Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komisja Województwa Augustowskiego i Rząd Gubernialny Augustowski

Archiwum Państwowe w Białymstoku
- brak danych - 1816-1866[1879]
- brak danych - 1816 - 1866
1879 - 1879
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 255
spis zdawczo-odbiorczy Yes 1
Zgodnie z Konstytucją królestwa Polskiego z 1815r. wprowadzono podział kraju na województwa. Zmniejszono ilość okręgów administracyjnych niższego rzędu nazwanych obwodami dla okręgów wyborczych pozostała nazwa powiaty. W miejsce dawnego departamentu łomżyńskiego utworzono województwo augustowskie z siedzibą w Suwałkach, które podzielono na 5 obwodów i 7 powiatów. W skład Komisji Wojewódzkich wchodzili: prezes, komisarze tzw. zasiadający w liczbie pięciu, komisarze tzw. delegowani po jednym na każdy obwód, sekretarz generalny prowadzący kancelarię, asesor prawny oraz kilku innych asesorów wprawiających się do służby. Wszystkie sprawy komisje załatwiały kolegialnie. Instytucja podzielona była na następujące wydziały: Wyznań religijnych i oświecenia publicznego, Administracyjny, Wojskowy, Skarbowy, Policyjny. Później powstał jeszcze Wydział Dóbr i Lasów Rządowych. Poszczególnym wydziałom przewodniczyli komisarze zasiadający, komisarze delegowani pośredniczyli między mieszkańcami obwodu a komisją oraz nadzorowali administrację lokalną. Z czasem struktura organizacyjna Komisji Województwa Augustowskiego stopniowo ulegała zmianom. W 1837r. przemianowano nazwy województw na gubernie a tytuły prezesów- na gubernatorów cywilnych. Komisja Województwa Augustowskiego przemianowana została na Rząd Gubernialny Augustowski, poza zmianą nazwy nie zaszły zasadnicze zmiany w organizacji i kompetencjach urzędu. W 1842r. zmieniono obwody na powiaty, a powiaty na okręgi. Komisarzy delegowanych nazwano naczelnikami powiatu. W 1867r. ustrój administracyjny Królestwa Polskiego zunifikowany został z Cesarstwem Rosyjskim. Na mocy ukazu z grudnia 1866r. zmieniono organizację administracji terenowej. Gubernia augustowska podzielona została na gubernię łomżyńską i gubernię suwalską, dwie równorzędne administracyjnie jednostki. W związku z tym dokonano podziału agend Rządu Gubernialnego Augustowskiego. Fakt ten oraz niezależna organizacja Rządów Gubernialnych po 1867r. i wprowadzenie języka rosyjskiego do kancelarii urzędu spowodowały zupełną odrębność jakościową urzędów. 1. Wydział Administracyjny

a) Sekcja Administracyjna [1708-1765], 1817-1866, sygn. 1-51;
b) Sekcja Wyznań [1795], 1817-1867, sygn. 52-112;
c) Sekcja Drogowa 1828-1866, sygn. 113-116;
d) Sekcja Włościan (głównie tabele dodatkowe do tabel prestacyjnych) 1846-1862, sygn. 117-145;

2. Wydział Wojskowo-Policyjny [1809-1828], [1857-1861], 1816-1866, [1879], sygn. 146-160;

3. Wydział Skarbowy [1564-1804], [1778-1830], [1796-1808], 1819-1866, sygn. 161-255;

a) Sekcja Dóbr i Lasów- sprawy osobowe urzędników i oficjalistów oraz akta dotyczące głównie gruntów włościańskich w następujących Ekonomiach: Ekonomii Łomży, Ekonomii Mały Płock, Ekonomii Nowogród, Ekonomii Rajgród, Ekonomii Suraż, Ekonomii Wizna. W ramach scalania zasobu archiwalnego dopływ przekazany przez Archiwum Państwowe w Warszawie -nab.3645/2017r. 1 j.a-0,01 mb.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
4/3/0/1/640 Dělo ... ... O zapodozrěnnom v špienstvě Aleksandrě Lapinskom 1915-1915 0
4/3/0/1/641 Dělo ... ... O arestantě Juzefě Kaščinskom 1915-1915 0
4/3/0/1/642 Dělo ... ... O arestantě Janě Měčnikovskom [mieszkaniec guberni płockiej, podejrzany o szpiegostwo] 1915-1915 0
4/3/0/1/643 Dělo ... ... O arestantě Gerškě Drževko i Ajzykě Varšavčikě 1915-1915 0
4/3/0/1/644 Dělo ... ... O zaarestovanii Srulja - Mordko Zygari i Joselja Chojnoviča [mieszkańcy guberni łomżyńskiej Przasnysza i pow. Makowskiego podejrzani oszpiegostwo] 1915-1915 0
4/3/0/1/645 Dělo ... ... O arestantach: Josifě Kurkovskom Lejbě Strikovskom i Kel´maně Kel´manovičě [mieszkacy gubernii łomżyńskiej podejrzani o szpiegostwo] 1915-1915 0
4/3/0/1.1/1 Akta osobiste Michała Bonikiewicza, kasjera miasta Rajgrodu 1859-1856 0
4/3/0/1.1/2 Akta emerytury Wilhelma Botchera, naczelnika powiatu augustowskiego 1855-1860 0
4/3/0/1.1/3 Akta osobiste Hipolita Chludzińskiego /burmistrza miasta Szczuczyna/ 1847-1866 0
4/3/0/1.1/4 Akta osobiste Klemensa Cimochowskiego, aplikanta Kasy Głównej Województwa Augustowskiego 1832-1838 0
4/3/0/1.1/5 Akta osobiste Feliksa Dębskiego, naczelnika powiatu łomżyńskiego 1859-1866 0
4/3/0/1.1/6 Akta osobiste Fryderyka Grunnagel, /burmistrza miasta Wizny/ 1850-1866 0
4/3/0/1.1/7 Akta personalne Ignacego Jedlińskiego /burmistrza miasta Mariampola, a następnie miasta Łomży/ 1829-1865 0
4/3/0/1.1/8 Akta osobiste Mustafy Jakubowskiego, burmistrza miasta Zambrowa 1864-1866 0
4/3/0/1.1/9 /Akta personalne Wojciecha Janczewskiego, kasjera a następnie burmistrza m. Zambrowa/ 1843-1866 0
1 2 3 4 ... 7 8 9 10 11 ... 15 16 17 18

Amount of archival material

256

255

0

10.01

10.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.