Archival resources online szukajwarchiwach.pl

vacat- Urząd Gubernialny Suwalski do Spraw Włościańskich - przekazany do Archiwum Państwowego w Suwałkach

Archiwum Państwowe w Białymstoku
- brak danych - [1830]1864-1914[1920]
Suvalkskoe Gubernskoe po Krest'janskim Dělam Prisutstvîe 1830 - 1830
1864 - 1914
1920 - 1920
- brak danych - tak
- - - polski
rosyjski
data not found Suwalski Urząd Gubernialny ds. Włościańskich powstał w 1870r. z przemianowania Komisji Włościańskiej Augustowskiej powołanej na mocy ukazu carskiego z 2 marca 1864r.o sposobie wprowadzenia w wykonanie nowych ustaw o włościanach. Gubernia augustowska została w 1864r. podzielona na dwie: suwalską i łomżyńską. Odział Suwalskiej Komisji do Spraw Włościańskich obejmował teren powiatów: mariampolskiego, kalwaryjskiego, sejneńskiego, oraz północną część powiatu augustowskiego. Istniał do 1867r. od tego roku oddziałem każdej Komisji była jedna gubernia. Nowoutworzona wówczas gubernia suwalska liczyła siedem powiatów: augustowski, kalwaryjski, mariampolski, sejneński, suwalski, wiłkowyszkowski, władysławowski. Urząd Gubernialny ds.Włościańskich, na czele którego stał gubernator, przejął wszystkie kompetencje Komisji należało do niego m.in.: sprawdzanie przedstawionych przez właścicieli dóbr tabel likwidacyjnych oraz wydawanie decyzji o dokonywaniu w nich wpisów o zmianach w stanie posiadania, poświadczanie dobrowolnych układów między właścicielami majątków a włościanami o likwidacji serwitutów, zamianie gruntów i użytków, rozpatrywaniem sporów między dworem a wsią o grunty, rozdział pustych osad, wyjaśnianie włościanom zasad ukazu o uwłaszczeniu, sprawowanie opieki nad lasami obciążonymi serwitutami, zarządzanie pomiarami gruntów oraz rozpatrywanie odwołań na postanowienia komisarzy powiatowych. Suwalski Urząd Gubernialny ds. włościańskich został w 1915r. ewakuowany do Riazania gdzie działał do 1918r. Zespół posiada układ terytorialno–alfabetyczny. Część zespołu zawierająca dokumentacje aktową usystematyzowana został według powiatów i gmin, a w ramach gmin w kolejności nazw wsi. Dokumentacja kartograficzna podzielona jest według powiatów i następnie w kolejności alfabetycznej wsiami i innymi miejscowościami.
Dokumentacja aktowa stanowi materiał jednostkowy dotyczący urządzania poszczególnych wsi w rezultacie reformy uwłaszczeniowej 1864 r. Brak jest akt ogólnych. Blisko połowa akt zawiera rejestry pomiarowe sporządzone głównie po 1881 r.
Na dokumentację kartograficzną składają się plany wsi, majątków ziemskich oraz trzech miast: Filipów, Suwałki, i Wiżajny. Plany dotyczą gruntów chłopskich uwłaszczonych w wyniku reformy 1864 r., a otrzymanych za serwituty, dokupionych, użytków folwarcznych, lasów w majątkach prywatnych.
Powiat Augustów. Dokumentacja aktowa 1866-1913, sygn. 1-2. Kartografia /1830/ 1865-1914, sygn. 271-181.
Powiat Kalwaria. Dokumentacja aktowa 1864-1913, sygn. 3-98. Kartografia 1870-1914 /1818/, 282-289.
Powiat Mariampol. Dokumentacja aktowa 1864-1914, sygn. 99-189. Kartografia /1855/ 1867-1914, sygn. 290-310.
Powiat Sejny. Dokumentacja aktowa 1907-1914, sygn. 190-192. Kartografia /1857/ 1867-1914, sygn. 311-383.
Powiat Suwałki. Dokumentacja aktowa 1900-1911, sygn. 193. Kartografia /1835/ 1867-1914 /1919/, sygn. 384-549.
Powiat Władysławów. Dokumentacja aktowa 1864-1913, sygn. 255-270 Kartografia 1867-1914, sygn. 550-558.
Powiat Wyłkowyszki. Dokumentacja aktowa1864 –1914, sygn. 194-254. Kartografia 1920, sygn. 559-560.
mikrofilmy: C. 3788-4057
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Powiat Mariampol
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
4/27/0/3/99 Delo… Po selenîju Gožany, gminy Aleksota Marîampolskiego uezda, b. kazennoe 1866-1911 116
4/27/0/3/100 /Sprawa dokładnego określenia powierzchni chłopskich nadziałów i sporu granicznego we wsi Mitkuny, gm. Aleksota, pow. Mariampol/ 1892-1909 38
4/27/0/3/101 Delo… Po selenîju Gajstry, gminy Antonovo, Mariampolskago uezda, b. kazennoe 1867-1903 86
4/27/0/3/102 Delo… Kvjatkonuše, gminy Antonovo, Marîampolskago uezda, b. kazennoe 1894-1896 42
4/27/0/3/103 Delo… Po selenîju Mroĉki, gminy Antonovo, Marîampolskago uezda, b. kazennoe 1877-1879 17
4/27/0/3/104 Delo… Po selenîju Nedelberže, gminy Abtonovo, Marîampolskago uezda, b. kazennoe 1896-1906 57
4/27/0/3/105 Delo… Po selenîju Nendryne, gminy Antonovo Marîampolskago uezda, b. kazennoe 1868-1869 55
4/27/0/3/106 Delo… Po selenîju Purveniški, gminy Antonovo, Marîampolskago uezda, b. kazennoe 1868-1868 12
4/27/0/3/107 Dokumenty ob. Izmerenîi i otgraniĉenîi krestjanskich zemel posada Balveržiški, gminmy Balveržiški, Marîampolskago uezda, Suvalskoj gub. Po zakonu 14 i juna 1910 goda 1911-1912 40
4/27/0/3/108 /Umowy dobrowolne właścicieli folwarku Iwaniszki z chłopami wsi Chojnel o zmianę serwitutów gm. Balwierzyszki, pow. Mariampol/ 1896-1904 43
4/27/0/3/109 Delo… Kropinja, gminy Balveržiški, Marîampolskago uezda, b. ĉastnoe im. Balveržiški 1890-1892 22
4/27/0/3/110 Delo… Kunigiški, gminy Balveržiški, Marîampolskago uezda, im. Balveržiški, b. ĉastnoe 1864-1908 115
4/27/0/3/111 Delo… Po sel. Malinovo, gminy Balveržiški Marîampolskago uezda 1903-1908 23
4/27/0/3/112 Delo… Po selenîju Marinka, gminy Balveržiški, Marîampolskago uezda, b. kazennoe 1864-1865 10
4/27/0/3/113 Plan zemel postupivšich v sobstvennost krestjan d. Nisejki lit.A, Balveržiškoj gminy, Marîampolskago uezda… 1888-1888 5
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

0

0

0

0.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.