziehen der Untertanen innerhalb der Provinz [Akta dotyczące przemieszczania się poddanych w granicach prowincji] 1797-1805 0
4/2/0/1/15 Acta Generalia wegen Einlegung der militärischen Executionen. [Akta dotyczące odwołań od wykonywania fiskalnych egzekucji wojskowych] 1797-1804 0
1 2 3 4 ... 126 127 128 129 130 ... 254 255 256 257

Amount of archival material

3845

3845

0

71.50

71.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.